Szakgyógyszerész képzés tematikája

A tematikák és az előadások az alábbi menüpontokra kattintva érhetőek el:

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Gyógyszerészi gondozás

Fitoterápia

Gyógyszerkészítés

Gyógyszertári minőségbiztosítás

Farmakológia, farmakoterápia

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Törzsképzés második évének (II. évfolyam) és szakgyakorlati képzési időnek (III-V. évfolyam) tematikája innen tölthető le.

Ipari szakgyógyszerészet

Gyógyszertechnológia

Gyógyszerellenőrzés

Minőségbiztosítás

  • Törzsképzés
  • Szakgyakorlati képzés
  • III. évfolyam:személyes konzultációk egyeztetett időpontban, szakdolgozat elkészítése

Vissza a pécsi szakképzés összefoglalójához.

I. évfolyam első félév - Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2019.10.04. péntek 9:00-9:45 1x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Bemutatkozás. Az őszi félév szakgyógyszerész-képzési rendjének bemutatása.  Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András
9:45-11:15 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A beteg-együttműködés javításának lehetőségei Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András
11:15-12:00 1x45 perc Toxikológia A leggyakoribb gyógyszerártalmak Magyarországon Igazságügyi Orvostani Intézet Dr. Mayer Mátyás
13:00-16:00 4x45 perc Farmakológia, farmakoterápia, gyógyszerészi gondozás Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában: Meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében - antihisztaminok és szedáció Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Pethő Gábor
Farmakológiai és farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti allergiás kórképek kezelésére használt szerek példáján
A terhesség és gyógyszerek kapcsolata
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2019.10.25. péntek 9:00-10:30 4x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Kommunikáció a gyógyszertárban: bevezető, gyógyszerészi kommunikációs sajátosságai.
Betegtípusok.
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Heim Szilvia

Dr. Miseta Ildikó

Dr. Fittler András


 

10:30-12:00 Konfliktuskezelés és problémás esetek a gyógyszertárban
Kommunikációs tréning, szituációk. 
13:00-13:45 1x45 perc Gyógyszerészi biotechnológia Biológiai gyógyszerek biotechnológiai alapjai Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék Dr. Kvell Krisztián
13:45-14:30 1x45 perc Gyógyszerészi biológia A személyre szabott gyógyszerelés biokémiai és farmakogenetikai alapjai Gyógyszerészi Biológia Tanszék Dr. Sipos Katalin
14:30-16:00 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Munkajogi alapismeretek Gyógyszerészeti Intézet Dr. Naszladi Georgina
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2019.11.29. péntek 9:00-10:30 2x45 perc Gyógyszertechnológia A gyógyszerfejlesztés alapvető és biofarmáciai szempontjai Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Dávid Ádám
 
10:30-12:00 2x45 perc

Módosított hatóanyag-leadás alapjai:

Módosított hatóanyag-leadású készítmények - bevezető. Orodiszperziós készítmények a gyakorlatban

13:00-14:30 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A kórházi gyógyszerellátás jellemzői. Kórházi gyógyszercikktörzs jellegzetességei. Gyógyszertári információs és informatikai rendszerek

Gyógyszerészeti Intézet

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Botz Lajos

 

 

 

 

Dr. Botz Lajos

 

14:30-16:00 2x45 perc Gyógyszernek nem minősülő készítmények forgalomba hozatala, nyilvántartása
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2019.12.13. péntek 9:00-12:00 4x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek

Táplálásterápia - kórházi és gyógyszertári vonatkozások

1.; 2.; 3.

Gyógyszerészeti Intézet Szabóné Dr. Schirm Szilvia, Dr. Bajor Judit, Desztics Katalin
13:45-14:30 1x45 perc Minőségbiztosítás Gyógyszertári minőségbiztosítás és a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere Gyógyszerészeti Intézet Dr. Brezanóczy Ferenc
14:30-16:00 2x45 perc

MGYK Minőségügyi Kézikönyvének bemutatása és szerepe a gyógyszertári gyakorlatban.

Egyéni feladatok megbeszélése.

Gyógyszerészeti Intézet Dr. Brezanóczy Ferenc
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.01.31. péntek 9:00-10:30 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Vezetési alapismeretek. Vezetési, szervezési menedzsment ismeretek Gyógyszerészeti Intézet Dr. Botz Lajos
10:30-12:00 2x45 perc Gyógyszertechnológia Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok: Magisztrális készítmények a gyógyszertári gyakorlatban. Extrém magisztrális előiratok értékelése Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Merczel Sára
13:00-13:45 1x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszerészi gondozás hazai helyzetének áttekintése, aktualitások Gyógyszerészeti Intézet Dr. Vida Róbert
13:45-16:00 3x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Gondozási tevékenységek a protokolloknak megfelelően: Az alap és emeltszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése, gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei és korlátai I. Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Birinyi Péter

 

 

 

 

 

 

Dr. Birinyi Péter

Gyógyszerügyi ismeretek Az alap és emeltszintű gyógyszerészi gondozási protokollok áttekintése, gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei és korlátai II. Gyógyszerészeti Intézet


Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

I. évfolyam második félév- Törzsképzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.02.28. péntek 9:00-12:00 4x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Korszerű elméleti és gyakorlati farmakológiai és klinikai ismeretek előadás és esetmegbeszélések: Depressziós betegek gyógyszerészi felismerése és a tanácsadás lehetséges tartalma
- Depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei depresszióban szenvedő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai depresszióban szenvedő betegek terápiájában
Gyógyszerészeti Intézet Dr. Osváth Péter
13:00-16:00 4x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A közvetlen lakossági gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárban. Aktuális szakmapolitikai kérdések. Az MGYK köztestületi feladatai Gyógyszerészeti Intézet Dr. Hankó Zoltán, Dr. Horváth-Sziklai Attila
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.03.27. péntek 9:00-10:30 2x45 perc Gyógyszertechnológia Kozmetológia és fényvédelem gyógyszertechnológiai vonatkozásai.
Készítmény (speci)-elemzés technológiai szempontból
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Pál Szilárd
10:30-12:00 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszertárak minőségbiztosítási-
minőségirányítási rendszere;
A fekvőbeteg-ellátó intézmény minőségügyi rendszere
Gyógyszerészeti Intézet  Dr. Traiber-Harth Ibolya
13:00-14:30 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszertárvezetéssel, -működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek. A vállalkozások jogi szabályozása Gyógyszerészeti Intézet  Dr. Tóth Judit
14:30-16:00 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok és aktuálitások Gyógyszerészeti Intézet  Molnár Zoltánné Dr.
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.04.24. péntek 9:00-10:30 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Farmakovigilancia. Klinikai vizsgálatok biztonságossága Gyógyszerészeti Intézet Dr. Tóvölgyi Zsuzsa
10:30-12:00 2x45 perc A gyógyszer-mellékhatás bejelentések jelentősége és gyakorlata Gyógyszerészeti Intézet Dr. Fittler András
13:00-16:00 4x45 perc A gyógyszerellátás pénzügyi, számviteli alapjai. Vállalkozások pénzügyi, számviteli és adózási ismeretei Dr. Beke Jenő
             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.05.29. péntek 9:00-12:00 4x45 perc Fitoterápia Gyógynövények, tények, tévhitek, adatbázisok Farmakognóziai Intézet Dr. Csupor Dezső
13:00-14:30 2x45 perc Gyógyszertechnológia Módosított hatóanyag-leadás a diabetes terápiájában: Innovatív technológiák a diabetes terápiájában Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Dr. Pál Szilárd
14:30-16:00 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Prevenciókkal összefüggő tanácsadási ismeretek. A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, gyorstesztek. A gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok típusai, alapelvei, műszerek és módszerek kalibrálása, validálása  Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Miseta Ildikó


Dr. Kőszegi Tamás

             
Dátum Időpont Óraszám Modul Előadás címe Modulfelelős intézet Oktató
2020.06.12. péntek 9:00-10:30 2x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek Gyógyszerhelyettesítések és egyenértékűségek szakmai és jogi alapjai Gyógyszerészeti Intézet Dr. Botz Lajos
10:30-12:00 2x45 perc Klinikai mikrobiológia Antimikróbás szerek rezisztenciájának gyógyszerészi megelőzési lehetőségei. Multirezisztens kórokozók Orvosi Mikrobiológai és Immunitástani Intézet Dr. Kocsis Béla
13:00-14:30 4x45 perc Gyógyszerügyi ismeretek A gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai (Egészség- és gyógyszerpolitikai alapok) Gyógyszerészeti Intézet Dr. Botz Lajos
14:30-16:00 Gyógyszertári gazdálkodás alapjai (logisztika, készletgazdálkodás)

 

Képzés helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 212. sz. előadó terem

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esteben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett.

A kiemelkedő színvonalú első év végi beadandó dolgozatok

Ajánljuk a képzésben résztvevő valamennyi jelölt figyelmébe az alábbi, kóddal védett törzsképzés első évét lezáró dolgozatok elolvasását.

II. évfolyam első félév - Szakgyakorlati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

  • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
  • Gyógyszerészi gondozás;
  • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

 

 

 

 

Dátum

Időpont

Téma

2019. október 4.

péntek

9:00-12:00

Korszerű sebkezelésRising Károlyné
- Korszerű sebkezelés gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei a korszerű sebkezelés területén
- Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai a korszerű sebkezelés területén

  • Korszerű sebellátás & Kötszer csoportok
  • Gyógyászati segédeszköz támogatás, TB támogatás magyarországi rendszere
  • Negatív nyomású sebkezelés
  • Kötszerek csoportosítása & Kötszerválasztás szempontjai
  • Speciális sebtisztítás

13:00-14:30

Járó- és fekvőbetegek hazai ellátásának finanszírozása - Dr. Zemplényi Antal

  14:30-16:00

A gyógyszertámogatásokhoz kapcsolódó egészségügyi technológiai értékelés alapvető ismeretei  - Csanádi Marcell

2019. október

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

  • Egyéni beadandó feladat leadása
  • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2019. november

II. és III. éves Jelöltek részére

(egyeztetés alatt)

 

10:00-15:00

Kihelyezett szakgyógyszerész-képzési gyakorlat a kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképesítésű Jelöltek részére a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertárában - Dr. Higyisán Ilona

2019. november 29.

péntek

 

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Demencia és Alzheimer-kór, fejfájás szindrómák Dr. Sebők Ágnes, Klinikai Központ Neurológiai Klinika

- Dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai dementiaban és Alzheimer-kórban szenvedő, valamint fejfájással küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

13:00-14:30

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Antikoagulálás aktuális kérdéseiDr. Pankaczi Zsófia szakorvos, PTE ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
- Antikoagulált betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei antikoagulált betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai antikoagulált betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset

14:30-16:00 A fitoterápia orvosi megitélése az előnyök és hátrányok tükrében - Dr. Kőszegi Tamás

2019. december 6.

III. éves Jelöltek részére

 

10:00-12:00

 

 

Szakdolgozat konzultáció a III. évfolyam Jelöltek részére

2019. december

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

  • Egyéni beadandó feladat leadása
  • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2020. január 31.

péntek

9:00-9:45

Multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések kezelése - Dr. Nemes Zsuzsanna

9:45-10:30 Egészségügyi ellátások során fontos alapvető higiéniás szempontok - Dr. Kocsis Béla
10:30-11:15 Infekciókontroll hazai rendszerének bemutatása. Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság és surveillance rendszerek ismertetése - Dr. Rauth Erika
11:15-12:00 Az antibiotikum politika alapelvei - Dr. Botz Lajos

13:00-14:30

Fogyasztói magatartástípusok, gyógyszerek, gyógyászati termékek reklámozása, egészségügyi piac reklámgyakorlatának értékelése - Dr. Lányi Beatrix

14:30-16:00 Marketing és menedzsment: Gyógyszer és gyógyszertári marketing - Csík Laura

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott.

 

II. évfolyam második félév - Szakgyakolati képzés

Kattintson az előadás címére a kódolt PDF fileok letöltéséhez.

Alap-szakképesítések:

  • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
  • Gyógyszerészi gondozás;
  • Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet.

Dátum

Időpont

Oktatott tananyag

2020. február

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

  • Egyéni beadandó feladat leadása
  • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

Beadandó feladat: Fogyasztói igények megismerése a benyomás-elemzés módszerével.

2020. március 27.

péntek

9:00-12:00

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Gyakori gasztroeneterológiai panaszok - Dr. Király Ágnes, egyetemi docens, gastroenterológus, belgyógyász
- Gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai gasztroeneterológiai panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset, 5. eset

13:00-14:30

Különböző gyógyszercsoportok toxikológiai kockázatai - Dr. Kuzma Mónika

14:30-15:15 Gyógyszerszint monitorozás a klinikai laboratóriumi gyakorlatban - Dr. Szabó Zsófia
15:15-16:00 Laborparamétereket befolyásoló gyógyszerek, az eredmények interpretációs lehetőségei - Dr. Szabó Zsófia
     

2020. április

Egyéni felkészülés és klinikai esetek feldolgozása

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet:

  • Egyéni beadandó feladat leadása
  • Feldolgozandó klinikai esetek kiosztása

2020. május 

III. éves Jelöltek részére

(egyeztetés alatt)

 

 

Szakdolgozat konzultáció a III. évfolyam Jelöltek részére

2020. május 29.

péntek

9:00-10:30

Hipertónia: Az antihipertenzív gyógyszerek kombinálhatósága - Dr. Koltai Katalin

10:30-12:00

Vesebetegségek szisztémás betegségekben. Hipertónia és vese, amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell, betegtanácsadási feladataik - Prof. Dr. Nagy Judit
13:00-14:30

Dyslipidaemia kezelése: indokoltsága és hatékonysága a bizonyítékok tükrében - Prof. Dr. Bajnok László

 

14:30-16:00

Dr. Kenyeres Péter

Egyéni feladatok bemutatása és megvitatása: Kardovaszkuláris betegségek, panaszok
- Kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésének gyógyszerészi gondozási vonatkozásai
- Kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatai és lehetőségei kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek gyógykezelésében
-  Egy gyógyszertárvezető gyógyszerellátási feladatai kardiovaszkuláris panaszokkal küzdő betegek terápiájában

1. eset, 2. eset, 3. eset, 4. eset

2020. június

Egyéni felkészülés

 

Választott szakképesítésnek megfelelően: Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerészi gondozás; Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2020. szeptember 4. (péntek)

9:00-12:00 Második évet lezáró írásbeli záróvizsga

Képzés és szemináriumok helyszíne: 7624 Pécs, Rókus utca 2. II. emelet 8. sz. informatikai terem, illetve az intézet által megadott egyéb helyszín.

A félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott legyen.

A képzés szervezői a program módosításának jogát fenntartják.