Tanulmányi Hivatal

Űrlapok

Az angol és német képzési nyelvi programok anyagaihoz kérjük váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

Kérelmek, űrlapok

Dékáni méltányossági kérelem D-vizsgához

Passziválási / aktiválási kérelem

Kurzusfelvétel más nyelven / más szakon / határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kérelem leckekönyv felvételéhez

 

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Kizárólag ÁOK űrlapok! (a GYTK - Gyógyszerész szak űrlapjai a GYTK Tanulmányi Csoport honlapjának Dokumentumtár menüjében találhatók.)

Tantárgyfelelősök figyelmébe

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak

Szakmai gyakorlatok

Általános orvos szak

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Ápolástan gyakorlat (OORAPG, 90 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

 Az orvosi kommunikáció gyakorlata (OOROKG, 30 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

Belgyógyászat nyári gyakorlat (OORBEL, 140 óra, ÁOSZ 6. szemeszter)

Sebészet nyári gyakorlat (OORSEB, 120 óra, ÁOSZ 8. szemeszter)

Klinikai szakmai blokkgyakorlat

 

Oktatókórházi férőhelyek száma (2018 nyár és 2018/2019 tanév) 

(tájékoztató jellegű)

egyéb: 

 

 

Fogorvos szak

 

Asszisztensi fogtechnikai gyakorlat (60 óra, FOSZ 2. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 16.

II. 2017. augusztus 14- augusztus 27.

Dentoalveoláris sebészet (120 óra, FOSZ 6. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.

Integrált fogászat (140 óra, FOSZ 8. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.