Hírek

Oktatási hírek - 2017. május 18, csütörtök

Gyógyszerészi kémia 2. nyári kurzus

Gyógyszerészi kémia 2. tárgyból angol nyelven önköltséges nyári kurzus meghirdetése

A Gyógyszerésztudományi Kar 4/2016 (11. 09.) számú dékáni utasítása alapján a Kar Gyógyszerészi Kémia Intézete Gyógyszerészi kémia 2. tárgyból angol nyelven önköltséges nyári kurzust hirdet meg a szak tantervében meghirdetett feltételek maradéktalan betartásával (a magyar nyelvű diasorok és gyakorlatleírások kiadásra kerülnek):

- a kurzus időtartama: 2017. július 3 - július 21.

- vizsgaidőszak: 2017. július 31 – 2017. augusztus 11.

- a kurzus önköltsége: 800 USD / 224.000 HUF

- a jelentkezés feltételei:

- kurzust a hallgató abban az esetben kezdheti meg, ha az előfeltételeket korábban teljesítette,

- a kitöltött jelentkezési lapot a megadott határidőig a kurzust meghirdető intézetben leadja,

- a kurzus térítési díját a megadott határidőig a jelentkezési lapon feltüntetett bankszámlaszámra átutalja, valamint a bizonylatot a a kurzust meghirdető intézetben leadja.

A jelentkezési lap letölthető itt.

A kurzus indulása minimális létszámhoz (5 fő) kötött.

A sikeres vizsgát követően a hallgató kérelmezi a GYTK Kreditátviteli Bizottságnál a teljesítés elfogadását. 

 

Dr. Perjési Pál 

dékán

Hírarchívum