Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (D93)

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (D93)

Az iskola vezetője: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár

A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája 2000-ben alakult meg a korábban akkreditált doktori programokból. Az Iskola egy A és hat B programból szerveződött, melyek a következők:

A-129/1993 Molekuláris és celluláris biokémia, programvezető: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár D.Sc., B-130/1993 Funkcionális fehérjedinamika vizsgálata biofizikai módszerekkel, programvezető: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár D.Sc., B-131/1993 Intracelluláris jelátviteli folyamatok, programvezető: Dr. Sétáló György egyetemi docens Ph.D., B-299/1995     Haematológia, programvezető: Dr. Alizadeh Hussain egyetemi docens Ph.D., B-449/1999 Humán molekuláris genetika, programvezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár D.Sc., B-2/2008 Bizonyítékokon alapuló orvoslás, programvezető: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár D.Sc., B–1/2013 Analitikai technikák a biokémiában és molekuláris biológiában, programvezető: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár D.Sc.

A Doktori Iskola jelenleg 7 törzstaggal rendelkezik, valamennyien habilitált személyek, köztük 4 egyetemi tanár D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában összesen 95 oktató-kutató dolgozik, közülük 24 témavezető. Az oktatók között 9 emeritus professzor tevékenykedik, közülük 1 fő akadémikus és 8 fő D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában 78 kutatási téma van meghirdetve.

A Doktori Iskola infrastruktúrális feltételei

Az alapvető adminisztratív infrastruktúrális feltételeket a karon működő öt Doktori Iskola együttesen biztosítja a kari Doktori Tanácson keresztül, az adminisztratív munka döntő részét a kari PhD Iroda végzi.

A kutatásokat illetően, az állami ösztöndíjas PhD hallgatókra vonatkozó kutatástámogatási összeg infrastruktúrális fejlesztésekre nem elegendő, az egyéni felkészülők pedig nem is részesülnek ilyen támogatásban. Így a PhD képzéstől függetlenül meglévő kutatási infrastruktúrát használjuk, amit sikeres kutatási pályázatok alapján igyekszünk pótolni. Jelentős segítséget nyújtott azonban a Doktori Iskola számára az elmúlt években elnyert több, ilyen irányú PhD Iskola Pályázat. Kiemelt jelentőségű a Pécsi Tudományegyetemen létrehozott Szentágothai Kutató Központ (SZKK) a PhD képzés szempontjából is. A Doktori Iskolában résztvevő témavezetők a Szentágothai Kutató Központban kutató laboratóriumokkal rendelkeznek. A közelmúltban elnyert pályázatok révén jelenleg jelentős műszerberuházások történnek a Központban, s e műszereket a doktori képzésben is felhasználjuk.

Modern műszerpark

 • Jelölésmentes biomolekuláris kölcsönhatást és kinetikát mérő készülék, LB991 típusú bScreen, Biametrics GmbH
 • 500 MHz-es Bruker Prodigy krioplatform Bruker PharmaScan 47/16 típusú preklinikai kisállat MRI-hez
 • Nagy átteresztőképességű genotipizáló rendszer: Affymetrix GeneTitan array system
 • Nukleinsav analizáló készülék: QIAxcel Advanced
 • Asztali autokláv fehérje expressziós és tisztító labor
 • CFX384 Valós idejű PCR készülék
 • CO2 inkubátor (Heracell) fehérje expressziós és tisztító labor
 • Kvantitatív valós idejű PCR rendszer/ Rotor-Gene Q 5 PLEX HRM Platform
 • Flow citométer - sejt szorter- SONY Cell sorter LE-SH800SEP
 • Ultracentrifuga- Beckman Coulter Optima Max-XP Tabletop Ultrac
 • Újgenerációs szekvenáló rendszer- Illumina MiniSeq Sequencing System
 • Inverz fluoreszcens mikroszkóp- Molecular Devices ImageXpress Micro 4 High Content Screening
 • Thermo Multiskan GO (MID-51119300) microplate reader küvetablokkal és uDrop adapter plate-tel
 • Mikrotérfogatú mérést biztosító spektrofotométer a fehérje expressziós és tisztító laborhoz
 •  - 80 fokos mélyfagyasztó- Lexicon II ULT UUS-480B-1-SS
 • PharmaScan 47/16 kisállat MRI berendezés
 • Nukleinsav és fehérje izoláló automata- MagCore HF16 Plus Automated Nucleic Acid Extractor
 • SAFEMATE™ biobiztonsági II-es besorolású fülke
 • Seahorse rendszer
 • Termosztát körkörös rázó platformmal fehérje expressziós és tisztító labor
 • ULT Fagyasztószekrény, CO2 back-up rendszerrel a fehérje expressziós és tisztító laborhoz
 • Kombinált differenciál kaloriméter és TG analizátor
 • Kisállat ultrahang készülék- Vevo 3100

 

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola képzési terve.pdf

 

Interdiszciplinaris_Orvostudomanyok_Doktori_Iskola_programjai__2020__marcius_1-tol.pdf

 

Interdiszciplinaris_Orvostudomanyok_Doktori_Iskola_hallgatoi_2024_03_01.pdf

 

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések