Szakgyógyszerész képzés tematikája

A tematikák és az előadások az alábbi menüpontokra kattintva érhetőek el:

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Gyógyszerészi gondozás

Fitoterápia

Gyógyszerkészítés

Gyógyszertári minőségbiztosítás

Farmakológia, farmakoterápia

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Törzsképzés második évének (II. évfolyam) és szakgyakorlati képzési időnek (III-V. évfolyam) tematikája innen tölthető le.

Ipari szakgyógyszerészet

Gyógyszertechnológia

Gyógyszerellenőrzés

Minőségbiztosítás

 • Törzsképzés
 • Szakgyakorlati képzés
 • III. évfolyam:személyes konzultációk egyeztetett időpontban, szakdolgozat elkészítése

Vissza a pécsi szakképzés összefoglalójához.

I. évfolyam első félév - Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 09. 28.

péntek

9:00-9:45

1x45 perc

Orientáció

(Grémium)

Tudnivalók: A szakgyógyszerészképzési rendjének bemutatása

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Fittler András

9:45-11:15

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A beteg-együttműködés javításának lehetőségei Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András

11:15-12:00

1x45 perc

Toxikológia A leggyakoribb gyógyszerártalmak Magyarországon Igazságügyi Orvostani Intézet Dr. Mayer Mátyás

13:00-16:00

4x45 perc

Farmakológia, farmakoterápia, gyógyszerészi gondozás

Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában:

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Pethő Gábor

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 10. 26.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Kommunikáció a gyógyszertárban:

- Kommunikáció a gyógyszertárban: bevezető, gyógyszerészi kommunikációs sajátosságai

- Betegtípusok, videók megbeszélése

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Miseta Ildikó

10:30-12:00

2x45 perc

Konfliktuskezelés és problémás esetek a gyógyszertárban

Kommunikációs tréning, szituációk

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Heim Szilvia

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A kórházi gyógyszerellátás jellemzői. Kórházi gyógyszercikktörzs jellegzetességei. Kórházi információs és informatikai rendszerek

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gyógyszernek nem minősülő készítmények forgalomba hozatala, nyilvántartása

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 11. 23.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszer-technológia

A gyógyszerfejlesztés alapvető és biofarmáciai szempontjai

 • Módosított hatóanyagleadású készítmények - bevezető.
 • Orodiszperziós készítmények a gyakorlatban

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Dávid Ádám

13:00-13:45

1x45 perc

Gyógyszerészi biotechnológia

Biológiai gyógyszerek biotechnológiai alapjai

Gyógyszerészi Biotechnológiai Tanszék

Dr. Pongrácz Judit

13:45-14:30

1x45 perc

Gyógyszerészi biológia A személyre szabott gyógyszerelés biokémiai és farmakogenetikai alapjai Gyógyszerészi Biológia Tanszék Dr. Sipos Katalin

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Munkajogi alapismeretek

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Naszladi Georgina

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2018. 12. 14.

péntek

 

 

 

 

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Táplálásterápia, helyes táplálási gyakorlat kórházi és gyógyszertári vonatkozásai

Gyógyszerészeti Intézet

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

Dr. Bajor Judit,

Desztics Katalin

13:00-13:45

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Miben áll a hatékony együttműködés az orvos és gyógyszerész között? PTE ÁOK Alapellátási Intézet Dr. Rinfel József

13:45-14:30

1x45 perc

Minőségbiztosítás

Gyógyszertári minőségbiztosítás és a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere.

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Brezanóczy Ferenc

14:30-16:00

2x45 perc

Minőségbiztosítás

MGYK Minőségügyi Kézikönyvének bemutatása és szerepe a gyógyszertári gyakorlatban. Egyéni feladatok megbeszélése.

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Brezanóczy Ferenc

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

 

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 01. 25.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Vezetési alapismeretek. Vezetési, szervezési menedzsment ismeretek

 

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

10:30-11:15

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerészi gondozás hazai helyzetének áttekintése, aktualitások

  Gyógyszerészeti Intézet Dr. Vida Róbert György

11:15-12:00

1x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gondozási tevékenységek a protokolloknak megfelelően: Az alap- és emletszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése I.   Gyógyszerészeti Intézet Dr. Birinyi Péter

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gondozási tevékenységek a protokolloknak megfelelően: Az alap- és emletszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése II.

 

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Birinyi Péter

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

Kozmetológia és fényvédelem gyógyszertechnológiai vonatkozásai. Készítmény (speci)-elemzés technológiai szempontból.

