Alapítványok

„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította.
 

Az alapítvány céljai között az alábbiak szerepelnek:

 • a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés személyi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése;
 • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatása;
 • az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének elősegítése továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén.


Az alapítvány nyitott, céljaink megvalósításához társaságok, vállalkozók, magánszemélyek segítségét kérjük.

Lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át az alapítvány javára utalják át. Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozat ide kattintva letölthető. Bízunk abban, hogy sikerült érdeklődését felkelteni ügyünk iránt, és a jövőben a támogatóink körében tisztelhetjük.

„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Bankszámla: 50800104-11090775 (Dél TAKARÉK)

Adószáma: 18325580-1-02

Jogerőre emelkedés száma: PK 60.021/2004/2.

2018. április 17-i nappal az Alapítvány alapító okirata módosult és az alábbi új Kuratórium került kijelölésre:

Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szabó László Gy.

Kuratórium tagjai: Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Kása Péter, Dr. Molnár Béla és Prof. Dr. Barthó Loránd

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a korábbi évek során nyújtott támogatásokért és személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáért.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány az alábbi célra fordítja a befolyt összegeket:

 • Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál megszervezése
 • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
 • Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatása
 • Melius Gyógynövénykert kialakításának támogatása
 • Pécsi Gyógyszertudományok Doktori Iskola hallgatóinak támogatása
 • az alapítvány működési költségeinek fedezése

DÉKÁNY MIKLÓS ALAPÍTVÁNY

A Dékány Miklós alapítványt a Pécsi Tudományegyetemen 2009-ben történt tragikus eseményben elhunyt gyógyszerészhallgató, Dékány Miklós Szülei alapították 2010-ben.

Az Alapítvány céljai

 • a tragikus körülmények közt elhunyt Dékány Miklós gyógyszerészhallgató emlékének ápolása,
 • a végzős évfolyam avatásakor mind tanulmányokban, mind közösségi munkában példát mutatott gyógyszerészhallgató kitüntetése, díjazása,
 • gyógyszerészhallgatók támogatása szakdolgozathoz, vagy egyéb tudományos és kutatási tevékenység során felmerülő költségek átvállalásával/támogatásával,
 • gyógyszerészhallgatók támogatása, akik regionális gyógyszerészi szakmai versenyen eredményükkel kivívták a országos döntőben való részvételt,
 • szakmai programok, előadások szervezése, népszerűsítése,
 • TDK, OTDK, és egyéb belföldi szakmai rendezvényen való részvétel támogatása,
 • a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által szervezett szakmai versenyeken (pl.: Rozsnyay Emlékverseny, Clauder Ottó emlékverseny, stb.) való részvétel támogatása, népszerűsítése,
 • az egyetemi élet során végzett közösségi munka elősegítése, támogatása, elismerése.

 

Támogatás

Cégek, vállalkozások, magánszemélyek támogatását kérjük céljaink megvalósításához!

Az Alapítvány támogatására a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával is van módja magánszemélyeknek. Minél több forrás áll az Alapítvány rendelkezésére, annál nagyobb mértékben tudja támogatni az arra méltó gyógyszerészhallgatókat.

Ez úton is szeretnénk megköszönni eddigi támogatásukat!

 

Tevékenységek, díjazottak

Alapítványi díjazottak a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáért, az avatáskor oklevélben részesültek:

 • 2010. Poór Miklós
 • 2011. Végh Anna
 • 2012. Borza Erzsébet
 • 2013. Zsilli Gábor Barnabás
 • 2014. Botár Bettina
 • 2015. Ferletyák Gergő
 • 2016. Tarszabó Gergely
 • 2017. Faisal Anna Zelma
 • 2018. Boda Gabriella

 

Tevékenységünk a 2018/19-es tanévben:  részvétel a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának “Gyógyszerésztudományok Fóruma” elnevezésű előadássorozatának szervezésében, karöltve az Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság Orvosi Tudományok Szakbizottság Gyógyszerészeti Munkabizottságával

 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

DÉKÁNY MIKLÓS ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 7624 Pécs, Attila u. 2.

Bankszámlaszáma: 50800111 15539382

Adószáma: 18029741-1-02

A kuratórium elnöke: Dr. Mayer Klára

A kuratórium tagjai: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Dékány András, Dr. Pál Szilárd

 

DÉVAY ATTILA Alapítvány

Az Alapítványt Dr Dévay Attila, a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet alapítója hozta létre 2018.szeptemberében.

Az alapítvány célja:

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet kutatási és oktatási tevékenységének támogatása, ezen belül is elsősorban gyógyszerkutatás, gyógyszerész-képzés, valamint a gyógyszerész- továbbképzés segítése.

 

Az Alapítvány a fent megjelölt alapítványi célok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

 közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az Intézet

 • tudományos és oktatási feladatainak ellátásában,
 • tárgyi, infrastrukturális és műszaki színvonalának emelésében, az ehhez szükséges eszközök beszerzésében,
 • az oktatás és a kutatás korszerűsítését célzó eszközök beszerzésében és fejlesztésében,
 • humán forrásainak, szellemi hátterének fejlesztésében, tudományos konferenciák

szervezésében, szakmai konferenciákon való részvétel támogatásával,

 • kooperációs munkák elősegítésében más egyetemekkel, gyárakkal, kutatóintézetekkel.

        Az Alapítvány közhasznú tevékenységeit a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, a 
        162/2015. (VI.30.) Korm. sz. rendelet, valamint a 22/2012. (IX.14.) sz. rendelet  
        szabályozza és azokat betartva végzi.

 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Székhelye: 7621 Pécs, Jókai Mór utca 2.

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11773023-00597209

Adószáma: folyamatban

Az alapítvány a kuratórium elnöke  Dr. Pál Szilárd, tagjai: Dr. Mayer Klára, Dr. Dévay Attila