Lárencz László Gyógyszerésztörténeti Csoport

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertárában, már néhai Dávid M. Ferenc főgyógyszerész és munkatársai foglalkoztak a gyógyszertár történeti feldolgozásával. A munka tovább folytatódott a Gyógyszerészeti Intézet és Gyógyszertár keretein belül (Botz Lajos, Molnár Béla), különösen Lárencz László rendszeres részvételével és kutatása révén. Így lett a Csoport első befogadó otthona a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézete Miseta Attila dékán támogatásával. Ennek jele, hogy megjelenhetett az az ÁOK által kiadott könyv, ami Dél-Dunántúl neves gyógyszerészeiről szól.

Lárencz László Baranya megye, különösen pedig Pécs gyógyszerésztörténetével is behatóan foglalkozott, alapozva Vondra Antal, Salamon Béla, Brantner Antal és Baranyai Aurél szellemi hagyatékára, gyógyszerésztörténeti kutatásaira. Emiatt is a csoportunkat Lárencz Lászlóról neveztük el halálát követően.

Külön kiemelésre érdemes, hogy a Szentlőrincen lévő gyógyszerészettörténeti kézirat- és könyvtár különleges értéket jelent, amit még Brantner Antal életében „Gyógyszerésztörténeti Kutató Könyvtár” kitüntető címmel ismert el a gyógyszerész szak a Farmakognóziai Tanszék 2006-ban történő felterjesztése nyomán.

 

Rövid krónika:

2013-ban Lárencz László és Szabó László Gy. javaslatára – önkéntes szerveződés nyomán –megalakul a Gyógyszerésztörténeti Csoport a  PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézetében.

A Csoport alapító tagjai: Lárencz László (vezető), ifj. Kutas Jenő, Mayer Klára, Csizek Miklós, Molnár Béla, Répay Gábor, Várszegi László, Szabó László Gyula. Ma is érvényes az a megállapodás, ami szerint bárki tagja lehet a csoportnak, ha a gyógyszerésztörténetet tudományos igénnyel műveli.

A Csoport fő céljai: Baranya, Tolna és Somogy megye egykori és ma tevékenykedő jeles gyógyszerészeivel, gyógyszertáraival kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékek feltárása, megmentése, archiválása. Ez magában foglalja a még nem ismert dokumentációk (pl. fényképek, iratok) gyűjtésén kívül a jelenkorban elkészíthető dokumentumok (pl. fényképek, riportok stb.) készítését (akár érdeklődő hallgatók bevonásával), továbbá adományozott tárgyi emlékek (patikai eszközök, iratok) és szakkönyvek gyűjtését és rendszerezését (katalogizálását, tárolását). Továbbá erősíti a szakmai kapcsolatot a hazai gyógyszerészettörténeti kutatókkal és intézményekkel (pl. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság, társegyetemek). Indokolt esetben kezdeményezi gyógyszertárak, ehhez kapcsolódó épületek táblával való megjelölését vagy állagának megóvását, védelmét államigazgatási szervek felé.

 

2014. Az ÁOK dékánja, Miseta Attila támogatása nyomán, a Kar kiadásában megjelenik – Lárencz László és Szabó László Gy. szerkesztői közreműködésével és 19 szerző részvételével – a „Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei” c. monográfia.

2015. Lárencz László, az MGYT szenátora váratlanul meghal. A Csoport felveszi nevét, ettől kezdve: ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoport. Az alapító tagok javaslata alapján a vezetést vállalja Mayer Klára. Tanácsadóként működik közre Szabó László Gy. A szentlőrinci Brantner-féle gyűjtemény feldolgozása terén ígéretes kutatási eredményt ér el Grunda Miklós, akit a gyűjtemény szakmai felügyeletére kéri fel a vezetőség. A Gyógyszerészeti Intézetben lehetővé válik Lárencz László archivált kézirat- és hangtár-gyűjteményének feldolgozása. Életútját kiállítási szekrényben elhelyezett dokumentumok szemléltetik a látogatók számára. 

 

2016. Október 14-15-én Brantner Antal emlékére, halálának 10. évfordulója alkalmából – Mayer  Klára szervezésében, Pécs és Szentlőrinc színhelyen – országos gyógyszerésztörténeti előadóülésen a két neves gyógyszerészre, Brantner Antalra és Lárencz Lászlóra emlékeznek az előadók. A második napon a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság koszorút helyez el Brantner Antal síremlékére a Szentlőrinci Temetőben.

