,,Lárencz László" Gyógyszerésztörténeti Csoport

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertárában, már néhai Dávid M. Ferenc főgyógyszerész és munkatársai foglalkoztak a gyógyszertár történeti feldolgozásával. A munka tovább folytatódott a Gyógyszerészeti Intézet és Gyógyszertár keretein belül (Botz Lajos, Molnár Béla), különösen Lárencz László rendszeres részvételével és kutatása révén. Így lett a Csoport első befogadó otthona a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézete Miseta Attila dékán támogatásával. Ennek jele, hogy megjelenhetett az az ÁOK által kiadott könyv, ami Dél-Dunántúl neves gyógyszerészeiről szól.

Lárencz László Baranya megye, különösen pedig Pécs gyógyszerésztörténetével is behatóan foglalkozott, alapozva Vondra Antal, Salamon Béla, Brantner Antal és Baranyai Aurél szellemi hagyatékára, gyógyszerésztörténeti kutatásaira. Emiatt is a csoportunkat Lárencz Lászlóról neveztük el halálát követően.

Külön kiemelésre érdemes, hogy a Szentlőrincen lévő gyógyszerészettörténeti kézirat- és könyvtár különleges értéket jelent, amit még Brantner Antal életében „Gyógyszerésztörténeti Kutató Könyvtár” kitüntető címmel ismert el a gyógyszerész szak a Farmakognóziai Tanszék 2006-ban történő felterjesztése nyomán.

 

Rövid krónika:

2013-ban Lárencz László és Szabó László Gy. javaslatára – önkéntes szerveződés nyomán –megalakul a Gyógyszerésztörténeti Csoport a  PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézetében.

A Csoport alapító tagjai: Lárencz László (vezető), ifj. Kutas Jenő, Mayer Klára, Csizek Miklós, Molnár Béla, Répay Gábor, Várszegi László, Szabó László Gyula. Ma is érvényes az a megállapodás, ami szerint bárki tagja lehet a csoportnak, ha a gyógyszerésztörténetet tudományos igénnyel műveli.

A Csoport fő céljai: Baranya, Tolna és Somogy megye egykori és ma tevékenykedő jeles gyógyszerészeivel, gyógyszertáraival kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékek feltárása, megmentése, archiválása. Ez magában foglalja a még nem ismert dokumentációk (pl. fényképek, iratok) gyűjtésén kívül a jelenkorban elkészíthető dokumentumok (pl. fényképek, riportok stb.) készítését (akár érdeklődő hallgatók bevonásával), továbbá adományozott tárgyi emlékek (patikai eszközök, iratok) és szakkönyvek gyűjtését és rendszerezését (katalogizálását, tárolását). Továbbá erősíti a szakmai kapcsolatot a hazai gyógyszerészettörténeti kutatókkal és intézményekkel (pl. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság, társegyetemek). Indokolt esetben kezdeményezi gyógyszertárak, ehhez kapcsolódó épületek táblával való megjelölését vagy állagának megóvását, védelmét államigazgatási szervek felé.

 

2014. Az ÁOK dékánja, Miseta Attila támogatása nyomán, a Kar kiadásában megjelenik – Lárencz László és Szabó László Gy. szerkesztői közreműködésével és 19 szerző részvételével – a „Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei” c. monográfia.

2015. Lárencz László, az MGYT szenátora váratlanul meghal. A Csoport felveszi nevét, ettől kezdve: ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoport. Az alapító tagok javaslata alapján a vezetést vállalja Mayer Klára. Tanácsadóként működik közre Szabó László Gy. A szentlőrinci Brantner-féle gyűjtemény feldolgozása terén ígéretes kutatási eredményt ér el Grunda Miklós, akit a gyűjtemény szakmai felügyeletére kéri fel a vezetőség. A Gyógyszerészeti Intézetben lehetővé válik Lárencz László archivált kézirat- és hangtár-gyűjteményének feldolgozása. Életútját kiállítási szekrényben elhelyezett dokumentumok szemléltetik a látogatók számára. 

