Szakgyógyszerész képzés tematikája

A tematikák és az előadások az alábbi menüpontokra kattintva érhetőek el:

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Gyógyszerészi gondozás

Fitoterápia

Gyógyszerkészítés

Gyógyszertári minőségbiztosítás

Farmakológia, farmakoterápia

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Törzsképzés második évének (II. évfolyam) és szakgyakorlati képzési időnek (III-V. évfolyam) tematikája innen tölthető le.

Ipari szakgyógyszerészet

Gyógyszertechnológia

Gyógyszerellenőrzés

Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia

Vissza a pécsi szakképzés összefoglalójához.

I. évfolyam első félév - Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 09. 28.

péntek

9:00-9:45

1x45 perc

Orientáció

(Grémium)

Tudnivalók: A szakgyógyszerészképzési rendjének bemutatása

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Fittler András

9:45-11:15

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A beteg-együttműködés javításának lehetőségei Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András

11:15-12:00

1x45 perc

Toxikológia A leggyakoribb gyógyszerártalmak Magyarországon Igazságügyi Orvostani Intézet Dr. Mayer Mátyás

13:00-16:00

4x45 perc

Farmakológia, farmakoterápia, gyógyszerészi gondozás

Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában:

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Pethő Gábor

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 10. 26.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Kommunikáció a gyógyszertárban:

- Kommunikáció a gyógyszertárban: bevezető, gyógyszerészi kommunikációs sajátosságai

- Betegtípusok, videók megbeszélése

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Miseta Ildikó

10:30-12:00

2x45 perc

Konfliktuskezelés és problémás esetek a gyógyszertárban

Kommunikációs tréning, szituációk

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Heim Szilvia

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A kórházi gyógyszerellátás jellemzői. Kórházi gyógyszercikktörzs jellegzetességei. Kórházi információs és informatikai rendszerek

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gyógyszernek nem minősülő készítmények forgalomba hozatala, nyilvántartása

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 11. 23.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszer-technológia

A gyógyszerfejlesztés alapvető és biofarmáciai szempontjai

 • Módosított hatóanyagleadású készítmények - bevezető.
 • Orodiszperziós készítmények a gyakorlatban

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Dávid Ádám

13:00-13:45

1x45 perc

Gyógyszerészi biotechnológia

Biológiai gyógyszerek biotechnológiai alapjai

Gyógyszerészi Biotechnológiai Tanszék

Dr. Pongrácz Judit

13:45-14:30

1x45 perc

Gyógyszerészi biológia A személyre szabott gyógyszerelés biokémiai és farmakogenetikai alapjai Gyógyszerészi Biológia Tanszék Dr. Sipos Katalin

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Munkajogi alapismeretek

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Naszladi Georgina

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 12. 14.

péntek

 

 

 

 

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Táplálásterápia, helyes táplálási gyakorlat kórházi és gyógyszertári vonatkozásai

Gyógyszerészeti Intézet

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

Dr. Bajor Judit,

Desztics Katalin

13:00-13:45

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Miben áll a hatékony együttműködés az orvos és gyógyszerész között? PTE ÁOK Alapellátási Intézet Dr. Rinfel József

13:45-14:30

1x45 perc

Minőségbiztosítás

Gyógyszertári minőségbiztosítás és a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere.

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Brezanóczy Ferenc

14:30-16:00

2x45 perc

Minőségbiztosítás

MGYK Minőségügyi Kézikönyvének bemutatása és szerepe a gyógyszertári gyakorlatban. Egyéni feladatok megbeszélése.

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Brezanóczy Ferenc

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

 

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 01. 25.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Vezetési alapismeretek. Vezetési, szervezési menedzsment ismeretek

 

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

10:30-11:15

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerészi gondozás hazai helyzetének áttekintése, aktualitások

  Gyógyszerészeti Intézet Dr. Vida Róbert György

11:15-12:00

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gondozási tevékenységek a protokolloknak megfelelően: Az alap- és emletszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése I.   Gyógyszerészeti Intézet Dr. Birinyi Péter

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gondozási tevékenységek a protokolloknak megfelelően: Az alap- és emletszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése II.

 

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Birinyi Péter

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

Kozmetológia és fényvédelem gyógyszertechnológiai vonatkozásai. Készítmény (speci)-elemzés technológiai szempontból.

