Hírek

Egyéb hírek - 2017. május 2, kedd

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017.

Orvos- és Egészségtudományi Szekció - Pécs, 2017. április 18-21.

Idén Pécsett került megrendezésre a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója, a PTE ÁOK, a PTE GYTK valamint a PTE ETK Tudományos Diákköri Tanácsainak szervezésében, április 18-21 között.
A Tudományos Diákköri (TDK) munka az egyetemi képzések egyik meghatározó pillére. Óriási lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy bekapcsolódhassanak kutatócsoportok munkájába, miközben szakmai tudást, tapasztalatot nyerhetnek. A hallgató és témavezetője számára kiváló lehetőséget biztosít egymás személyiségének és szakmai tudásának megismeréséhez.  A TDK-nak jelentős szerepe van a leendő PhD hallgatók kiválasztásában, majd az oktatói utánpótlás biztosításában.

Az idei OTDK-n négy Gyógyszerésztudományi Tagozatban kaptak lehetőséget a gyógyszerészhallgatók kutatásuk prezentálására. Ezen kívül néhány hallgató az Orvostudományi Tagozatokban is szerepelt. Az OTDT szabályai szerint egy előadás 10 percig tarthat, amelyet 5 perc vita követ. Az 5 tagú szakmai zsűri eközben pontozza az előadó prezentációját, előadásmódját, kutatási témáját, a kutatás során végzet önálló munkáját és a vitakészségét is. A tagozatokban elhangzott előadások témái nagyon sokszínűek voltak, gyógyszerészhallgatói szemmel kifejezetten sok újdonságot hallhattunk. A gyakorlati problémák más szemszögből való megközelítése, a TDK hallgatók által kidolgozott új módszerek és eredmények nagyon sok új és aktuális ismeretet nyújtottak a hallgatóság számára, és gondolatébresztőként is hatottak. A konferencia lehetőséget biztosított arra is, hogy megismerhessük a többi Gyógyszerésztudományi Kar (a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem) TDK hallgatóinak munkáit is.

Összességében a 2017-es OTDK Orvos- és Gyógyszerésztudományi Tagozatai egy magas szakmai színvonalat képviseltek, és egy jó hangvételű és légkörű konferenciát eredményeztek. A PTE GYTK hallgatói közül Boda Gabriella különdíjat nyert Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet tagozatban, Horváth Adrienn pedig szponzori támogatásban részesült Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia II. tagozatban.

Ezúton gratulálunk minden előadónak és díjazottnak, valamint szeretnénk megköszönni a helyi szervezőknek (PTE ÁOK, GYTK, ETK) az áldozatos munkáját, akik nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre.

Eredmények itt.

Tigyi Bettina Mariann

Gyógyszerészhallgató

Hírarchívum