Gyógyszerészképzés

Megszerezhető diploma:
gyógyszerész doktor, doctoris pharmaciae (doctor pharm.)

Képzési formaCsak nappali tagozat
Képzési idő10 szemeszter
Képzés nyelveMagyar
Finanszírozási formaÁllami ösztöndíjas, önköltséges
ÓraszámÁtlagos heti óraszám: 25-30 óra,
Szemeszterenként: 350-420 óra

Gyógyszerész életút

A képzés felépítése

  • Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (fizika, biofizika, fizikai kémia, kolloidika, általános és szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia stb.)
  • Biológiai és orvosi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi biológia, gyógyszerészi növénytan, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia stb.)
  • Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi kémia, gyógyszerhatástan és toxikológia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszertechnológia, biofarmacia, klinikai alapismeretek stb.)

A Dunántúlon Karunkon működik az egyetlen képzési hely a gyógyszerész szakmában. Túlsúlyban van a képzés során a laboratóriumi, gyakorlati munka. Átjárhatóság a másik két szakra (általános orvos, fogorvos) a tantervi eltérések miatt nincs.

Az alaptananyagon (core curriculum) kívül számtalan kiegészítő kurzus, tudományos diákköri munka-lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére.

A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség.

Továbblépési lehetőségek

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában. Hallgatóinknak lehetőségük nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére is a karon működő magas színvonalú és nemzetközi hírű Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretében. A végzést követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére van lehetőség mintegy 15 különféle szakterületen. A végzett gyógyszerészek számos álláshely között válogathatnak, szakmailag érdekes, értékes tevékenységet folytathatnak, jó érvényesülési és anyagi lehetőségekre számíthatnak.

Elhelyezkedési lehetőségek

Közforgalmú és kórházi gyógyszertárak, gyógyszer és gyógytermék előállítási, gyógyszerellenőrzési, toxikológiai és gyógyszer-ismertetési területek.

Letölthető anyagok