Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram a 2021/22-es tavaszi félévre

2021. November 25.

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj

A Makovecz Programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el.
A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

 

Az ösztöndíjnak alapvetően két lehetséges formája van:

  • teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végez el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtania a Pécsi Tudományegyetemen;
  • rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb. Fontos megjegyezni, hogy a pályázó tudakozódjon, hogy a választott intézmény lehetővé teszi-e a választott tevékenységet! A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (PTE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és benyújt a Pécsi Tudományegyetemen.

FONTOS: a teljes szemeszteres mobilitás előnyt élvez a rövid távúval szemben!

A Programhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatót ITT tekintheti meg.