GYTK Minőségfejlesztési Bizottság

A Minőségfejlesztési Bizottság véleményt nyilvánít a Kar minőségpolitikájával, minőségfejlesztésével összefüggő minden kérdésben, javaslatot tesz a Kar vezetésének a felsőoktatási minőségpolitikai követelményrendszernek megfelelő, a minőségpolitikai követelményeket megvalósító intézkedésre, a kar vezetőjének a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő körülmények okainak feltárására, illetve megszüntetésére, a minőségpolitikai követelményrendszernek nem megfelelő intézkedés esetén a kari vezetésnek a beavatkozásra.

Elnök:

dr. Fittler András (Gyógyszerészeti Intézet)

 

Tagok:

dr. Almási Attila (Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

dr. Járomi Luca (Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet)

 

A Bizottság működési rendje.