Oktatás

KÖTELEZŐ TÁRGYAK

1. Általános kémia

2. Szervetlen gyógyszerészi kémia

3. Gyógyszerkönyvi analízis

    3.1. Gyógyszerkönyvi analízis 1.

    3.2. Gyógyszerkönyvi analízis 2.

4. Gyógyszerészi kémia

    4.1. Gyógyszerészi kémia 1.

    4.2. Gyógyszerészi kémia 2.

    4.3. Gyógyszerészi kémia 3.

    4.4. Gyógyszerészi kémia 4.

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (ELEKTÍV) TÁRGYAK

1. Kémia alapjai

    1.1. Kémia alapjai 1.

    1.2. Kémia alapjai 2.

2. Szervetlen kémiai számítások

3. Mennyiségi kémiai analitikai számítások

4. Gyógyszerstabilitás-vizsgálatok

5. A gyógyszerhatást befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek

6. A sztereokémia alapjai

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ (FAKULTATÍV) TÁRGYAK

1. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás

2. Gyógyszerészi bioszervetlen kémia

3. Szemelvények a kémiai informatikából

Gyógyszerész