Elérhetőség

Dékáni Hivatal

Dékán: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár
Cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2.
Telefon/fax: 72/503-625
E-mail: dekani.hivatal@gytk.pte.hu