Gyógyszerészi Kémiai Intézet

TDK témák

Benzilidén-ciklanon származékok szintézise és farmakológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Huber Imre, óraadó habilitált docens

Fenolos vegyületek antioxidáns hatása molekuláris mechanizmusának vizsgálata

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Gyógyszermetabolitok meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata I. Ibuprofen és ibuprofen-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata II. 4-nitrofenol és 4-nitrofenol-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok GSH-konjugációs reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kenari Fatemeh, egyetemi tanársegéd

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok oxidációs-redukciós reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kulcsár Győző, egyetemi adjunktus

Kalkonok és kalkon analógok celluláris makromolekulákkal kialakuló kölcsönhatásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Kalkonok és kalkon analógok sejtciklusra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Kalkonok, kalkonszármazékok, kurkuminoidok és rokon vegyületek kísérletes logP meghatározása

Témavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Pirimidinon szerkezeti elemet hordozó egy-, két- és többgyűrűs új heterociklusok szintézise és farmakológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Huber Imre, óraadó habilitált docens