Ebben az évben megkezdődik a pécsi Szerecsen Gyógyszertár múzeumi kiállítóhellyé nyilvánításának egyre bonyolultabbá váló ügymenete.

2017. Május 18-19-én Pécsett, a Nemzetközi Egészségtudomány-történeti Konferencián két szekcióülést tölt ki a gyógyszerésztörténet. Ezeken régi pécsi gyógyszertárakról (Várszegi László), a ’Szerecsen’ Patikamúzeumról (Pál Szilárd), a Gránátalma Patika és Szerecsen Patika muzeális értékeiről (Répay Gábor, Ambrus Tünde, Mayer Klára), Brantner Antal szentlőrinci gyógyszerészeti gyűjteményéről (Grunda Miklós), továbbá a nagy elődökről hangzanak el előadások. Utóbbiak:  Nendtvich Tamás és Baranyai Aurél (Szmodits László), Than Károly (ifj. Kutas Jenő), Zechmeister László (Deli József), Cholnoky László (Kósa Judit), Lárencz László (Mayer Klára, Szabó László Gy.). A további kutatások szempontjából értékes előadások a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság munkatársai részéről: a társaság honlapjának ismertetése (Molnár Zsuzsa), a magyar gyógyszeripar fellendülése (Dobson Szabolcs), háromszáz éves gyógyszerek képekben (Révész Miklós).

Hivatalos útra kerül a Gyógyszerésztörténet nevű tantárgy akkreditációs ügye. A tantárgyfelelősi feladatra a Csoport Botz Lajos professzort kéri fel. A tananyag gerincét Bayer István „A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése” c. könyve képezi. A féléves fakultatív tárgyra 17 hallgató jelentkezik. Mindannyian sikeresen vizsgáznak.

A városi vezetés döntése alapján a Szerecsen patikamúzeum a Janus Pannonius Múzeum Helytörténeti osztályához tartozik. Az Egyetem anyagi támogatása olyan ígéret, amit érdemes igénybe venni, ha a részletkérdésekben megegyezés születik Karunk és Múzeum között.

 

2018. Az első félévben ünnepli 15 éves jubileumát a Farmakognóziai Intézet. Ebből az alkalomból jelenik meg az Intézet történetének krónikája Papp Nóra szerkesztésében.

Júniusban kerül sor a „Múzeumok Éjszakája” hagyományos rendezvényre, amelyen első ízben szerepel Karunk. A Janus Pannonius Múzeum szervezésében, a ’Szerecsen’ Patikamúzeumban interaktív foglalkozáson adunk ízelítőt a gyógyszerészet műhelytitkaiból. A téma Mayer Klára elnökünk javaslata alapján körvonalazódik. 

 

Pécs, 2018. április 4.

 

Letölthető dokumentumok:

Dr. Lárencz László (1940-2014) gyógyszerésztörténész emlékére

Dr. Lárencz László kiállítási anyag

Szerecsen Patikamúzeum újra a közművelődés és az oktatás szolgálatában!

Pécs régi patikái (www.gyogyszereszettortenet.hu 2017. okt. 7.)

A pécsi ’Arany Sas’ patika jelenlegi helye Loewy Lipót pécsi orvos egykori házában (www.gyogyszereszettortenet.hu 2017. nov. 29.)

Szolcsányi János köszöntése 80. születésnapján (PTE GYTK honlap)

A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-patikáig (www.gyogyszeresztortenet.hu 2018. április 30.)

Mátyás király hársfája (Gyógyszerészet 62. GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. 165-168. 2018.)

A pécsi farmakológusok neves elődei (PTE GYTK – ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport közleménye (2018. június 26.)

Új témákkal és előadókkal folytatódik a gyógyszerésztörténet fakultatív kurzus, a bevezető előadás itt hozzáférhető: Gyógyszerésztörténet 2023-24 1. előadás

Hírek

...

2023. november 23.

Megjelent a Lárencz László gyógyszerésztörténeti munkásságáról szóló kötet

...

2023. november 23.

Gyógyszerésztörténeti Csoportunk új tagokkal bővült

...

2023. július 19.

5 éves a gyógyszerésztörténet oktatása a Gyógyszerésztudományi Karon

Összes hír

Galéria

...

Múzeumok éjszakája

Összes fotó