Hírek

Dékáni tájékoztató - 2018. április 9, hétfő

Sikeresen szerepeltek a PTE GYTK gyógyszerészhallgatói a 2018. évi házi TDK Konferencián

2018. április 5-6. között került megrendezésre a PTE ÁOK-GYTK házi TDK Konferencia a két kar TDK Bizottságainak közreműködésével. Idén már három Gyógyszertudományok tagozat indult, jelezve, hogy a karunkon mind hallgatóink, mind pedig oktatóink kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tudományos diákköri munkának. A konferencián 18 gyógyszerészhallgató vett részt, ami emelkedő létszámot jelent a korábbi évekhez képest. Változatos, és akár a gyógyszeripari K+F tevékenységek alapját is képező témákkal érkeztek a hallgatók. Idén kimagasló teljesítményt nyújtottak hallgatóink, a zsűrik magas színvonalú előadásokat hallgathattak meg. Azok a hallgatók, akik tagozatukban I. illetve II. helyezést értek el, előadásaikkal továbbjutottak a 2019. évi Debrecenben megrendezésre kerülő OTDK Konferenciára.

 

Eredményeink:

Gyógyszerhatástan, Klinikai gyógyszerészet tagozat

I. helyezett

Vörös Virág: 2’R-ochratoxin A és dihidrocitrinon mikotoxin metabolitok kölcsönhatásainak vizsgálata humán szérum albuminnal.

Témavezetők: Dr. Poór Miklós egyetemi adjunktus, Dr. Faisal Anna Zelma PhD hallgató

 

II. helyezett

Vajda Péter:  Gyógyszerbiztonságot növelő innovatív módszer a hamis és illegális gyógyszerek veszélyeinek csökkentésére - avagy - egy gyógyszerfelismerő webalkalmazás fejlesztésének tapasztalatai.

Témavezetők: Prof. Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, Dr. Fittler András egyetemi docens

 

III. helyezett

Pánovics Attila: Quercetin és metabolitjainak hatása a 6-merkaptopurin xantin-oxidáz általi biotranszformációjára.

Témavezetők: Dr. Poór Miklós egyetemi adjunktus, Dr. Mohos Violetta PhD hallgató

 

Gyógyszerkémia, Gyógyszeranalitika, Farmakognózia tagozat

I. helyezett

Garai Eszter Beatrix: Kettő az egyben, vagy több?

Témavezető: Dr. Huber Imre egyetemi docens

 

II. helyezett

Ferenczi Krisztina: Origanum vulgare L. polifenol-tartalom meghatározásának optimalizálása.

Témavezető: Dr. Bencsik Tímea egyetemi adjunktus

 

II. helyezett

Rák Tibor (orvostanhallgató): Gyógynövény-alapú készítmények orvosi- és gyógyszerészeti szempontú értékelése a leggyakoribb, enyhébb pszichiátriai kórképekben.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens

 

Gyógyszertechnológia, Gyógyszerfelügyelet, Minőségbiztosítás tagozat

I. helyezett

Kriszbacher Gergő:  Illegális és legális online gyógyszerforgalmazó honlapok hálózati mintázatának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Fittler András egyetemi docens

 

II. helyezett

Székely Adrienn: Félszilárd gyógyszerformák stabilitásvizsgálata.

Témavezető: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna egyetemi tanársegéd

III. helyezett

Bárdonicsek Nikolett: Teafaolaj tartalmú Pickering emulzió előállítása és vizsgálata körömgomba kezelés céljából.

Témavezetők: Dr. Széchenyi Aleksandar tudományos főmunkatárs, Horváth Barbara PhD hallgató

 

Gratulálunk hallgatóink sikeres szerepléséhez és hálásan köszönjük témavezetőik munkáját, további eredményeket kívánunk!

 

PTE GYTK Dékáni Vezetés

PTE GYTK TDK Bizottság

 

Fotógaléria

Hírarchívum