Hírek

Oktatási hírek - 2016. június 27, hétfő

Nyári egyetemi kurzusok a Gyógyszerésztudományi Karon

Extrakurrikuláris nyári egyetemi kurzusok a Gyógyszerésztudományi Karon

Kedves Gyógyszerészhallgatók!

A Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának kezdeményezésére – a PTE Oktatási Igazgatóságával valamint Jogi Osztályával történt egyeztetés alapján – a Kar ún. Nyári Egyetemi Kurzusokat hirdet meg.

A Nyári Egyetemi Kurzusok keretén belül 2016. július 11-31 közötti időszakban ún. extrakurrikuláris képzés formájában a gyógyszerészképzés kötelező tantárgyai - a Tantervben meghirdetett feltételek maradéktalan betartásával – kerülhetnek meghirdetésre. A kurzuson meghirdetett tantárgyból letett sikeres vizsga eredménye a kredittranszfer szabályai szerint kerülhet be a hallgató "indexébe". A kurzusok önköltségesek, meghirdetésük minden Intézet/Tanszék részéről önkéntes. A kurzusok angol nyelven kerülnek meghirdetésre. A kurzusok indulása minimális létszámhoz (5 fő) kötött.

Az előzetes intézeti/tanszéki visszajelzések és hallgatói igények alapján ez évben a következő tantárgyak kerülnek meghirdetésre:

  • General and inorganic chemistry 2
  • Pharmaceutical chemistry 2

A kurzusokra történő jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és az aláírt jelentkezési lapnak a Gyógyszerészi Kémiai Intézet titkárságán történő benyújtásával történik. A kurzusokra történő jelentkezési határidő: 2016. július 4.

 

Pécs, 2016. június 26.

dr. Perjési Pál sk

dékán 

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum