GYTK Minőségfejlesztési Bizottság

A Minőségfejlesztési Bizottság véleményt nyilvánít a Kar minőségpolitikájával, minőségfejlesztésével összefüggő minden kérdésben, javaslatot tesz a Kar vezetésének a felsőoktatási minőségpolitikai követelményrendszernek megfelelő, a minőségpolitikai követelményeket megvalósító intézkedésre, a kar vezetőjének a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő körülmények okainak feltárására, illetve megszüntetésére, a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő intézkedés esetén a kari vezetésnek a beavatkozásra.

Elnök:

Dr. Széchenyi Alexander (PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet)

 

Tagok:

Draskóczi Lilla (PTE GYTK Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)
Pap Ramóna (PTE GYTK Gyógyszerészi Biológiai Tanszék)
Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília (PTE GYTK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet)
Schmidt Attila (PTE GYTK Dékáni Hivatal)
Dr. Almási Attila (PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet)
Dr. Farkas Ágnes (PTE GYTK Farmakognóziai Intézet)
Dr. Dombi Ágnes (PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék)
Dr. Balázs Orsolya) (PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet)
Potos Bernadett (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Vida Tímea (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Tamás Melinda (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Szijártó Máté (PTE GYTK HÖK)
Erdősi Dalma    (PTE GYTK ETÉFK)

 

 

A Bizottság működési rendje.