Hírek

Egyéb hírek - 2018. február 27, kedd

Szolcsányi János akadémikus, a pécsi gyógyszerészképzés alapítója 80 éves

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete 2018. február 23-án ünnepi ülést rendezett Szolcsányi János akadémikus 80. születésnapja tiszteletére a kar dékáni tanácstermében. A zsúfolásig megtelt teremben a hazai farmakológiai kutatás és oktatás kiválóságát méltatták a köszöntők: Bódis József a PTE rektora, Miseta Attila az ÁOK dékánja, Perjési Pál a GYTK dékánja, Kosztolányi György akadémikus, a PTE professzora és az MTA Orvostudományi Osztályának elnöke, Lénárd László akadémikus, a PTE professzora, a PAB elnöke, Sperlágh Beáta a Magyar Farmakológus Társaság elnöke, a KOKI igazgatóhelyettese, Greiner István a Richter Gedeon Nyrt kutatási igazgatója, Ferdinandy Péter a Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézetének igazgatója, Baczkó István a Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai Intézetének docense. A társkarok képviseletében megjelent Hohmann Judit szegedi és Vecsernyés Miklós debreceni dékán, akik kifejezték jókívánságaikat.

A köszöntők kiemelték az ünnepelt nemzetközileg elismert kutatási eredményeit és iskolateremtő egyéniségét. Tudománytörténeti értékű visszaemlékezést tartott Gömör Béla egyetemi tanár (Budai Irgalmasrendi Kórház), aki Szolcsányi professzor évfolyamtársa és barátja volt a „szegedi egyetemista évek” alatt. Ezek után a tanítványok tartottak ízelítőt kutatási eredményeikről. Az elismert professzorok és vezető kutatók mindannyian kiemelték a Mester fáradhatatlan energiáját, lényeglátó és konstruktív kutatótermészetét, igényességét, jó humorát, szeretetre méltó emberi tulajdonságait.

Perjési Pál professzor, a GYTK dékánja kiemelte a szakalapító különleges hitét és szervezőkészségét, a gyógyszerész-szak elindításában betöltött úttörő szerepét.

A szak indulásában résztvevő munkatársak (Barthó Loránd, Botz Lajos, Dévay Attila, Perjési Pál, Szabó László Gy. oktatók és Kutas László titkár) és a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara köszöntik Szolcsányi János professzort, a szakalapítót. Őneki köszönhetjük, hogy Pécsett is megalakult az önálló Gyógyszerésztudományi Kar. Mindannyian, akik ismerjük, szeretettel kívánunk Neki jó egészséget, további szellemi frissességet és alkotómunkát 80. születésnapján!

Szabó László Gy. (GYTK Gyógyszerésztörténeti Csoport)

Hírarchívum