Tanulmányi Csoport

Dokumentumtár

Kérelmek, űrlapok

Aktiválási kérelem

Passziválási kérelem

Kurzusfelvétel határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kurzusfelvételi kérelem más nyelven határidő után

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Az összeg csökkentése iránt - felvett kreditpontok alapján

Az összeg csökkentése iránt - tanulmányi eredmény alapján

Az összeg csökkentése iránt - szociális alapon

Kérelem állami ösztöndíjas-államilag finanszírozott képzésre történő átsorolásra

Visszafizetési kérelem

Vizsgaidőpont bejelentés

Oktatói segédlet vizsgaidőpont bejelentéshez a Neptunban

Vizsgaidőpont-bejelentő nyomtatvány - 2019/2020. tavaszi szemeszter

Tájékoztató levél tantárgyfelelősök számára vizsgaidőpont meghirdetéséről

Vizsgaidőszak

Hallgatók számára

Tájékoztató vizsgaidőszakról hallgatók számára - 2019/2020 tavaszi szemeszter

Online vizsgákra vonatkozó ajánlás hallgatók számára

Hozzájárulási nyilatkozat online vizsgákra vonatkozóan