Elismerések, díjak

Elismerések, kitüntetések, sikeres pályázati szereplések a PTE GYTK Gyógyszerésztudományi Karán a 2019-es évben

 

Gyógyszerhatástani Tanszék

Pethő Gábor:

Kiváló gyakorlatvezető 2019.

MTA doktori fokozata 2019.

 

Faisal Anna Zelma:

Poszter Díj (41st Mycotoxin Workshop, Lisbon, Portugal, 2019)

Rektori elismerés (kiemelkedő publikációs, oktatási és TDK témavezetői munkájáért)

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj

Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíj

        

Fliszár-Nyúl Eszter:

ÚNKP Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj

         

Mohos Violetta Karolin:

Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíj

 

Poór Miklós:

Junior Prima Díj: Magyar Tudomány (Magyar Fejlesztési Bank)

ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Toxins Travel Awards (Toxins, MDPI Journals)

 

Hartnerné Pohóczky Krisztina:

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Trawel award - Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága

poszter díj - Magyarországi Fájdalom Társaság konferenciáján

 

Börzsei Rita:

Dr. Szolcsányi János Kutatási alap pályázat - ÁOK-KA

 

 

Pánovics Attila (gyógyszerészhallgató):

PTE GYTK házi TDK Konferencia: 1. helyezés (Gyógyszerhatástan, Klinikai gyógyszerészet), „Legszínvonalasabb TDK előadás” díj

Dékáni pályamunka: 3. helyezés (PTE GYTK)

 

Szabó Ákos Bálint (gyógyszerészhallgató):

PTE GYTK házi TDK Konferencia: 2. helyezés (Gyógyszerhatástan, Klinikai gyógyszerészet)

OTDK: Különdíj (Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet szekció)

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj (PTE)

Dékáni pályamunka: 1. helyezés (PTE GYTK)

      

Vörös Virág (gyógyszerészhallgató):

OTDK: Különdíj (Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet szekció)

„A legkiválóbb diákköri tevékenységet folytató hallgató” díj (PTE GYTK)

Rektori elismerő oklevél (PTE)

 

Gyógyszerészeti Intézet

Vida Róbert György:

PTE Alma Mater Emlékérem kitüntetés

 

Vajda Péter:

XXXIV. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció (Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet II.) - különdíj (SAS Kft.)

 

Új Nemzeti Kiválósági Program, doktorandusz hallgató kategóriában 2019/2020. tanévben

 

Fittler András:

PTE ÁOK Kutatási Alap Pályázat

 

Bella Richárd:

PTE Mentor program

 

Hallgatói elismerések a Gyógyszerészeti Intézethez kapcsolódóan:

Füstös Mária Karina, Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj

Ramiz Hahighi - XXXIV. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Gyógyszertudományok - Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás II. tagozat különdíj

 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Szécheni Aleksandar:

"Keringő daganatos sejtek (circulating tumor cells - CTC) elválasztása nagy áteresztőképességű mikrofluidikai rendszerrel és azonosítása elektrokémiai impedancia spektroszkópiával" c. szellemi termék keletkezése.

Az orvosdiagnosztikai megoldás feltalálói:

Széchenyi Aleksandar (PTE Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 25%; Vízvári Zoltán (PTE, Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és SMART Technológiák Intézet, Környezetmérnöki Tanszék) 25%; Kőszegi Tamás (PTE, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet) 25%; Tóth Attila (PTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet) 25%

 

 Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna:

"Természetes-eredetű kivonatot tartalmazó kézfertőtlenítő gyógyszer-technológiai formulálása és kézhigiénés alkalmazhatóságának felmérése" c. szellemi termék keletkezése

A kézfertőtlenítő formuláció feltalálói: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 50%; Horváth Györgyi (Farmakognóziai Intézet) 20%; Pál Szilárd (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 20%; Lendvai Botond István (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 5%; Nmar Fatima Klaudia (PTE GyTK hallgató) 5%

 

Farmakognóziai Intézet

Deli József

Agócs Attila: Természetes és módosított karotinoidok és konjugátumaik című nyertes NKFI K131493 pályázatában társpályázó.

 

Farkas Ágnes

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Pályázat címe: "Hazai fajtamézek botanikai eredete, hatóanyagai és biológiai aktivitása"

 

Új Nemzeti Kiválóság Program

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

Pályázat címe: "Magyar fajtamézek antimikrobás hatásának vizsgálata"

 

NKFI (OTKA) Kutatási témapályázat K_19

Pályázat azonosítója és címe: K 132044 "Özön-gyógynövények nektárjának és mézének hatóanyagai és biológiai aktivitása"

 

Farmakobotanikai munkacsoport részéről:

PTE Elektronikus Tanulástámogatás Pályázat

Pályázat címe: "Farmakobotanika 2. gyakorlat / Pharmacobotany 2 Practice elektronikus tanulástámogatása"

 

Sali Nikolett (IV. éves Gyógyszerész hallgató)

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj 

Témavezető: Filep Rita

 

Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

 

Kvell Krisztián: PTE ÁOK KA (Kutatási Alap) pályázat

                                   PTE SZKK K (Kutatási) pályázat

                                   PTE Pop (Proof of Principle) pályázat

                                   ÚNKP 19-4 (Bólyai+) ösztöndíj

 

Csöngei Veronika: PTE SZKK K (Kutatási) pályázat

 

Garai Kitti: ÚNKP 2019, 10 hónapost, doktor hallgatói kategóriában

 

Bánfai Krisztina: ÚNKP 2019 Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj

 

A GYTK Dékáni Vezetése szívből gratulál az elismerésekhez és további sikeres szerepléseket kívánunk.

Elismerések, díjak 2017

Elismerések, díjak 2018