Szakgyógyszerészképzés

Szakgyógyszerész képzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

FRISS: 2021. szeptember 3., péntek

Szakgyógyszerészképzéssel kapcsolatos tájékoztató

Kedves Jelöltek!

A pécsi szakgyógyszerészképzés megújulása folyamatosan zajlik és egy újabb jelentős változást jelenthetünk be számotokra, mely a végzett és végzős jelöltek visszajelzésein alapul. A 2021/2022. évtől a képzés 70%-ban hibrid oktatás formájában valósul meg, mely magába foglalja az első évfolyamos jelöltek első jelenléti szakképzési napját, valamint az első és második évfolyamon a júniusi képzési alkalom jelenléti formában történő megtartását. A jelenléti képzési napokon igyekszünk aktuális szakmapolitikai kérdéseket megvitatni és konzultációs lehetőséget is biztosítani a számotokra.

 

A tematikában előzetesen meghirdetett oktatási alkalmakhoz és időpontokhoz, az őszi félév időbeosztásához tartjuk magunkat és a felkészüléshez szükséges diasorokat a szakgyógyszerészképzés megszokott internetes felületére továbbra is feltesszük

(https://gytk.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun).

 

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzánk a gyogyszereszeti.int@pte.hu email címen keresztül.

 

Köszönjük mindenki megértését!

A PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet munkatársai

 

általános információk – jelentkezés – képzés – szakvizsga

1. Jelentkezéssel kapcsolatos információk

2. Meghirdetett szakképesítések, elméleti és gyakorlati képzés, képzési díjak

3. Pécsi szakképzés tematikái és előadásai - TEMATIKA

 • Szakgyógyszerészképzési program és számonkérések
 • Félév elfogadásának feltétele

4. Szakvizsgára jelentkezés és a szakvizsga

5. Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész-képzésről

6. Elektronikus tananyagok

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar szeretettel várja azon diplomás gyógyszerész kollégák jelentkezését, akik szakgyógyszerészi képesítést kívánnak megszerezni a Szakunk által meghirdetett alap-szakképesítésekből.

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet gyakorlatközelibb, gyógyszerészi kompetenciákhoz rendelhető és az európai szakképzési rendszer felé orientáló szakirányokat határozott meg. 2012 szeptemberétől a szakma három fő alapterületén, a Gyógyszerellátási-, Kórházi-klinikai- és Ipari szakgyógyszerészet szakirányokon belül, 20 alap-szakképesítés, valamint 7 ráépített szakképesítés szerezhető meg. Ezek közül egyetemünkön a 2.1. bekezdés táblázatában feltüntetett alap-szakképesítés és ráépített szakképesítés kerül meghirdetésre.

1. Jelentkezéssel kapcsolatos információk

A jelentkezést a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központhoz (7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. emelet) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. Költségtérítéses képzés esetén a jelentkezés folyamatos, mindazonáltal annak érdekében, hogy a Jelölt a képzését szeptember hónapban megkezdhesse javasolt augusztus 15-ig benyújtani a jelentkezést. Az államilag támogatott helyekre (rezidens és egyetemi utánpótlás) a jelentkezési határidő 2021. július 20. További információt a Szak- és Továbbképző Központ ad, személyes megkeresésre. A Jelentkezési lap és egy adatlap a szakképzési jogviszony létesítéséhez, csatolt file-ként a tájékoztató végén a letölthető dokumentumok közt is elérhető, újabb szakgyógyszerészi alapszakképesítésre jelentkezés esetén szintén a Letölthető dokumentumok közt találja a tájékoztatónkat és a jelentkezési lapokat.

A rendszerbevételi eljárásban való részvétel feltétele az alábbi dokumentumok hiánytalan benyújtása szakképesítésenként:

 1. Jelentkezési lap
 2. Önéletrajz
 3. Diploma másolata
 4. Diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 5. Többletpontokat igazoló dokumentumok másolata
 6. Adatlap szakképzési jogviszony létesítéséhez
 7. Gyakorlati képzőhely akkreditációs határozat másolata (ÁEEK)

A jelentkezéshez szükséges dokumentációt postán az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.  III. emelet

A szakképzési rendszerbe jelentkezők számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma államilag finanszírozott és költségtérítéses keretszámokat határoz meg, melyet a graduális képzést befejezők megpályázhatnak (lásd táblázat).

Szakgyógyszerész képzés rendszerbevételi eljárásának folyamata

2. Meghirdetett szakképesítések, elméleti és gyakorlati képzés, képzési díjak

A felsőfokú szakirányú szakképzés teljes időtartama alap-szakképesítéstől függően 36, illetve egyes szakképesítések esetén 48, 58 vagy 60 hónap (lásd alábbi tábla első oszlopában). A képzés a szakterületre általánosan jellemző és szükséges ismeretanyagról szóló előadás jellegű képzésből álló törzsképzési időre (12-24 hó), valamint ezt követően a választott alap-szakképesítésnek megfelelő speciális elméleti képzést felölelő szakgyakorlati időre (24-36 hó) tagolódik.

