Oktatóknak

KEDVES PÁLYÁZÓ!

A csereprogramok részletes leírását az alábbi gyorslinkekre kattintva találja meg: 

 

ERASMUS+ Oktatói Mobilitás

ERASMUS+ OKTATÓI MOBILITÁSI PROGRAM 

Jelenleg nincs pályázati időszak!

A pályázat célja

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására. 

Kutatás és konferencián való részvétel ezen a pályázaton nem támogatható!

Pannónia Ösztöndíjprogram

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) intézményi pályázatát, annak érdekében, hogy a modellváltott intézmények hallgatói, oktatói, dolgozói számára is folyamatosan biztosított legyen a nemzetközi együttműködésekben való részvétel.

A PTE a 2024/2025-ös tanévre oktatói ösztöndíjakat hirdet meg, a tervezett oktatói tevékenységek megvalósítási időtartama: 2024. szeptember 15. – 2025. június 15.

Bővebb információ a pályázati felhívásban található. 

Munkaterv (Mobility Agreement)

 

Vissza az oldal tetejére

 

 Az európai virtuális mobilitás oktatási lehetőségeinek kidolgozása – felhívás online kurzusok fejlesztésére az EDUC keretein belül

 

Az EDUC Szövetség olyan lelkes oktatók és kutatók jelentkezését várja egy újonnan induló nemzetközi kezdeményezés részeként, akik/akiket:

  • új módszereket keresnek a hallgatók érdeklődésének felkeltésére és az oktatás nemzetköziesítésére
  • szeretnének európai virtuális képzési csomagok fejlesztésén dolgozni
  • ösztönöz a nemzetközi együttműködés lehetősége
  • szeretnék kutatásukat kiterjeszteni a tudományág iránt érdeklődő európai hallgatók felé

Az EDUC Szövetség olyan virtuális oktatási és tanulási megoldások kidolgozásában nyújt majd segítséget, amely által nem csak a hallgatók lehetnek érdeklődőbbek és önállóbbak, de még inkább elérhetővé és hozzáférhetővé válnak a tanórák oktatási anyagai és online erőforrásai. Az oktatók számára a virtuális mobilitás egy új eszközkészlet a jelenlegi gyorsan változó világban: Európa megközelíthetőbbé válhat, ezzel új együttműködési formákat teremtve. Az EDUC azért jött létre, hogy új lehetőségeket teremtsen és támogasson.

Az EDUC Szövetség szívesen veszi minden érdeklődő kolléga oktatási projektjét. A Szövetség által kidolgozott kérdőív kitöltésével – mely csupán néhány percet vesz igénybe – azt segítik elő, hogy megtudjuk, miként lehetünk képesek a projektjét leginkább támogatni.

A felhívásra jelentkező oktatók/kutatók egy olyan Helyi Virtuális Oktatásfejlesztési Csoporthoz csatlakozhatnak, melynek résztvevői megoszthatják egymással tapasztalataikat, illetve közösen építhetik az EDUC eszköztárát és oktatási keretrendszerét.

További információért keresse fel az alábbi honlapot!

Felmerülő kérdések esetén a PTE kapcsolattartójához tudnak fordulni: Almádi Zsófia, EDUC projektasszisztens, almadi.zsofia@pte.hu

Forrás: A PTE Központi EDUC Irodája

Vissza az oldal tetejére


 

DAAD Ösztöndíjak oktatók és kutatók részére

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.

 

Vissza az oldal tetejére

PTE Utazó nagykövete 

„A PTE Utazó Nagykövete” Támogatási Program pályázati felhívás 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2024

„A PTE Utazó Nagykövete” Támogatási Program – Pályázati felhívás 2024

 

A PTE Nemzetközi Igazgatósága a 2024. évre meghirdeti „A PTE Utazó Nagykövete” elnevezésű pályázatot.

Az „Utazó Nagykövet” elnevezéssel olyan elsődlegesen külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián/workshopon, művészeti vagy sporteseményen való részvételt elősegítő pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi főállású és részmunkaidős oktatója és kutatója, valamint aktív státusszal rendelkező doktorandusz hallgatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga/doktorandusz hallgató egyúttal feladatot is kap a PTE intézményi képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „Utazó Nagykövet” megbeszélést folytat az adott konferencia/workshop/esemény/rendezvény kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a PTE Nemzetközi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia/workshop/esemény/rendezvény helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

Megvalósítás ideje: Pályázni a 2024. február 5. – 2024. december 15. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia/esemény/rendezvény részvételekhez kapcsolódóan lehet. (A hazaérkezés dátuma nem lehet 2024. december 15-nél későbbi).

A pályázat beadása: Utolsó beadási határidő: 2024. május 31.

A pályázatok elbírálása: a PTE Nemzetközi Igazgatósághoz rendelt ad hoc Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat minden hónap 5. munkanapjáig bírálja el.  Az első bírálatra 2024. január elején kerül sor.

Megjegyzés: 

A 2024. évre rendelkezésre álló időszakos pénzügyi keret kimerült, további források megnyitásáig a pályázat felfüggesztésre kerül. 

