GYTK Minőségfejlesztési Bizottság

A Minőségfejlesztési Bizottság véleményt nyilvánít a Kar minőségpolitikájával, minőségfejlesztésével összefüggő minden kérdésben, javaslatot tesz a Kar vezetésének a felsőoktatási minőségpolitikai követelményrendszernek megfelelő, a minőségpolitikai követelményeket megvalósító intézkedésre, a kar vezetőjének a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő körülmények okainak feltárására, illetve megszüntetésére, a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő intézkedés esetén a kari vezetésnek a beavatkozásra.

Elnök:

Dr. Fittler András (Gyógyszerészeti Intézet)

 

Tagok:

Dr. Garai Kitti (PTE GYTK Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)
Pap Ramóna (PTE GYTK Gyógyszerészi Biológiai Tanszék)
Dr. Pápayné Dr. Sár Cecília (PTE GYTK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet)
Schmidt Attila (PTE GYTK Dékáni Hivatal)
Dr. Almási Attila (PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet)
Dr. Farkas Ágnes (PTE GYTK Farmakognóziai Intézet)
Dr. Poór Miklós  (PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék)
Dr. Széchenyi Aleksandar (PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet)
Potos Bernadett (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Vida Tímea (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Szabó István (PTE ÁOK Dékáni Hivatal)
Pocsai Dóra Léna (PTE GYTK HÖK)

 

A Bizottság működési rendje.