2021. August 11.

Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka pályázati kiírása

A PTE GYTK dékánja pályázatot ír ki Tudományos Diákköri pályamunka elkészítésére.

A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik legalább egy éve a TDK tagjai (regiszterben témavezető által igazoltan). A pályázat témája lehet az oktató intézmények által korábban meghirdetett téma, vagy a hallgató TDK témavezetője által javasolt és elfogadott, korábban meg nem hirdetett téma egyaránt. A TDK tevékenységet bemutató pályamunka lehet kísérletes (különösen előnyös), de lehet klinikai vagy irodalmi kutatások eredménye is.

A pályamunka formai követelményei megegyeznek a szakdolgozat formai követelményeivel, amely az alábbi honlapon érhető el (Tájékoztató és segédlet a szakdolgozatíráshoz dokumentum):

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/359

A pályamunka lehet jeligés is, de benyújtható a szerző és témavezető(k) nevének feltüntetésével – hasonlóan a szakdolgozathoz. Jelige esetén viszont benyújtáskor lezárt borítékban mellékelni kell (jeligével együtt) a dolgozat címét, szerzőjének megnevezését, és a témavezetői és intézeti adatokat.

A dékáni pályaművet a kijelölt határidőig két példányban (bekötött vagy fűzött formában) 2021. október 22. (péntek) 13 óráig a GYTKDékáni Hivatalba kell beadni (Rókus u. 2., GYTK K épület, I. emelet). Kötetlen (vagy fűzetlen) pályamunka nem kerülhet elfogadásra. Társszerzőként nem lehet Dékáni Pályamunkát benyújtani.

A Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunkák eredményhirdetése a Gyógyszerésztudományok Fóruma rendezvénysorozat egyik alkalmán történik.

A díjazott Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka szakdolgozatnak fogadható el. Amennyiben szerzője a pályamunka témájából TDK Konferencián tartott előadása bármilyen díjban részesült, nem kell megvédenie, szakdolgozata jeles osztályzatú. Előadás hiányában azonban a pályamunka a szakdolgozatokhoz hasonlóan intézeti védésre kerül, hogy szerzője vitakészségét témájában bizonyíthassa.

Pécs, 2021. augusztus 10.

 

Dr. Botz Lajos s.k.

dékán