2.1. Az egyetemi elméleti képzés

Képzésünk tanfolyami rendszerben zajlik (előadások, konzultációk), melynek során az első évben havonta, a második évben minden második hónapban egy alkalommal, a hónap utolsó péntekén 9-16 óra között a PTE Gyógyszerésztudományi Kar épületében (Pécs, Rókus u. 2.) zajlik az egyetemi elméleti képzés. A jelöltek elméleti képzésének szakmai irányítója az Egyetem. A szakgyógyszerész képzés nem iskola rendszerű képzés.

Az alábbi szakképesítések kerülnek meghirdetésre a PTE Gyógyszerésztudományi Karon:

Szakgyógyszerész alap-szakképesítések

(törzsképzési + szakgyakorlati idő)

Felelős oktató neve és elérhetősége

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakirányon belül

 

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszerészi gondozás

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszertári minőségbiztosítás

(12+24 hó)

Dr. Mayer Klára

klara.mayer@aok.pte.hu

Fitoterápia

(12+24 hó)

Dr. Deli József

Jozsef.Deli@aok.pte.hu

Farmakológia, farmakoterápia

(24+24 hó)

Dr. Pethő Gábor

gabor.petho@aok.pte.hu

Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet szakirányon belül

 

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

(24+34 hó)

Dr. Kőszegi Tamás

koszegi.tamas@pte.hu

Klinikai mikrobiológiai
laboratóriumi
gyógyszerészet

(24+36 hó)

Dr. Kocsis Béla

Bela.Kocsis@aok.pte.hu

Ipari szakgyógyszerészet szakirányon belül (a szakirányismertető ide kattintva érhető el)

Szakirányért felelős vezető oktató:

Dr. Perjési Pál

pal.perjesi@aok.pte.hu

Gyógyszertechnológia

(12+24 hó)

Dr. Pál Szilárd

szilard.pal@aok.pte.hu

Gyógyszerellenőrzés

(12+24 hó)

Dr. Perjési Pál

pal.perjesi@aok.pte.hu

Minőségbiztosítás

(12+24 hó)

Dr. Mayer Klára

klara.mayer@aok.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem régiójában
betölthető szakképzési keretszámok
2021. évben

A támogatott képzés jelentkezési határideje adott év július 20.

A költségtérítéses képzésre való jelentkezés folyamatos.

Költségtérítéses képzés 90 fő

Egyetemi utánpótlás (támogatott képzés) 4 fő

Kórházi-klinikai szakgyógyszerész (támogatott képzés) rezidens pályázat alapján

Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

(Kórházi-klinikai gyógyszerészet bemeneti szakképesítéssel)

Felelős oktató neve és elérhetősége

Onkológiai gyógyszerészet
(24 hó)

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

schirm.szilvia@pte.hu
Infektológiai gyógyszerészet
(24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás
(24 hó)

Dr. Krucsóné Dr. Hornyák Judit

hornyak.judit@pte.hu
Parenterális gyógyszerelés
(24 hó)

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

schirm.szilvia@pte.hu
Toxikológia
(24 hó)

Dr. Mayer Mátyás

matyas.mayer@aok.pte.hu

2.2. A munkavégzéssel eltöltött szakmai gyakorlat és a Tutor

A szakgyógyszerész jelöltek számára a vonatkozó jogszabály a meghatározott képzési és szakgyaorlati időnek megfelelő időtartamú teljes (legalább heti 36 órás) munkaidejű  munkavégzéssel, vagy annak megfelelően meghosszabbított időtartamú részmunkaidős foglalkoztatásban, eltöltött szakmai gyakorlati képzést írnak elő, melynek teljesítése és igazolása a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. Ez a szakmai gyakorlati képzés csak akkreditált munkahelyen végezhető. A képzőhelyek akkreditációja a külső képzőhelyek számára összeállított akkreditációs űrlap kitöltésével kezdeményezhető (megtalálható az ÁEEK EEFF weboldalán: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyomtatvanyok/koordinacios-foosztaly  ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez). Kitöltve 2 eredeti példányt, aláírva és lepecsételve postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni: PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ, 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. emelet. A munkahelyen végzett szakmai gyakorlat csak az adott szakterületen legalább 3 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkező szakgyógyszerész kolléga (továbbiakban Tutor) szakmai felügyelete mellett tekinthető érvényesnek. A szakképesítést szerzett személyek - jogszabály által meghatározott, mindenki számára hozzáférhető - adatai az ÁEEK keresőjében is megtalálhatóak.

Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. augusztus 1-től a Pécsi Tudományegyetem adatai az alábbiakra módosultak:

adószám: 19308681-2-02

bankszámlaszám: 11731001-23135378

Számlavezető: OTP Bank

Bankszámla IBAN száma: HU88117310012313537800000000 (SWIFT kód: OTPVHUHB)

A képzés díja a képzési időszakokban, tehát az első félévben szeptember - január, míg a második félévben február – június hónapokra fizetendő az alábbiak szerint:

 • a törzsképzési időszakában havonta 20 000,- Ft (azaz félévente 5*20.000 = 100.000,- Ft) vagy félévente egy összegben 80 000,- Ft (azaz Nyolcvanezer forint) ,
 • a szakgyakorlati képzés időszakában félévente  egyösszegben 50 000,- Ft (azaz Ötvenezer forint).

A Jelölt köteles a havonta fizetendő térítési díjakat minden hónap 5. napjáig, míg az egyösszegű térítési díjakat legkésőbb október 5. és március 5. napjáig a Pécsi Tudományegyetem számlaszámára megfizetni (bankszámlaszám: 11731001-23135378, Számlavezető: OTP Bank).

Amennyiben a képzőhely (cég) számla ellenében fizeti a képzési díjat, kérjük szíveskedjenek előzetesen számlát igényelni a Gyógyszerészeti Intézet munkatársaitól (gyogyszereszeti.int@pte.hu). Előzetes számlaigény nélküli befizetés esetén az a magánszemély vagy cég fog számlát kapni az Egyetem részéről, aki indította az utalást. Visszamenőleg sajnos nem áll módunkban más számára számlát kiállítani.

Az átutaláskor a közlemény mezőben feltüntetendő:

 1. a képzésben részvevő hallgató neve,
 2. a képzési időszak adatai,
 3. valamint szerepelnie kell a 163210-790-302 pénzügyi keretszámnak is.

pl. "Példa István, 2. évfolyam, 2018-2019. I. évf., ksz. 163210-790-302"

A képzési díjak elmaradása esetén fizetési felszólítást küld az egyetem a jelöltnek. Mivel három hónap elmaradás automatikus kizárást vonhat maga után, kérjük a képzési díjak pontos fizetését!

2.3. Szakgyógyszerészképzési program és számonkérések

Az egyetemi elméleti törzsképzési program során a jelöltek a fent említett rendelet által meghatározott képzési elemeket, illetve a szaktárgyak (pl. Gyógyszertechnológia, Gyógyszerhatástan, Gyógyszerügyi ismeretek, Farmakognózia)  graduális képzés során megszerzett ismereteit további részletekkel és az újabb kutatási eredmények megismerésével mélyítik el és tesznek szert gyakorlati szemléletű szakmai ismeretekre (lásd tematika). A törzsképzési program végén beadandó dolgozatban adnak számot tudásukról a szakgyógyszerész jelöltek. Az egyetemi elméleti szakgyakorlati képzés során megkezdődik a választott alap-szakképesítéshez igazodó elméleti képzés a 22/2012 EMMI rendeletben definiált képzési programnak megfelelően, mely a PTE Gyógyszerésztudományi Kar szakképesítésekért felelős intézeteiben gyakorlati és szemináriumi rendszerben zajlik. Az első két év tanulmányainak anyagát írásbeli záróvizsga kéri számon. A harmadik (illetve egyes hosszabb képzési időt felölelő szakképesítések esetén további) évben folyó egyetemi speciális elméleti képzés szintén a szakintézetekben zajlik konzultációk formájában és célja többek közt a jelöltek szakgyógyszerészi szakdolgozatának megbeszélése, elkészítése valamint opponálása (opponált szakdolgozat leadásának javasolt határideje őszi szakvizsga esetén szeptember 1., tavaszi vizsga esetén március 1.). A szakgyógyszerész jelölt tanulmányi előmenetelét, az elméleti és gyakorlati képzésének adatait, valamint a számonkérések eredményeit a szakgyógyszerész képzési leckekönyv tartalmazza.

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esetben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett. A szakgyakorlati képzés során a félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott.

A jelölt a szakdolgozatot az adott szakképesítésért felelős szakintézetben kijelölt oktató segítségével készíti a szakgyakorlati időszak folyamán. A szakgyógyszerész szakdolgozat leadási határideje a képzésért felelős szakintézetben a szakvizsgaidőszakot megelőző második hónap első napja. A szakgyógyszerészi szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ide kattintva tölthetőek le.

A szakvizsga bizonyítvány megszerzése a képzést követően, annak eredményes zárásával, valamint a pécsi szakgyógyszerész képzés vezetője (Grémiumvezető) által javasolt abszolutórium kiállítását követően a  Nemzeti Vizsgabizottsága által szervezett szakképesítő vizsgán történik.