 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Pál Szilárd

Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

I. évfolyam második félév- Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 02. 22.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Korszerű elméleti és gyakorlati farmakológiai és klinikai ismeretek előadás és esetmegbeszélés: Depressziós betegek gyógyszerészi felismerése és a tanácsadás lehetséges tartalma

- Depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai

- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésében

- Egy gyógyszertárvezető gyógyszerész gyógyszerellátási feladatai depresszióban szenvedő betegek terápiájában

1. eset; 2. eset; 3. eset; 4. eset

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Osváth Péter

 

 

13:00-16:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárban

Aktuális szakmapolitikai kérdések

Az MGYK köztestületi feladatai.

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Hankó Zoltán

Dr. Horváth-Sziklai Attila

Dátum Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős Intézet Oktató

2019. 03. 29.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok:

 • Magisztrális készítmények a gyógyszertári gyakorlatban.
 • Extrém magisztrális előiratok értékelése
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Merczel Sára
 

10:30-12:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszertárak minőségbiztosítási-
minőségirányítási rendszere;
A fekvőbeteg-ellátó intézmény minőségügyi rendszere
Gyógyszerészeti Intézet Dr. Traiber-Harth Ibolya
 

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok és aktuálitások Gyógyszerészeti Intézet Molnár Zoltánné Dr.
 

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszertárvezetéssel, -működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek. A vállalkozások jogi szabályozása Gyógyszerészeti Intézet Dr. Tóth Judit
           

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 04. 26.

péntek

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Farmakovigilancia. Klinikai vizsgálatok biztonságossága

Gyógyszerészeti Intézet   Dr. Tóvölgyi Zsuzsa

10:30-12:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszer-mellékhatás bejelentések jelentősége és gyakorlata Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András

13:00-16:00

4x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerellátás pénzügyi, számviteli alapjai. Vállalkozások pénzügyi, számviteli és adózási ismeretei

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Beke Jenő

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 05. 31.

péntek

9:00-12:00

4x45 perc

Fitoterápia

Gyógynövények, tények, tévhitek, adatbázisok

Farmakognóziai Intézet

Dr. Csupor Dezső

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszertechnológia

 

 

 

 

 

Gyógyszerügyi ismeretek

Módosított hatóanyag-leadás a diabetes terápiájában: Innovatív technológiák a diabetes terápiájában

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

 

 

 

 

Gyógyszerészeti Intézet

Laboratóriumi Medicina Intézet

 

Dr. Pál Szilárd

14:30-16:00

2x45 perc

Prevenciókkal összefüggő tanácsadási ismeretek. A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, gyorstesztek.

A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok típusai, műszerek és módszerek kalibrálása, validálása

Dr. Miseta Ildikó

 

Dr. Kőszegi Tamás

             

Dátum

Óraszám

Modul

Előadás címe

Modulfelelős Intézet

Oktató

2019. 06. 14.

péntek

 

9:00-10:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

Gyógyszerhelyettesítések és egyenértékűségek szakmai és jogi alapjai

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

10:30-12:00

2x45 perc

Klinikai mikrobiológia

Antimikróbás szerek rezisztenciájának gyógyszerészi megelőzési lehetőségei. Multirezisztens kórokozók

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Dr. Kocsis Béla

13:00-14:30

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek

A gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai. Egészség- és gyógyszerpolitikai alapok

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

14:30-16:00

2x45 perc

Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszertári gazdálkodás alapjai (logisztika, készletgazdálkodás)

Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Botz Lajos

Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

A kiemelkedő színvonalú első év végi beadandó dolgozatok

Ajánljuk a képzésben résztvevő valamennyi jelölt figyelmébe az alábbi, kóddal védett törzsképzés első évét lezáró dolgozatok elolvasását.

II. évfolyam első félév - Szakgyakorlati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
 • Gyógyszerészi gondozás;
 • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

Dátum

Időpont

Téma

2018. szeptember 28.

péntek

9:00-12:00

Korszerű sebkezelésRising Károlyné
- Korszerű sebkezelés gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei a korszerű sebkezelés területén
- Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai a korszerű sebkezelés területén

 • Korszerű sebellátás & Kötszer csoportok
 • Gyógyászati segédeszköz támogatás, TB támogatás magyarországi rendszere
 • Negatív nyomású sebkezelés
 • Kötszerek csoportosítása & Kötszerválasztás szempontjai
 • Speciális sebtisztítás

