Hírek

Pályázati hírek - 2016. október 27, csütörtök

Belső pályázati lehetőség a kutatóegyetemi forrás terhére

Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály által menedzselt belső egyetemi pályázatok

A 2016. évi kutatóegyetemi forrásból kiírt pályázat keretében azon innovatív fejlesztési törekvések támogathatók, melyek elősegítik a kutatási eredmények piaci, üzleti hasznosítását.

 

Két pályázat nyújtható be:

 

  1. Innovatív fejlesztés támogatása

Pályázati keret:    22.000.000 Ft

 

Támogatási célok:

•     Deszkamodell tökéletesítése

•     Prototípus fejlesztése, tökéletesítése

•     Prototípus duplikációja

•     Találmány tesztelése, validálása

•     Az adott fejlesztést elősegítő, intézményi kutatási együttműködés megvalósítása

 

 

  1. Kutatáshasznosítás támogatása

Pályázati keret:    10.000.000 Ft

 

Támogatási célok:

•     Iparjogvédelmi költségek

•     Üzleti modell kidolgozása (piackutatás, termékfejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés, üzleti terv)

•     Spin-off, start-up cég alapításának előkészítése

•     Licenc szerződés kidolgozása

•     Befektető keresés

•     Hasznosító partner keresése (megjelenés nemzetközi vásárokon, kiállításokon)

•     Az elkészült fejlesztés piacra jutásának elősegítése

 

 

A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázat a keretösszeg kimerülése esetén zárul.

Bírálati időpontok: szeptember 30, október 31, november 30., amelyek előtt min. 2-3 nappal érdemes benyújtani a pályázatot.

 

Mindkét pályázat útmutatóját és adatlapját, melyek a honlapunkról is letölthetőek az alábbi linkről:

http://innovacio.pte.hu/hu/news/kutat%C3%A1shasznos%C3%ADt%C3%A1s-%C3%A9s-innovat%C3%ADv-fejleszt%C3%A9sek-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-c-bels%C5%91-p%C3%A1ly%C3%A1zat

 

 

További információ:

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva

Irodavezető

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Pályázati és Innovációs Iroda

7624 Pécs Szigeti u. 12. 5 emelet

Telefon: + 36 72 536 071

PTE AOK: 36-071

email: eva.kiefer@aok.pte.hu

Hírarchívum