 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Pál Szilárd

Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

I. évfolyam második félév- Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 02. 22.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Korszerű elméleti és gyakorlati farmakológiai és klinikai ismeretek előadás és esetmegbeszélés: Depressziós betegek gyógyszerészi felismerése és a tanácsadás lehetséges tartalma

- Depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai

- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésében

- Egy gyógyszertárvezető gyógyszerész gyógyszerellátási feladatai depresszióban szenvedő betegek terápiájában

1. eset; 2. eset; 3. eset; 4. eset

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Osváth Péter

 

 

13:00-16:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárban

Aktuális szakmapolitikai kérdések

Az MGYK köztestületi feladatai.

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Hankó Zoltán

Dr. Horváth-Sziklai Attila

Dátum Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős Intézet Oktató

2019. 03. 29.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok:

 • Magisztrális készítmények a gyógyszertári gyakorlatban.
 • Extrém magisztrális előiratok értékelése
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Merczel Sára
 

10:30-12:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszertárak minőségbiztosítási-
minőségirányítási rendszere;
A fekvőbeteg-ellátó intézmény minőségügyi rendszere
Gyógyszerészeti Intézet Dr. Traiber-Harth Ibolya
 

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok és aktuálitások Gyógyszerészeti Intézet Molnár Zoltánné Dr.
 

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszertárvezetéssel, -működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek. A vállalkozások jogi szabályozása Gyógyszerészeti Intézet Dr. Tóth Judit
           

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 04. 26.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Farmakovigilancia. Klinikai vizsgálatok biztonságossága

Gyógyszerészeti Intézet   Dr. Tóvölgyi Zsuzsa

10:30-12:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszer-mellékhatás bejelentések jelentősége és gyakorlata Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András

13:00-16:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerellátás pénzügyi, számviteli alapjai. Vállalkozások pénzügyi, számviteli és adózási ismeretei

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Beke Jenő

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 05. 31.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Fitoterápia

Gyógynövények, tények, tévhitek, adatbázisok

Farmakognóziai Intézet

Dr. Csupor Dezső

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

 

 

 

 

 

Gyógyszerügyi ismeretek

Módosított hatóanyag-leadás a diabetes terápiájában: Innovatív technológiák a diabetes terápiájában

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

 

 

 

 

Gyógyszerészeti Intézet

Laboratóriumi Medicina Intézet

 

Dr. Pál Szilárd

14:30-16:00

2x45 perc

Prevenciókkal összefüggő tanácsadási ismeretek. A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, gyorstesztek.

A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok típusai, műszerek és módszerek kalibrálása, validálása

Dr. Miseta Ildikó

 

Dr. Kőszegi Tamás

             

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 06. 14.

péntek

 

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

Dr. Entz Béla Oktatási Központ

K002 terem

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gyógyszerhelyettesítések és egyenértékűségek szakmai és jogi alapjai

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

10:30-12:00

2x45 perc

Klinikai mikrobiológia

Antimikróbás szerek rezisztenciájának gyógyszerészi megelőzési lehetőségei. Multirezisztens kórokozók

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Dr. Kocsis Béla

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai. Egészség- és gyógyszerpolitikai alapok

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszertári gazdálkodás alapjai (logisztika, készletgazdálkodás)

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

A kiemelkedő színvonalú első év végi beadandó dolgozatok

Ajánljuk a képzésben résztvevő valamennyi jelölt figyelmébe az alábbi, kóddal védett törzsképzés első évét lezáró dolgozatok elolvasását.

II. évfolyam első félév - Szakgyakorlati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
 • Gyógyszerészi gondozás;
 • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

Dátum

Időpont

Téma

2018. szeptember 28.

péntek

9:00-12:00

Korszerű sebkezelésRising Károlyné
- Korszerű sebkezelés gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei a korszerű sebkezelés területén
- Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai a korszerű sebkezelés területén

 • Korszerű sebellátás & Kötszer csoportok
 • Gyógyászati segédeszköz támogatás, TB támogatás magyarországi rendszere
 • Negatív nyomású sebkezelés
 • Kötszerek csoportosítása & Kötszerválasztás szempontjai
 • Speciális sebtisztítás

13:00-14:30

Járó- és fekvőbetegek hazai ellátásának finanszírozása - Dr. Zemplényi Antal

  14:30-16:00

A gyógyszertámogatásokhoz kapcsolódó egészségügyi technológiai értékelés alapvető ismeretei  - Csanádi Marcell