13:00-14:30

Járó- és fekvőbetegek hazai ellátásának finanszírozása - Dr. Zemplényi Antal

  14:30-16:00

A gyógyszertámogatásokhoz kapcsolódó egészségügyi technológiai értékelés alapvető ismeretei  - Csanádi Marcell

     

2018. október

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

 

2018. november

II. és III. éves Jelöltek részére

(egyeztetés alatt)

 

10:00-15:00

Kihelyezett szakgyógyszerész-képzési gyakorlat a kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképesítésű Jelöltek részére a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertárában - Dr. Higyisán Ilona

2018. november 23.

péntek

 

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Demencia és Alzheimer-kór, fejfájás szindrómák Dr. Sebők Ágnes, Klinikai Központ Neurológiai Klinika

- Dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

13:00-14:30

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Antikoagulálás aktuális kérdései - Dr. Till József szakorvos, PTE ÁOK Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék
- Antikoagulált betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei antikoagulált betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai antikoagulált betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

14:30-16:00 Marketing és menedzsment: Gyógyszer és gyógyszertári marketing - Csík Laura
     

2018. december

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2018. december 14.

péntek

 

8:30-10:00 Szakdolgozat konzultáció III. évfolyam Jelöltek részére

2018. december 14.

péntek

II. és III. évfolyam részére

 

10:00-16:00

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai (A gyógyszertári vállalkozás bevételi és kiadási szerkezete; Készletgazdálkodás; Likviditási megfontolások; A költséggazdálkodás alapjai; A gyógyszertári gazdálkodás néhány marketing aspektusa; Esettanulmányok) - Magyar Gyógyszerészi Kamara képviselői

2019. január 25.

péntek

9:00-9:45

Multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések kezelése - Dr. Nemes Zsuzsanna

9:45-10:30 Egészségügyi ellátások során fontos alapvető higiéniás szempontok - Dr. Kocsis Béla
10:30-11:15 Infekciókontroll hazai rendszerének bemutatása. Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság és surveillance rendszerek ismertetése - Dr. Rauth Erika
11:15-12:00 Az antibiotikum politika alapelvei - Dr. Botz Lajos

13:00-14:30

Fogyasztói magatartástípusok, gyógyszerek, gyógyászati termékek reklámozása, egészségügyi piac reklámgyakorlatának értékeléseDr. Lányi Beatrix

14:30-16:00 A fitoterápia orvosi megitélése az előnyök és hátrányok tükrébenDr. Kőszegi Tamás

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott.

 

II. évfolyam második félév - Szakgyakolati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
 • Gyógyszerészi gondozás;
 • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

Dátum

Időpont

Oktatott tananyag

2019. február

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

Beadandó feladat: Fogyasztói igények megismerése a benyomás-elemzés módszerével.

2019. március 29.

péntek

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Gyakori gasztroeneterológiai panaszok - Dr. Király Ágnes, egyetemi docens, gastroenterológus, belgyógyász
- Gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset, 5. eset

13:00-14:30

Különböző gyógyszercsoportok toxikológiai kockázatai Dr. Kuzma Mónika

14:30-15:15 Gyógyszerszint monitorozás a klinikai laboratóriumi gyakorlatbanDr. Szabó Zsófia
15:15-16:00 Laborparamétereket befolyásoló gyógyszerek, az eredmények interpretációs lehetőségei - Dr. Szabó Zsófia
     

2019. április

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

 • Egyéni beadandó feladat leadása
 • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2019. május 16.

csütörtök

12:30-16:00

Szakdolgozat konzultáció a III. évfolyam Jelöltek részére

Helyszín: PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. II. emelet 212. szemináriumi terem

2019. május 31.

péntek

9:00-10:30

Hipertónia: Az antihipertenzív gyógyszerek kombinálhatósága - Dr. Koltai Katalin

10:30-12:00

Vesebetegségek szisztémás betegségekben. Hipertónia és vese, amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell, betegtanácsadási feladataik - Prof. Dr. Nagy Judit
13:00-14:30

Dr. Kenyeres Péter

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Kardovaszkuláris betegségek, panaszok
- Kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset

14:30-16:00

Dyslipidaemia kezelése: indokoltsága és hatékonysága a bizonyítékok tükrében - Prof. Dr. Bajnok László

2019. június

Egyéni felkészülés

 

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2019. augusztus 30.

péntek

9:00-12:00 Második évet lezáró írásbeli záróvizsga

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott legyen.

A képzés szervezői a program módosításának jogát fenntartják.