Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

Tisztelt Gyógyszerész Kolléga!

A Pécsi Gyógyszerészképzésért Alapítvány továbbra is kéri szíves támogatását az adó 1%-ának felajánlásával. Eddigi segítségét, a pécsi hallgatók képzésének szakmai, gyakorlati és anyagi támogatását hálásan köszönjük.

A kedvezményezett neve: „Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18325580-1-02

Alapítványunk a honlapon feltüntetett pályázati felhívást ebben az évben kiszélesíti. Célunk, hogy minél több, a gyógyszerészi gyakorlathoz közel álló témát jelöljünk meg hallgatóinknak. Örömmel vennénk, ha témaötletét közölné. Szeretnénk, ha ebben a vonatkozásban is a megye gyógyszerészei szorosabban kapcsolódnának törekvéseinkhez.

Ön nem rendelkezett még az szja 1+1%-áról, azt a bevallásától függetlenül a 2020. rendelkező évben május 20-áig megteheti. Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületen töltheti ki, vagy a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, papír alapon, lezárt borítékban is benyújtható a NAV-hoz.

Tisztelettel:

a kuratórium nevében: Prof. Szabó László Gy. elnök sk.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány Alapító Okirata

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította.


 

Az alapítvány céljai között az alábbiak szerepelnek:

 • az alapítvány elősegíti a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés megvalósítását, ill. az oktatás tárgyi és személyi infrastruktúrájának fejlesztését;
 •  fontos, prioritást élvező és kiemelten támogatandó feladatnak tekinti a gyakorlat orientált szaktárgyak oktatási környezetének és színvonalának emeléséhez szükséges fejlesztéseket;
 • támogatja a helyi oktatók számára a tankönyv, jegyzet és egyéb oktatási kiadványok megírását, ill. elkészítését;
 • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának (pl. TDK) támogatásához eseti támogatást nyújthat; 
 • a gyógyszerész oktatók tudományos tevékenységének a támogatása;
 • segíti az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének elősegítése továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén;
 • elősegíti a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtését a hallgatók és oktatók számára;
 • támogatja a színvonalasabb képzés anyagi,- és technikai bázisának megteremtését, továbbá a későbbiekben egy speciális képzési profil kialakítását a pécsi képzés során, az alapítványhoz csatlakozók esetleges igényei szerint.

Az alapítvány nyitott, céljaink megvalósításához társaságok, vállalkozók, magánszemélyek segítségét kérjük.

Lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át az alapítvány javára utalják át. Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozat ide kattintva letölthető. Bízunk abban, hogy sikerült érdeklődését felkelteni ügyünk iránt, és a jövőben a támogatóink körében tisztelhetjük.

„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Bankszámla: 50800104-11090775 (Dél TAKARÉK)

Adószáma: 18325580-1-02

Jogerőre emelkedés száma: PK 60.021/2004/2.

2018. április 17-i nappal az Alapítvány alapító okirata módosult és az alábbi új Kuratórium került kijelölésre:

Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szabó László Gy.

Kuratórium tagjai: Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Kása Péter, Dr. Molnár Béla és Prof. Dr. Barthó Loránd

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a korábbi évek során nyújtott támogatásokért és személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáért.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány az alábbi célra fordítja a befolyt összegeket:

 • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
 • Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatása
 • Melius Gyógynövénykert kialakításának támogatása
 • Pécsi Gyógyszertudományok Doktori Iskola hallgatóinak támogatása
 • az alapítvány működési költségeinek fedezése

 

„Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére 

Döntések Tára

2020-ban az Alapítványunk a meglévő pénzügyi tartalékát megőrizte, az SZJA1% 30,3 E Ft gyarapodással járt. A járványhelyzet miatt csak a fenntartással kapcsolatos költség terhelte kiadásunkat.

A „Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére – Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratórium újabb felhívásának elfogadása (Pécs, 2020. szeptember 15.) nem járt pályázat beadásával.

A kuratórium 2020. márc. 24-i online határozata alapján a jövőben új tematikus pályázat kerül kiírásra.

Köszönjük támogatóink adományait: Hungaropharma, AstraZeneca, Phoenix Pharma, Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya Megyei Szervezete, egyéni támogatók (SZJA 1%).

Kiemelkedő eredmények 2022-ben:

Király Ágnes VI. éves orvostanhallgató pályázata – 1. díj (pályázat címe: „Szolcsányi János farmakológus kutatói munkásságának méltatása, műveinek bibliográfiája”) 

Kóczián Zoltán Gergely könyve: „A Kóczián- és Sperlágh-gyógyszerészdinasztia története – Gyógyszertárak születése és halála a Kárpát-medencében„ Gyógyszerésztudományi Kar, Pécs