GYTK Doktori és Habilitációs Bizottság

A doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció kari szintű testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció kari rendszerét, biztosítja a tudományos fokozat minőségét, a Gyógyszertudomány tudományágban odaítélendő fokozatok kimagasló színvonalát.

A habilitáció a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói képességének, valamint tudományos teljesítményének megítélése. 

A 2011. évi törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: törvény), valamint a 387/2012. (XII. 19.). a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló Kormány rendelete az oktatói és az előadói képesség (habilitás) megítélésére, az adott tudományágban akkreditált egyetemeken lehetővé teszi habilitációs eljárás lefolytatását.

A habilitációs eljárás során, amely lényegében az oktatói feladatokra való alkalmasság értékelésére irányul, arra kell törekedni, hogy megítélésre kerüljön a jelölt:

  • oktatói és előadói képessége, tananyagfejlesztő készsége,
  • szakmai és tudományos felkészültsége,
  • hazai és nemzetközi oktatási, szakmai és tudományos tevékenysége,
  • vezetőoktatói feladatok ellátására való alkalmassága.

 

A Bizottság tagjai:

Elnök

Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet egyetemi tanár

 

Tagok

Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár

Prof. Dr. Botz Lajos egyetemi tanár

Prof. Dr. Deli József egyetemi tanár

Prof. Dr. Perjési Pál egyetemi tanár

 

Szabályzatok:

A Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata

A Gyógyszerésztudományi Kar habilitációs szabályzata