Hírek

Pályázati hírek - 2016. február 16, kedd

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra

(K_16)

Az NKFI Hivatal támogatásával az NKFI Alapból finanszírozott egyéni kutatói kezdeményezésű témapályázatok megjelentek.

Jelen pályázati kiírás kizárólag a kutatási témapályázatokra (korábbi OTKA K és K+ típus) vonatkozik.

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

A pályázati kiírás teljes anyaga az alábbi elérhetőségen ismerhető meg.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat-kutatasi

A pályázat benyújtásával kapcsolatban kérem forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva
Irodavezető

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Pályázati és Innovációs Iroda
7624 Pécs Szigeti u. 12. 5 emelet
Telefon: + 36 72 536 071
Mobil: +36 30 46 55 933
PTE AOK: 36-071
+36 30 979 05 87
email: eva.kiefer@aok.pte.hu

Hírarchívum