 

2016. Október 14-15-én Brantner Antal emlékére, halálának 10. évfordulója alkalmából – Mayer  Klára szervezésében, Pécs és Szentlőrinc színhelyen – országos gyógyszerésztörténeti előadóülésen a két neves gyógyszerészre, Brantner Antalra és Lárencz Lászlóra emlékeznek az előadók. A második napon a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság koszorút helyez el Brantner Antal síremlékére a Szentlőrinci Temetőben.

Ebben az évben megkezdődik a pécsi Szerecsen Gyógyszertár múzeumi kiállítóhellyé nyilvánításának egyre bonyolultabbá váló ügymenete.

2017. Május 18-19-én Pécsett, a Nemzetközi Egészségtudomány-történeti Konferencián két szekcióülést tölt ki a gyógyszerésztörténet. Ezeken régi pécsi gyógyszertárakról (Várszegi László), a ’Szerecsen’ Patikamúzeumról (Pál Szilárd), a Gránátalma Patika és Szerecsen Patika muzeális értékeiről (Répay Gábor, Ambrus Tünde, Mayer Klára), Brantner Antal szentlőrinci gyógyszerészeti gyűjteményéről (Grunda Miklós), továbbá a nagy elődökről hangzanak el előadások. Utóbbiak:  Nendtvich Tamás és Baranyai Aurél (Szmodits László), Than Károly (ifj. Kutas Jenő), Zechmeister László (Deli József), Cholnoky László (Kósa Judit), Lárencz László (Mayer Klára, Szabó László Gy.). A további kutatások szempontjából értékes előadások a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság munkatársai részéről: a társaság honlapjának ismertetése (Molnár Zsuzsa), a magyar gyógyszeripar fellendülése (Dobson Szabolcs), háromszáz éves gyógyszerek képekben (Révész Miklós).

Hivatalos útra kerül a Gyógyszerésztörténet nevű tantárgy akkreditációs ügye. A tantárgyfelelősi feladatra a Csoport Botz Lajos professzort kéri fel. A tananyag gerincét Bayer István „A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése” c. könyve képezi. A féléves fakultatív tárgyra 17 hallgató jelentkezik. Mindannyian sikeresen vizsgáznak.

A városi vezetés döntése alapján a Szerecsen patikamúzeum a Janus Pannonius Múzeum Helytörténeti osztályához tartozik. Az Egyetem anyagi támogatása olyan ígéret, amit érdemes igénybe venni, ha a részletkérdésekben megegyezés születik Karunk és Múzeum között.

 

2018. 

Június 22-én a Pécsi Akadémiai Székházban ünnepi ülést rendezett a Farmakognóziai Intézet. A visszaemlékező előadásokon kívül köszöntöttük Molnár Péter professzort, az előző intézetvezetőt, 70. születésnapja alkalmából.  A jubileumra készült el az Intézet történetéről szóló, sok képpel illusztrált könyv (Papp Nóra és Csikós Eszter szerkesztésében: 15 éves a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézete 2003-2018, PTE Egyetemi Nyomda, 2018, Pécs).

Június 23-án a Janus Pannonius Múzeum szervezésében került sor a „Múzeumok Éjszakája” hagyományos rendezvényére, amelyen Karunk első ízben szerepelt. Ebből az alkalomból a ’Szerecsen’ Patikamúzeumban interaktív foglalkozáson adtunk ízelítőt a gyógyszerészet műhelytitkaiból. Mayer Klára elnökünk irányításával a Kar munkatársai gyógyteát és balzsamot készítettek a látogatók közreműködésével.  