Utolsó beadási határidő: 2024. május 31. 

2024. ősszel pótpályázati felhívás várható

A  teljes pályázati felhívás és a pályázati űrlap az alábbi linken érhető el, de csatolom is.

https://pte.hu/hu/palyazat/utazo-nagykovet

A felhívást megjelentettük a Pécsi Tudományegyetem Facebook oldalán is.

https://www.facebook.com/PTE1367/posts/pfbid025KTzASSVvgGVzLucFJGpXEeq2qGyJFCajTDQc6Udwyc9pSS4P4CxxheH44ZMUpX4l

 

Vissza az oldal tetejére

 

CEEPUS Csereprogram

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

IRÁNY KÖZÉP-EURÓPA! - CEEPUS FREEMOVER HALLGATÓI ÉS OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK: 2023/2024 TANÉV TAVASZI FÉLÉV

A CEEPUS Freemover pályázattípusban bármely hazai felsőoktatási intézményben aktív státuszú hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot tanulmányi vagy oktatási célú mobilitási ösztöndíjra valamely CEEPUS tagország bármely akkreditált felsőoktatási intézményébe.

A 2023/2024-es tanév tavaszi félévére az alábbi CEEPUS országokba nyújtható be freemover pályázat:

CEEPUS tagországok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázatokat a www.ceepus.info központi pályázati felületen kell benyújtani, a jelentkezés kizárólag online zajlik.
A pályázat beadása és a megpályázott időszak kezdete között legalább két hónapnak kell lennie.

Bővebb információ a pályázati feltételekről, a pályázás menetéről és a csatolandó dokumentumokról:

​Gyakori kérdések a freemover pályázattípussal kapcsolatban ide kattintva érhetőek el

Jelentkezési határidő 2023. november 30. (Magyarországra irányuló utaknál: 2023. december 31. - de lehetőleg legalább két hónappal az utazás megkezdése előtt). A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.

A pályázatok benyújtásának határideje országonként eltérő lehet. Bővebb információ a fogadó ország nemzeti irodájától kapható.

További információk

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő.

A pályázatok elbírálásával, ösztöndíjazással, kinti tanulmányokkal/oktatással, fogadó intézmény keresésével kapcsolatban a fogadó ország nemzeti irodájánál érdeklődhetnek.

Az ösztöndíjak aktuális összegei, a fogadó országok nemzeti irodáinak elérhetőségei, illetve egyéb hasznos információk a központi pályázati felületén az egyes országok zászlóira kattintva találhatók.
Find menüpont alatt az egyes országok aktív CEEPUS kapcsolatokkal rendelkező intézményeinek listája is elérhető.

A pályázással kapcsolatos további információk:

Tempus Közalapítvány

CEEPUS Nemzeti Iroda

email: ceepus@tpf.hu

illetve

Sándorfi Eszter

intézményi CEEPUS koordinátor

Rektori Kabinet

Nemzetközi Igazgatóság:

email: sandorfi.eszter@pte.hu

Vissza az oldal tetejére

 

Oktatói pályázat PTE Partneregyetemeire

A PTE Nemzetközi Igazgatóságának pótpályázata a PTE kiemelt partnerintézményeibe a kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó oktatók rövid tanulmányútjára vonatkozik.

Bővebben: https://mobilitas.pte.hu/osztondijak/kutatoi_oktatoi/szerzodes_alapjan

Jelenleg nincs pályázati időszak!

 

Vissza az oldal tetejére

 

Egyéb ösztöndíj lehetőségek

GO STYRIA kutatói ösztöndíjpályázat a grazi egyetemre - 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszter

Go Styria is open for master and doctoral students as well as Post Docs interested in a short term research stay in the context of their master, doctoral thesis or Post-Doc research.

Candidates selected for the program will be given the opportunity for a research period at the University of Graz in order to then continue and conclude their studies / research at their home universities.

Details on the program call are available on the program website

Egyéb elérhető ösztöndíjak

 

’WESTERN BALKANS–VISEGRAD FELLOWSHIPS’

A Nemzetközi Visegrádi Alap és a Nyugat-balkáni Alap ’Western Balkans–Visegrad Fellowships’ néven indított közös ösztöndíj programot, amely egyetemi oktatók és kutatók rövid távú (2-10 hét) mobilitásának támogatását célozza.

Az ösztöndíjprogram segítségével a V4-es állampolgárok a WB6-ok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia), a WB6 állampolgárai pedig a V4-ek felsőoktatási és tudományos kutatóintézeteiben végezhetnek kutatói, illetve oktatói tevékenységet.

pályázatokat április 15 - június 15. között lehet benyújtani a ’My Visegrad’ rendszeren keresztül.

Minden további információt a Nemzetközi Visegrádi Alap honlapján lehet megtalálni (https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/western-balkan-visegrad-fellowships-2/?c=how-to-apply ).

Külföldi ösztöndíj portálok

 

Vissza az oldal tetejére