Hírek

Pályázati hírek - 2017. június 2, péntek

A Dr. Rácz István Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Rácz István Alapítvány pályázatot hirdet PhD hallgatók, ill. öt éven belül PhD fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára

Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány – elsősorban - gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.

 

A pályázat feltétele:

1. PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység, vagy 5 éven belül elnyert fokozat

A pályázathoz 1 példányban csatolni kell:

1. Az eddigi munkásság rövid összefoglalását, további tervek ismertetését (cím, a témavezető neve, beosztása) (max. 5 oldal)

2. Szakmai önéletrajzot

3. Közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (kérjük mellékelni a legjobbnak ítélt publikációk különlenyomatát)

4. Célszerű támogató javaslato(ka)t mellékelni.

 

A díj évente egy alkalommal, a Semmelweis napon ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

 

A pályázható díj összege: 

100.000 forint, mely adómentesen áll rendelkezésre. 

 

A pályázatok  beadási határideje: 2017. június 12.

 

A pályázatokat írásban és e-mailben   Prof. Dr. Marton Sylvia kuratóriumi elnök címére és nevére kell eljuttatni (e-mail: sylvia.marton@gmail.com , Cím: Prof. Dr. Marton Sylvia 1149. Budapest, Bartl J.  u. 11. 2/17

 

A nyertes pályázót postán, ill. e-mailben értesítjük.

 

Budapest, 2017. május15.

 

a „Dr. Rácz István Alapítvány”

  Kuratóriuma

Hírarchívum