Cholnoky László Gyógyszerész és Biotechnológus Szakkollégium

Elnöki köszöntő

Kedves Szakkollégista, Kedves Érdeklődő!

A Cholnoky László Gyógyszerész és Biotechnológus Szakkollégium második elnökeként sok szeretettel üdvözlöm honlapunkon!

2015. novemberi elnökké választásom alkalmával elkészítettem az alábbi programtervet, melyet – vezetőtársaim segítségével és közreműködésével – meg kívánok valósítani annak érdekében, hogy szakkollégiumunk kiemelkedő legyen a pécsi szakkollégiumok között.

Célkitűzés

A gyógyszerész és biotechnológus hallgatók elméleti és skill-jellegű tudása folyamatosan közeledik egymáshoz és körvonalazódik egy nagyon potens, jövőálló határterületi tudás: a gyógyszerészi biotechnológia. Erre a tudásra nagy szüksége van mind az alapkutatásnak, mind az alkalmazott kutatásnak / iparnak és legfőbb forrása a modern gyógyszereknek. Bízom abban, hogy ez a határterületi, skill-jellegű tudás megszerezhető mindkét bemeneti irányból (gyógyszerész, illetve biotechnológus képzések). Megítélésem szerint a Cholnoky László Szakkollégium fő feladata a tehetségük, szorgalmuk és személyes készségeik alapján arra érdemes gyógyszerész és biotechnológus hallgatók felvétele a Szakkollégiumba, majd tagjainak támogatása abban, hogy az elsajátított gyógyszerészi biotechnológia tudás segítségével tudományágunk formálóivá válhassanak, nemzetközi szinten is.

Múlt és jelen

A Cholnoky László Szakkollégium eddigi működésében is tetten érhető volt közreműködésem. Remélem, hogy az általam szerkesztett Szakkollégiumi logo jól jelképezi a gyógyszerészet és biotechnológia összefonódását, melyek a modern gyógyítás alapját képezik. A Szakkollégium alakulásakor általam összeállított nyertes 'PTE1%' pályázat hozzájárult a Szakkollégiumi Nyitónap költségei egy részének rendezéséhez. Kutatási titkári feladatomnak megfelelően szakmai moderátorként remélem többeknek segítettem gördülékennyé tenni előadásaikat a Cholnoky- Szentágothai Nemzetközi Konferencián, a Cholnoky László Szakkollégium Nemzetközi Nyitónapján vagy az I. Cholnoky László Szakkollégiumi Szimpóziumon.

A biotechnológus oktatásban a kezdetek óta jelen vagyok, számos TDK előadás és diplomamunka készítésében segítettem hallgatóinkat, valamint PhD hallgatóink végzésében is aktívan részt veszek témavezetőként. A gyógyszerészekkel ugyan frissebb a kapcsolatom, de nagy örömömre közöttük is van már TDK hallgatóm illetve folytatok közös kutatási tevékenységet a kar munkatársaival.

Az elmúlt évben sikerült szoros munkaviszonyt kialakítanom a francia IMT csoport (Groupe-IMT) munkatársaival. Az IMT csoport Európában egyedülálló a gyógyszer-, biotechnológiai és kozmetikai ipar számára emelt szintű szakemberek képzésében, mely 'GMP-like' gyógyszertechnológiai és biotechnológiai skill-laboratóriumokban zajlik. Aláírásra került egy keretszerződés a PTE és az IMT-csoport között, mely lehetővé teszi a hallgatói mobilitást.

Jövő

Néhány hete az SzKK-ban előadást tartott Palkovics László államtitikár úr és beszélt a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Programról, melyben kitért a Szakkollégiumok kiemelt szerepére a tradicionális jellegű (pl. BSc-MSc-PhD) oktatási sémák kiegészítésében. Ennek része 2-3 milliárd forint értékű alap elkülönítése, mely 2016-tól lehetőséget biztosít pályázatok révén Szakkollégiumok szerepének erősítésére. A Cholnoky László Szakkollégium színeiben pályázat beadását tervezem.

Több éve sikeresen fut az Interreg / IPA horvát-magyar pályázati program, melyben 2016-tól keretet biztosítanak 500,000.- Euro összegű oktatás-fejlesztési pályázatok beadására. A pályázat kiértékelése során előnyt jelent a meglevő komplementer oktatási sémák (BSc-MSc-PhD) összehangolt működése Eszék és Pécs közreműködésével, kiegészítve Szakkollégiumi aktivitással. A Cholnoky László Szakkollégium színeiben pályázat beadását tervezem.

Az IMT-csoport és a PTE közötti hallgatói mobilitás jegyében lehetőség nyílik 2016-tól két évi hallgató részére gyógyszertechnológiai és/vagy biotechnológiai skill-laborban történő továbbképzésre az IMT-csoport székhelyein, a PTE támogatásában. A résztvevők a képzésről tanúsítványt kapnak. Tervem, hogy a Cholnoky László Szakkollégium a képzési lehetőségre minden évben küldhessen hallgatókat, ösztöndíj jelleggel.

Arra szeretnék bíztatni tehát minden kedves gyógyszerész és biotechnológus érdeklődőt, hogy csatlakozzanak hozzánk, hiszen érdemes!

Jelentkezés motivációs levéllel a cholnoky@pte.hu címen.

Dr. Kvell Krisztián
Elnök
Cholnoky László Gyógyszerész és Biotechnológus Szakkollégium

Hírek

...

2023. április 25.

IMT ösztöndíj lehetőség

...

2023. március 31.

Sanofi Veresegyháza gyárlátogatás

...

2022. november 29.

Az őszi Cholnoky szemináriumi előadássorozat 3. előadása

...

2022. november 24.

Látogatás Eszéken

...

2022. október 6.

Cholnoky senior ösztöndíj pályázati kiírás

Összes hír

Galéria

...

Cholnoky Szimpózium

Összes fotó