Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 28 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-O2E-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGG-O1E-T teljesített , OGG-O2G-T egyidejű felvétel

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 50 people

Topic

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 2. félévében a drogok részletes tárgyalására kerül sor.

Lectures

 • 1. Alkaloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Purin-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Előadás ZH. - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Fenilpropanoid- és terpenofenol-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 20. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 21. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 22. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 23. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 24. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 25. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 26. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 27. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 28. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Szendrei Kálmán, Csupor Dezső (szerk.): Gyógynövénytár, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2009, 2012

Literature developed by the Department

Notes

Horváth Györgyi: Drogreakciók. Oktatási segédanyag a Farmakognózia gyakorlatokhoz III. éves gyógyszerészhallgatók részére, Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2008.
Papp Nóra: Gyógynövények hatóanyagai és szerkezeti képletei, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2011

Recommended literature

Tóth László: Gyógynövények; Drogok; Fitoterápia. I. és II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009
Csupor Dezső: Fitoterápia. Növényi szerek a gyógyászatban, JATE Press, Szeged, 2007
Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus Kiadó, Budapest, 2006
Dános Béla: Farmakobotanika, gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

1 db félévközi ZH elfogadható szintű (min. 60%) megírása. Elégtelen eredmény esetén csak 1 javítási lehetőséggel. - Elégtelen gyakorlati jeggyel szóbeli vizsga nem lehetséges.
Ha valaki a Farmakognózia 1. és 2. tantárgyaknál a gyakorlatok során megírandó 4 db drogbeszámolót min. 90%-ra teljesíti (4 x 90%), felmentést kap a szigorlaton a drogbeugró alól.

Making up for missed classes

Előadás pótlásra lehetőség nincs.

Exam topics/questions

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Szóbeli vizsga: 2 tétel húzása kötelező. Előtte drogfelismerési beugró teljesítése kötelező. Sikertelen beugró esetén nem folytatható tovább a szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgaeredmény: beugró + szóbeli felelet + előadás ZH + gyakorlati jegy
A szigorlat elején 5 ismeretlen drog felismerését, jellemzését követően kerülhet sor a szóban ismertetendő tételek kihúzására.
Vizsgatételek: megegyeznek az előadástematikával.

Examiners

 • Dr. Csikós Eszter
 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Horváth Györgyi

Instructor / tutor of practices and seminars