     

2018. október

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

 

2018. november

II. és III. éves Jelöltek részére

(egyeztetés alatt)

 

10:00-15:00

Kihelyezett szakgyógyszerész-képzési gyakorlat a kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképesítésű Jelöltek részére a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertárában - Dr. Higyisán Ilona

2018. november 23.

péntek

 

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Demencia és Alzheimer-kór, fejfájás szindrómák Dr. Sebők Ágnes, Klinikai Központ Neurológiai Klinika

- Dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

13:00-14:30

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Antikoagulálás aktuális kérdései - Dr. Till József szakorvos, PTE ÁOK Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék
- Antikoagulált betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei antikoagulált betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai antikoagulált betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

14:30-16:00 Marketing és menedzsment: Gyógyszer és gyógyszertári marketing - Csík Laura
     

2018. december

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2018. december 14.

péntek

 

8:30-10:00 Szakdolgozat konzultáció III. évfolyam Jelöltek részére

2018. december 14.

péntek

II. és III. évfolyam részére

 

10:00-16:00

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai (A gyógyszertári vállalkozás bevételi és kiadási szerkezete; Készletgazdálkodás; Likviditási megfontolások; A költséggazdálkodás alapjai; A gyógyszertári gazdálkodás néhány marketing aspektusa; Esettanulmányok) - Magyar Gyógyszerészi Kamara képviselői

2019. január 25.

péntek

9:00-9:45

Multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések kezelése - Dr. Nemes Zsuzsanna

9:45-10:30 Egészségügyi ellátások során fontos alapvető higiéniás szempontok - Dr. Kocsis Béla
10:30-11:15 Infekciókontroll hazai rendszerének bemutatása. Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság és surveillance rendszerek ismertetése - Dr. Rauth Erika
11:15-12:00 Az antibiotikum politika alapelvei - Dr. Botz Lajos

13:00-14:30

Fogyasztói magatartástípusok, gyógyszerek, gyógyászati termékek reklámozása, egészségügyi piac reklámgyakorlatának értékeléseDr. Lányi Beatrix

14:30-16:00 A fitoterápia orvosi megitélése az előnyök és hátrányok tükrébenDr. Kőszegi Tamás

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott.

 

II. évfolyam második félév - Szakgyakolati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
 • Gyógyszerészi gondozás;
 • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

Dátum

Időpont

Oktatott tananyag

2019. február

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

Beadandó feladat: Fogyasztói igények megismerése a benyomás-elemzés módszerével.

2019. március 29.

péntek

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Gyakori gasztroeneterológiai panaszok - Dr. Király Ágnes, egyetemi docens, gastroenterológus, belgyógyász
- Gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset, 5. eset

13:00-14:30

Különböző gyógyszercsoportok toxikológiai kockázatai Dr. Kuzma Mónika

14:30-15:15 Gyógyszerszint monitorozás a klinikai laboratóriumi gyakorlatbanDr. Szabó Zsófia
15:15-16:00 Laborparamétereket befolyásoló gyógyszerek, az eredmények interpretációs lehetőségei - Dr. Szabó Zsófia
     

2019. április

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2019. május 16.

csütörtök

12:30-16:00

Szakdolgozat konzultáció a III. évfolyam Jelöltek részére

Helyszín: PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. II. emelet 212. szemináriumi terem

2019. május 31.

péntek

9:00-10:30

Hipertónia: Az antihipertenzív gyógyszerek kombinálhatósága - Dr. Koltai Katalin

10:30-12:00

Vesebetegségek szisztémás betegségekben. Hipertónia és vese, amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell, betegtanácsadási feladataik - Prof. Dr. Nagy Judit
13:00-14:30

Dr. Kenyeres Péter

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Kardovaszkuláris betegségek, panaszok
- Kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset

14:30-16:00

Dyslipidaemia kezelése: indokoltsága és hatékonysága a bizonyítékok tükrében - Prof. Dr. Bajnok László

2019. június

Egyéni felkészülés

 

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2019. augusztus 30.

péntek

9:00-12:00 Második évet lezáró írásbeli záróvizsga

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott legyen.

A képzés szervezői a program módosításának jogát fenntartják.