Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

Tisztelt Gyógyszerész Kolléga!

A Pécsi Gyógyszerészképzésért Alapítvány továbbra is kéri szíves támogatását az adó 1%-ának felajánlásával. Eddigi segítségét, a pécsi hallgatók képzésének szakmai, gyakorlati és anyagi támogatását hálásan köszönjük.

A kedvezményezett neve: „Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18325580-1-02

Alapítványunk a honlapon feltüntetett pályázati felhívást ebben az évben kiszélesíti. Célunk, hogy minél több, a gyógyszerészi gyakorlathoz közel álló témát jelöljünk meg hallgatóinknak. Örömmel vennénk, ha témaötletét közölné. Szeretnénk, ha ebben a vonatkozásban is a megye gyógyszerészei szorosabban kapcsolódnának törekvéseinkhez.

Ön nem rendelkezett még az szja 1+1%-áról, azt a bevallásától függetlenül a 2020. rendelkező évben május 20-áig megteheti. Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületen töltheti ki, vagy a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, papír alapon, lezárt borítékban is benyújtható a NAV-hoz.

Tisztelettel:

a kuratórium nevében: Prof. Szabó László Gy. elnök sk.

 

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította.


 

Az alapítvány céljai között az alábbiak szerepelnek:

 
 
  • a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés személyi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése;
  • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatása; 
  • az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének elősegítése továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén.

 

 

Az alapítvány nyitott, céljaink megvalósításához társaságok, vállalkozók, magánszemélyek segítségét kérjük.

Lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át az alapítvány javára utalják át. Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozat ide kattintva letölthető. Bízunk abban, hogy sikerült érdeklődését felkelteni ügyünk iránt, és a jövőben a támogatóink körében tisztelhetjük.

„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Bankszámla: 50800104-11090775 (Dél TAKARÉK)

Adószáma: 18325580-1-02

Jogerőre emelkedés száma: PK 60.021/2004/2.

2018. április 17-i nappal az Alapítvány alapító okirata módosult és az alábbi új Kuratórium került kijelölésre:

Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szabó László Gy.

Kuratórium tagjai: Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Kása Péter, Dr. Molnár Béla és Prof. Dr. Barthó Loránd

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a korábbi évek során nyújtott támogatásokért és személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáért.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány az alábbi célra fordítja a befolyt összegeket:

  • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
  • Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatása
  • Melius Gyógynövénykert kialakításának támogatása
  • Pécsi Gyógyszertudományok Doktori Iskola hallgatóinak támogatása
  • az alapítvány működési költségeinek fedezése

 

„Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére
 

Döntések Tára

2020-ban az Alapítványunk a meglévő pénzügyi tartalékát megőrizte, az SZJA1% 30,3 E Ft gyarapodással járt. A járványhelyzet miatt csak a fenntartással kapcsolatos költség terhelte kiadásunkat.

A „Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére – Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratórium újabb felhívásának elfogadása (Pécs, 2020. szeptember 15.) nem járt pályázat beadásával.

A kuratórium 2020. márc. 24-i online határozata alapján a jövőben új tematikus pályázat kerül kiírásra.

Köszönjük támogatóink adományait: Hungaropharma, AstraZeneca, Phoenix Pharma, Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya Megyei Szervezete, egyéni támogatók (SZJA 1%).

Kiemelkedő eredmények 2022-ben:

Király Ágnes VI. éves orvostanhallgató pályázata – 1. díj (pályázat címe: „Szolcsányi János farmakológus kutatói munkásságának méltatása, műveinek bibliográfiája”) 

Kóczián Zoltán Gergely könyve: „A Kóczián- és Sperlágh-gyógyszerészdinasztia története – Gyógyszertárak születése és halála a Kárpát-medencében„ Gyógyszerésztudományi Kar, Pécs