Dékáni köszöntő

Köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar honlapján! Engedje meg, hogy röviden bemutassam akart és képzéseinket.

A Gyógyszerésztudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb kara. A Pécsi Tudományegyetemen -a Dunántúl egyetlen gyógyszerészképző helyeként - 2000. szeptemberében indult meg az oktatás. A hallgatók az Általános Orvostudományi Kar keretében alapított Gyógyszerésztudományi Szakon kezdték meg tanulmányaikat. Az eltelt időben a Szak folyamatos fejlődése eredményeképpen jutott el a karrá váláshoz szükséges szervezeti és infrastrukturális feltételek maradéktalan megfelelőségéig. Ennek eredményeképpen a képzés 2016. január 1-től az önálló Gyógyszerésztudományi Kar keretében folyik.

A gyógyszerész szerepe az egészségügyi ellátásban az elmúlt évtizedek során folyamatos változáson ment át. Mára a gyógyszerész. egy igen sokrétű, a gyógyszerek előállítását ismerő és kivitelező, a gyógyszerek hatásmechanizmusának, kölcsönhatásának, a különböző gyógyszerkészítmények biológiai hasznosulásának és a gyógyszerek, gyógytermékek racionális, gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának szakértőjévé vált A Gyógyszerésztudományi Kar oktatási tevékenysége, illetve kínálata, megfelelve ezeknek a társadalmi igényeknek, átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, szakgyógyszerészképzést, PhD képzést, valamint gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában. Hallgatóinknak, gyógyszerész diplomájuk megszerzését követően lehetőségük nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére is a karon működő a magas színvonalú határainkon belül és kívül is elismert kutató- és oktatómunkát folytató Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretében. A végzést követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére is van lehetőség.

A Gyógyszerésztudományi Karon intenzív és nemzetközileg elismert kutatások folynak a gyógyszerésztudomány szinte minden ágában. Ezt a feladatot a kar hét intézete – saját szakterületének megfelelően – látja el szorosan együttműködve hazai és külföldi egyetemek kutatócsoportjaival.

A végzett gyógyszerészek évek óta egyre több álláshely között válogathatnak. Legtöbben a gyógyszerellátás valamely területén kezdik munkájukat, de lehetőség nyílik a gyógyszergyártás, gyógyszerkutatás, gyógyszerismertetés, gyógyszer- és gyógynövény-minősítés és az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is.

A dékáni vezetés elszánt abban, hogy folyamatosan tovább növelje az oktatás színvonalát, és erősítse a tudományos tevékenységet. Mindehhez azonban szükséges a Kar munkatársainak együttműködése, hallgatóink fegyelmezett munkája és minden érdeklődő támogatása.

 

Szívélyes üdvözlettel,

 

Dr. Perjési Pál

dékán