Gyógyszerésztörténeti kiselőadások 2018 – ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoport hírei

Örvendetes eseményre került sor 2018. november 27-én a PTE GYTK központi épületének II. emeleti tantermében. A 2018/19-es tanévben meghirdetett gyógyszerészettörténeti fakultatív kurzuson résztvevő hallgatók tartottak rövid előadásokat. Ilyen jellegű előadásokat még nem szerveztünk Pécsett, a kezdeményezés új. A hallgatók a kurzuson elsajátított szemléletet eredményesen kamatoztatták: az elhangzott és itt csatolt előadások gondos, igényes munkát tükröznek. Alapjai lehetnek egy esetleges, későbbi búvárkodásnak.

A munkában érdemi segítséget, útmutatást nyújtott Vajda Péter tanársegéd, ezért köszönetet érdemel!

Hallgatóinknak dolgozhattak egyénileg és csoportosan is. Az alábbi előadások kerültek bemutatásra:

Alnour-Ibrahim Sheima: Egri patikák - különös tekintettel a Kígyó Gyógyszertárra

Balatinácz Zvonimir - Szlávecz Tamás: A segesvári patikamúzeum

Bede Jusztin - Csiki Sarolta - Gusmini Klaudia - Várnagyi Bence: Sopron régi patikái

Füstös Karina - Füstös Nóra: Dr. Lukács Károly és a kékkenőcs

Katics Réka: A nők szerepe a gyógyszerészetben

Mihalovits Fanni: A zombai patika és gyógyszerészei

A hallgatók előadásai.

Pécs, 2018. december 1.

 

2019

Vizsgaértékű kiselőadások, interjúk 2019

Vajda Péter tanársegéd javaslata alapján ebben az évben vizsgaként kis interjúk elkészítése és bemutatása képezte a féléves tárgyunk záró cselekményét. A 10-15 perces riportokban olyan gyógyszerészek nyilatkoztak a gyógyszerészi hivatásról és szemléletükről, akiket az interjút készítő hallgató önként választott. Minden munka új értéket teremtett, bizonyítva, hogy a patikában dolgozó idősebb gyógyszerészek a jelenkorban is hivatást teljesítenek, őrizve a hagyományokat, helytörténeti adottságokat. A videofilmek, vetített képek és hozzá tartozó hanganyag alapján minden hallgató bemutatója jeles vizsgaeredménnyel járt.

Két interjú készült példás szakszerűséggel, amelyeket teljes terjedelmükben közöljük:

Gara Bella: Dr. Gara István (Szent István Gyógyszertár. Nagyatád)

Filotás Nóra: Várszegi Lászlóné (Horváth Edit), a pécsi Öttorony Patika egykori vezetője és tulajdonosa

Minden előadás szerzőjét és az interjú vagy bemutató címét itt adjuk meg:

Biskup Dóra: Dr. Kése Dezsőné (Őrangyal Gyógyszertár, Pécs)

Dominkó Bernadett: Dr. Lukács Mária (Zöldfenyő Gyógyszertár, Nagykanizsa)

Helt Réka: Dr. Mile Imre (Szent Hubertus Patika, Zirc)

Indaia Ivett: Meskóné Dr. Makai Zsuzsanna (Aranykereszt Gyógyszertár, Baja)

Pozsgai Kevin: Dr. Stingl József (Platán Gyógyszertár, Dunaföldvár)

Rádics Benjamin: Dr. Hegedüs Józsefné (Turul Gyógyszertér, Balatonfenyves)

Sütő Veronika: Dr. Blum Zsuzsanna (Zsongorkő Gyógyszertár, Pécs)

Terényi Olívia: Dr. Lestyán Balázs (Lestyán Patika, Hatvan)

Tóth Luca: Farkasné Dr. Kishindi Ágnes (Belvárosi Gyógyszertár, Pécs)

Hírek

Megkezdődött a határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett magyar nyelvű szakgyógyszerészképzés

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának együttműködésével megvalósuló határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett szakgyógyszerészképzés meghatározó mérföldköve volt a 2019. szeptember 27-28-án megrendezett IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok Konferencia.

