Hírek

Pályázati hírek - 2016. április 21, csütörtök

NKFIH támogatása H2020 partnerkeresés

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy az  EU-KP_16 pályázati felhívás és útmutató megjelent az NKFI Hivatal honlapján.

A pályázati felhívás részletes ismertetése az alábbi linken érhető el:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-osztonzese/europai-unio-horizont .

A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől, várhatóan május közepétől válik lehetségessé.

A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.

A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet.

A pályázati felhívás a projekt előkészítő tevékenység támogatásával a magyar pályázók nemzetközi ismertségét, hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának növelését, valamint a pályázat előkészítés folyamatát, a magyar pályázók formálódó konzorciumban betöltött szerepének megerősítését, új pályázók, különösen a kkv-k bevonását kívánja elősegíteni.”

 

A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások

A pályázó a projekttervben bemutatja, hogy mely releváns nemzetközi program pályázati felhívását irányozta elő a formálódó konzorcium (a pályázó vállalja, hogy jelen pályázat eredményeként legalább egy felhívásra bead pályázatot)

 

A pályázat fenti rendelkezései miatt azt javasoljuk, hogy olyan kutatócsoportok célozzák meg ezt a felhívást, amelyeknek már konkrétan formálódik nemzetközi projektjük, illetve van már elnyert első körös pályázatuk – pl. Duna programban.

 

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva
Irodavezető

Hírarchívum