Hírek

Oktatási hírek - 2020. június 29, hétfő

Elektronikus vizsgaidőszak a GyTK-án (3. rész): A Farmakognóziai Intézet és a Moodle platform

A hétről hétre futó cikksorozatunkban a Gyógyszerésztudományi Kar digitális vizsgaidőszakába nyerhetnek betekintést az olvasók. Előző cikkünkben a Gyógyszerészeti Intézet Unipoll-tapasztalatairól és a vizsgacsalások problémájáról lehetett olvasni. Mind a hét intézetben különböző módon zajlottak a számonkérések, kisebb-nagyobb hasonlóságokkal, de a Farmakognóziai Intézet egy a már vizsgaidőszakot megelőző, pályázat keretein belül elindított eLearning keretrendszer alkalmazásával bonyolították le a Farmakobotanika vizsgákat.

A GYTK digitális számonkérési rendszerének előfutára: A Moodle

A Farmakognóziai Intézet sikeres pályázata révén bekapcsolódott Egyetemünk elektronikus tanulástámogatási rendszer kiépítését célzó programjába (EFOP 3.4.3. „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben”). Az Intézet a tavaszi szemeszterben létrehozta a Moodle platformon a Farmakobotanika 2. tantárgy gyakorlati képzéséhez kapcsolódó online tananyagokat, melyek heti bontásban tartalmazzák az egyes gyakorlatok során megismerendő gyógynövény fajok részletes jellemzését, valamint az élő és préselt növényeket bemutató fényképeket. Dr. Farkas Ágnes, a tananyag fejlesztésben résztvevő oktatók egyike elmondta, hogy a félévközi írásbeli számonkéréseket és a félév végi online vizsgákat is ebben a rendszerben bonyolítják le.

A Moodle felülete lehetőséget biztosít az elsajátított ismeretek ellenőrzésére is online tesztek formájában, így a hallgatók már a tavaszi félév második hetétől kezdődően megismerkedtek a korábbi, papír alapú számonkérés alternatívájával. A fentieknek köszönhetően a 8. oktatási héten, az online oktatásra áttéréskor a Farmakognóziai Intézet már rendelkezett a kellő tapasztalattal ahhoz, hogy gördülékenyen folytatódjon az oktatás és számonkérés az online felületen. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodva ki lett bővítve a Moodle alkalmazásának köre, így a Farmakobotanika előadások anyagának elsajátítását ellenőrző második félévközi tesztet is ezen a felületen, online oldották meg a hallgatók.

A szóbeli vizsgák kiváltása és a jövő

A következő nagy kihívást a félév végi szóbeli vizsgák online teszttel történő kiváltása jelentette az Intézet számára. Ennek első lépéseként az oktató kollégák elkészítettek egy közel 170 kérdést tartalmazó, a második félév előadásainak teljes anyagát lefedő kérdésbankot, amelyből a rendszer minden egyes alkalommal véletlenszerűen választ ki 30 kérdést a hallgató számára. A tapasztalatok alapján a rendszer megbízható, ám a biztonság kedvéért a vizsgát követően minden egyes hallgató válaszait ellenőrzi egy oktató. Dr. Farkas Ágnes elmondta, hogy:

„Eddigi tapasztalataink alapján a hallgatók jól boldogulnak, követik az online felületen lévő részletes útmutatásokat és jól gazdálkodnak a rendelkezésükre álló időkerettel.  Reménykedünk abban, hogy hamarosan visszatérhetünk a tantermi órák megtartásához, ám a Moodle felületen megtalálható fajleírások és a létrehozott kérdésbank – mint elektronikus tanulástámogatási rendszer – segíteni fogja a továbbiakban is a hallgatókat a tananyag elsajátításában.”

Hírarchívum