Sor került a rendezvény szervezeti keretei között 42 fő gyógyszerész kolléga magyarországi szakgyógyszerész képzéshez történő csatlakoztatására. Az erdélyi kollégák számára a 36 hónapos képzés keretében „Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés” és „Gyógyszerészi gondozás” alap-szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség, az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 sz. A4. pályázat keretein belül, mely a Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben projekt címet viseli.

A rendezvény első szekciójaként a Jelöltek orientációja történt meg, ahol Dr. Forrai-Werling Márta a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ igazgatója, Dr. Fittler András a szak- és továbbképzési koordinátor és Prof. Dr. Botz Lajos a PTE GYTK szak-és továbbképzési grémiumvezetője bemutatták a magyarországi szakgyógyszerészképzés rendszerét, oktatási és számonkérési struktúráját, valamint a szakképesítés megszerzésével járó szakmai előnyöket. A konferencia a továbbiakban a meghirdetett szakmai témákban zajlott.

A szakgyógyszerész képzés elméleti felkészítése, eddig egyedülálló módon e-learning – videó tananyag – formában kerül sor. A Magyarországon zajló előadások képi és hanganyagából készült videó képezi az oktatás gerincét, így a bevont kollégák oktatása és elnyert tudás anyaga teljesen egyenértékű az anyaországi szakgyógyszerészekével. Jelöltek gyakorlati képzését a helyi tutor és PTE illetve SE által kijelölt egyetemi konzulens segíti. A szakképzés során a résztvevőknek a hazai („anyaországi“) képzéshez hasonló elméleti és gyakorlati követelményeket kell teljesíteni. A képzés végére el kell készíteniük a szakdolgozatukat, majd azt megvédve a magyarországival azonos elméleti vizsgát kell letenniük, így nyerve el a szakgyógyszerészi képesítésüket.

 

Letölthető dokumentumok 

A pécsi gyógyszerészképzés története (összeállította: Szabó László Gy. 2019. szeptember)

Emlékezés Dr. Szolcsányi János farmakológus akadémikusra, a pécsi gyógyszerészképzés megalapítójára (Gyógyszerészet 62., 745-747, 2018. december)

Gyászhír - elhunyt Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész, a Gyógyszerésztörténeti Csoport alapító tagja (PTE GYTK ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport közleménye)

Végső búcsút vettünk Szolcsányi János farmakológus akadémikustól (PTE GYTK ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport közleménye)

In memoriam Szolcsányi János (+ 2018. ll. 05)- A biológia és kémia határterülete: farmakológia és farmakognózia (a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 303. szakülésén, 2018. november 14-én elhangzott előadás) (ppt verzió)

Szolcsányi Jánosra, a pécsi gyógyszerészképzés létrehozójára emlékezünk  (Mindig szerettem olyan dolgokkal foglalkozni, amik nagyon meglepőek - Interjú Szolcsányi János professzorral) (Gyógyszerészet 62. 169-174. 2018.)

Mindig valami jót szerettem volna az emberekből kihozni - Interjú Szabó László Gyula emeritus professzorral (Gyógyszerészet 62. 618-623. 2018.)

A gyógyszerészképzés előzményei és indulásának története a Pécsi Tudományegyetemen (Gyógyszerészet 62. 548-555. 2018.)

Dr. Lárencz László (1940-2014) gyógyszerésztörténész emlékére

Dr. Lárencz László kiállítási anyag

Szerecsen Patikamúzeum újra a közművelődés és az oktatás szolgálatában!

Pécs régi patikái (www.gyogyszereszettortenet.hu 2017. okt. 7.)

A pécsi ’Arany Sas’ patika jelenlegi helye Loewy Lipót pécsi orvos egykori házában (www.gyogyszereszettortenet.hu 2017. nov. 29.)

Szolcsányi János köszöntése 80. születésnapján (PTE GYTK honlap)

A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-patikáig (www.gyogyszeresztortenet.hu 2018. április 30.)

Mátyás király hársfája (Gyógyszerészet 62. GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. 165-168. 2018.)

A pécsi farmakológusok neves elődei (PTE GYTK – ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport közleménye (2018. június 26.)