Hírek

Egyéb hírek - 2017. július 7, péntek

PTE Gyógyszerész Avatás 2017. június 30.

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán idén 29 fő gyógyszerész jelölt teljesítette sikeresen a záróvizsga követelményeit, a hallgatók avatása ünnepélyes körülmények közt 2017. június 30-án került sor a PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aulájában.

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán idén 29 fő gyógyszerész jelölt teljesítette sikeresen a záróvizsga követelményeit, a hallgatók avatása ünnepélyes körülmények közt 2017. június 30-án került sor a PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aulájában.

A 2016/2017-os tanévet záró gyógyszerészdoktori ünnepség újabb fontos mérföldkő a pécsi gyógyszerészképzés történetében. A 2000-ben, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Általános Orvostudományi Karán belül megindult gyógyszerészképzés szervezeti és szakmai fejlődésének eredményeképpen, 2016. januárjától mint az Egyetem önálló, gyógyszerésztudományi Kara folytathatta működését. Az elmúlt mintegy másfél év eseményekben gazdag, a kar jövőbeli fejlődése szempontjából is jelentős egyetemi szintű döntések időszaka volt. Ezek eredményeképpen többek között ez év májusában a MVP keretén belül megkezdődött a kar Rókus utcai épületének felújítása, valamint a jövőbeli Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ kiviteli tervének elkészítése.

Prof. Dr. Perjési Pál dékán beszédében kiemelte, hogy a gyógyszerészavató ünnepségek ünnepi pillanatok nemcsak az új pályakezdőknek, de a Kar oktatóinak, valamint a szülőknek és barátoknak is! Az esküt tett fiatal diplomások életének nemcsak egy a folyamatos szakmai számonkéréseket megkövetelő szakasza zárul le, hanem az egyetemi évek tervekkel, lelkesedéssel, mély emberi kapcsolatok kialakításával tarkított egyedülállóan szép emlékű periódusa is. Ezek alatt az évek alatt váltak a Pécsett tanuló diákok alapos szakmai tudással rendelkező, felelős munkára alkalmas gyógyszerészekké, akiknek hivatása az egészség megőrzésének és a beteg emberek gyógyulásának elősegítésére ad lehetőséget.

A gyógyszerészképzésben kiemelten fontos a multidiszciplináris tudás megszerzése. A pécsi gyógyszerészképzés a Gyógyszerésztudományi Kar intézetei mellett az Általános Orvostudományi Kar, a Természettudományi Kar intézeteinek, valamint a Klinikai Központ oktatóinak részvételével folyik.

A gyógyszerészet, a gyógyszerek tudománya mindig sokoldalú elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását követelte meg. A megszerzett tudásuk több területen is kamatoztatható. Gyógyszerész diplomával többek között elhelyezkedhetnek a közforgalmú gyógyszerellátás, a klinikai gyógyszerészet, valamint az ipari gyógyszerészet területén. Esküszövegükre emlékezve kérte a kollégákat, hogy ne feledkezzenek meg azonban arról, hogy a betegek gyógyulása és egészségük védelme érdekében a diplomával együtt jár az állandó önképzés és továbbképzés szükségessége. A pécsi Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyógyszerészek folyamatos továbbképzésének aktív résztvevője legyen.

Az egyetem rangját a tanári kar és a végzett hallgatók adják. A végzett gyógyszerészek, szakgyógyszerészek tudásának minősége rendkívül fontos a képzés megítélésében. Mindannyian azt akartuk, hogy a lehető legjobb szakembereket neveljük.

Dékán úr a Kar vezetése és minden oktatója nevében kívánt a végzett gyógyszerészeknek szakmai sikereket és azt, hogy hivatásuk és magánéleti boldogságuk sok örömöt okozzon életükben!

fotók: Verébi Dávid és Gobányi Viktória

Hírarchívum