3. Pécsi szakgyógyszerészképzés részletes tematikája és előadásai

A részletes tematika és órabeosztás  ide kattintva érhető el. A tematika tartalmazza az előadások időpontját, témáját és előadóit, valamint a pécsi képzésben résztvevő jelöltek számára jelszóval védett formában elérhetőek az előadások/szemináriumok diái és tananyaga.

4. Szakvizsgára jelentkezés és szakvizsga

A szakvizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határidejét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság honlapján teszi közzé. A jelöltek szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál jelentkeznek, amely minden beérkezett jelentkezést nyilvántartásba vesz és a regisztrációról postai úton ad értesítést. A jelentkezési lapokat postán (Nemzeti Vizsgabizottság; 1085 Budapest, Horánszky utca. 15), vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet eljuttatni.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (2 példányban)
 • A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás
 • A személyi igazolvány fénymásolata
 • A diploma fénymásolata
 • Munkáltatói igazolás
 • Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)

A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) az egyetem állítja ki és nyújtja be legkésőbb 30 nappal kiírt vizsgaidőpont előtt. A jelöltek jelentkezései az adott szakokra meghirdetett vizsgaidőszakot megelőző 1 hónappal kerülnek szervezés alá. A szakvizsga pontos helyéről és időpontjáról a Nemzeti Vizsgabizottság gondoskodik, amelyről a jelöltet a kitűzött vizsga időpontját megelőzően legalább 15 nappal értesíti. A sikeres szakvizsgát követően a Nemzeti Vizsgabizottság gondoskodik a szakvizsga bizonyítványok kiállításáról. További, illetve aktuális információk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK- EEFF) honlapján a Nemzeti Vizsgabizottság menüpont alatt.

Szakvizsga tételsorok:

5. Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész-képzésről

A 2019. augusztus 30-i második évet lezáró írásbeli vizsga megírását követően kitöltött visszajelzések értékelése teljes terjedelemben ide kattintva érhető el.

6. A Convention Medical Training Kft. hozzájárulása az elektronikus tananyagok elérhetőségéhez:

A pécsi szakgyógyszerész-képzés első képzési napján kitöltött nyilatkozatokra hivatkozva, a PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézet 2014 februárjában megrendezett Gyógyszerészet, gyógyszerellátás kulcskérdései I. című kötelező szinten tartó továbbképzése során rögzített előadásanyagok az alábbi linken regisztrálva érhetőek el:

http://cmt.info.hu/Regisztracio

A Convention Medical Training Kft. által nyújtott segédlet ide kattintva érhető el.

A nyilatkozatokat kitöltő szakgyógyszerész jelöltek további információkat e-mailben kapnak az Intézet munkatársaitól.

Gyógyszerészet, Gyógyszerellátás Kulcskérdései – „Hogyan változtatja meg az információ technológia és internet az egészségügy ellátást” című 2015. évi szabadon választható továbbképzés előadásai (kóddal védett videók PTE szakgyógyszerészek részére innen tölthetőek le)

 

További információk:

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ

 • Igazgató: Dr. Forrai-Werling Márta
 • Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. emelet
 • Ügyintéző: Potos Rita
 • Telefon: +36-72-536000 mellék: 32831; +36-30-1439857
 • E-mail: rita.potos@aok.pte.hu

 • Honlap: http://szti.pte.hu

Vonatkozó jogszabályok:

Keret rendelkezés: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (linkre kattintva olvasható)

Részletes rendelkezés: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (linkre kattintva olvasható)

Képzési programok: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (linkre kattintva olvasható)

Aktualizálva: 2020. július 3.

Összeállította PTE GYTK Szakgyógyszerészi Grémium munkatársai

Külső képzőhelyek akkreditációs űrlapja itt érhető el:

A linkről letöltött dokumentum 2 eredeti példányát, kitöltve, aláírva és lepecsételve postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni: PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ, 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. emelet.

- az ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez (közforgalmú gyógyszertár, intézeti gyógyszertár, gyógyszerkutató/vizsgáló, gyógyszergyártó részleg részére) megtalálható az ÁEEK EEFF weboldalán: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyomtatvanyok/koordinacios-foosztaly ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez)

 

Letölthető dokumentumok

 

Szakgyógyszerészi alap szakképesítések jelentkezési lapjai

Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések jelentkezési lapjai

Segédletek

A Nemzeti Vizsgabizottság aktuális Vizsganaptára és Tájékoztatója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK- EEFF) (kattintson a szövegre) a bal oldali menü "Nemzeti Vizsgabizottság" pontján belül tekinthető meg. A szakvizsgákkal kapcsolatos kérdések ügyében elsősorban a képzésért felelős szakintézetekben kérjük tájékozódni.