Tanulmányi Csoport

Dokumentumtár

Kérelmek, űrlapok

Aktiválási kérelem

Passziválási kérelem

Kurzusfelvétel határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kurzusfelvételi kérelem más nyelven határidő után

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Az összeg csökkentése iránt - felvett kreditpontok alapján

Az összeg csökkentése iránt - tanulmányi eredmény alapján

Az összeg csökkentése iránt - szociális alapon

Kérelem állami ösztöndíjas-államilag finanszírozott képzésre történő átsorolásra

Vizsgaidőpont bejelentés

Oktatói segédlet vizsgaidőpont bejelentéshez a Neptunban

Vizsgaidőpont-bejelentő nyomtatvány - 2020/2021. tavaszi szemeszter

Előzetes tájékoztató levél vizsgameghirdetésről tantárgyfelelősöknek - 2020/2021. tavaszi félév

Tájékoztató vizsgaidőszakról tantárgyfelelősöknek - 2020/2021 tavaszi szemeszter

Vizsgaidőszak

Tájékoztató levél a rendkívüli és az előrehozott vizsgaidőszakról tantárgyfelelősöknek (2021)

Hallgatók számára

Hozzájárulási nyilatkozat online vizsgákra vonatkozóan

Vizsgákra vonatkozó ajánlás hallgatók számára

Vizsgaidőszak tájékoztató levél 2020/2021 tavaszi félév

Tájékoztató hallgatóknak a rendkívüli vizsgaidőszakról - 2020/2021 tavaszi szemeszter

Szorgalmi időszak

Félévkezdési információk: 2020/2021. tanév TAVASZI szemeszter

Félévkezdési információk oktatók részére: 2020/2021. tanév TAVASZI szemeszter

Tárgybejelentés

Tantárgybejelentési tudnivalók GYTK tantárgyfelelősök és leendő tantárgyfelelősök számára.