Hírek

Oktatási hírek - 2016. február 5, péntek

Megalakult a PTE Gyógyszerésztudományi Kar

Megalakult a PTE Gyógyszerésztudományi Kar - 2016. január 1.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) keretében – mint a Kar egyik szakán - 2000. szeptemberében indult meg a gyógyszerészképzés. Az eltelt időben a Gyógyszerésztudományi Szak folyamatos fejlődése eredményeképpen jutott el a karrá váláshoz szükséges szervezeti és infrastrukturális feltételek maradéktalan megfelelőségéig. Így 2016-tól a gyógyszerészhallgatók a Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb karán kezdhetik meg, illetve a folytathatják tanulmányaikat.

A Szak szervezeti fejlődése az elmúlt 15 évben folyamatos volt. A képzés indulásakor három új gyógyszerészeti szakintézet alapítására került sor. Ma az új kart hét oktatási egység alkotja. Az új tanszékek legtöbbjének megalakulása az elmúlt öt-hat évben történt. Ennek eredményeképpen a Szak szervezeti felépítése elérte a karosításhoz szükséges fejlettséget. Az intézetek élén hazai és nemzetközi téren is elismert szakemberek állnak, ami ugyancsak elősegítette – és természetesen a jövőben is segíti – a Kar pozitív szakmai megítélését.

Egy önálló kar számára a szilárd szakmai alapok mellett az is elengedhetetlen tényező, hogy képes legyen a fenntartható gazdálkodásra. Ennek lehetőségét nagymértékben elősegítette, hogy 2010-ben elindult az angol nyelvű gyógyszerészképzés is, további saját bevételt biztosítva. A Szak idegen nyelven folyó képzésből származó bevétele annak indulása óta folyamatosan növekszik. Nem lehetünk azonban minden szempontból elégedettek, a legjobb képességű magyar és külföldi hallgatók Pécsre történő vonzása területén a jövőben még eredményesebb munkára törekszünk.

Az önálló kari szervezet kialakulásának és működésének jogi kereteit a PTE Szenátus 2015. december 17-i ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja. E döntés alapján 2016. év első hónapjaiban kerül sor a leendő Kari Tanács tagjainak megválasztására, a Kari Tanács megalakulására, majd azt követően az önálló kari működést szabályozó dokumentumok megalkotására. Így a leendő Kari Tanács tagjai munkás 2016. évet tudhatnak maguk előtt.

Fontos itt megemlíteni, hogy az új kar megalakulása nem jár adminisztrációs pluszköltségekkel. Az önálló kari Dékáni Hivatalon túl a kar működésének feltételeit biztosító adminisztrációs hátteret – egy az ÁOK és a GYTK közötti együttműködési megállapodás alapján – az ÁOK infrastruktúrája és a megfelelő ÁOK intézmények munkatársai biztosítják. Ez a megoldás gazdaságilag takarékos, biztosítja az adminisztrációs ügyintézés eddigi magas színvonalát és az eddigi gyakorlathoz képest minimális változást okoz a hétköznapok során mind a dolgozók, mind a hallgatók életében.

Természtesen az önálló kar keretében történő működés megnövekedett felelősséget is ró az új kar vezetőségére. E felelősség kiterjed mind az oktatás, mind a kutatás fejlesztésére, mind a kar gazdálkodására. A leendő kar további fejlődésének biztosítása bizonyosan további bevételi forrásokat igényel. E téren a korábbi Szak vezetésének egyik korábban megfogalmazott célja az idegen nyelvű oktatási kínálat további szélesítése. Az oktatási kínálat bővítésének alapja az infrastrukturális feltételek javítása és a személyi állomány bővítése, melynek egyik kézzelfogható alapját képezi a PTE idegen nyelvű oktatási kapacitása növelését célzó kormányszintű támogatás is. Az idegen nyelvű képzések hallgatói bázisának kialakítása téren nagy segítségünkre lehetnek a már itt tanuló külföldi hallgatók, akik személyes tapasztalataik megosztásával eredményesebbé tehetik erőfeszítéseinket.

A Kar intézeteinek szakmai profilja átfogja a gyógyszerésztudományok szinte teljes vertikumát, ami mind egyetemen belüli mind egyetemen kívüli eredményes kutatás-fejlesztési kapcsolatok kialakítását biztosítja. Ezek között a korábbi Szak (a jelenlegi Kar) vezetése kiemelkedő fontosságúnak tartja az ÁOK intézeteivel, klinikáival, valamint a gyógyszeriparral kialakult kapcsolatok további szélesítését és elmélyítését. Ezek mind szakmailag mind anyagilag elősegíthetik a Kar fejlődését.

Az új Kar megalakulásának pillanatában az új Kar nevében köszönetemet fejezem ki dr. Szolcsányi János egyetemi tanárnak, a Szak megalapítójának, valamint mindazoknak az egyetemi (PTE) és kari (AOK) vezetőknek, akik az eltelt 15 évben munkájukkal, folyamatos támogatásukkal elősegítették a Szak Karrá történő fejlődését, a Kar megalakulását. A karrá válással mindannyiunk életében egy új szakasz kezdődik. Meggyőződésem, hogy a kari szerveződés elősegíti a karhoz tartozó szakintézetek munkatársainak további szakmai fejlődését, a pécsi gyógyszerészképzés hazai és nemzetközi téren történő megismerésének és elismerésének növekedését, és egyidejűleg hozzájárulhat a régió iparvonzó képességének növekedéséhez is. E célok megvalósításában a jövőben is szoros együttműködést tervezünk a PTE ÁOK vezetésével, intézeteivel és klinikáival.

Pécs, 2016. január 18. 

Dr. Perjési Pál

egyetemi tanár

mb. Dékán

Hírarchívum