Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 14 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-G1E-T
 • 1 Credit
 • Gyógyszerész
 • természet- és társadalomtudomány module
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-G1G-T egyidejű felvétel

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra és morfológiára. Az elsajátított anatómiai és morfológiai ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak a gyógynövény fajok felismerésére, pontos azonosítására. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez.

Lectures

 • 1. A növényi sejt felépítése. Színtestek, zárványok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. A sejtfal szerkezete. - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. Növényi szövetek I. Merisztémák. - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Növényi szövetek II. Epidermisz; gázcserenyílások, trichómák, másodlagos bőrszövet. - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Növényi szövetek III. Szállítószövetek; nyalábtípusok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 6. Növényi szövetek IV. Alapszövetek: valódi, szilárdító, kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. - Dr. Farkas Ágnes
 • 7. 1. zárthelyi dolgozat - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. Gyökérmorfológia. Módosult gyökerek. A gyökér szövettana. - Dr. Purger Dragica
 • 9. Hajtásmorfológia. A hajtás szöveti szerkezete. Hajtástípusok. - Dr. Purger Dragica
 • 10. Levélmorfológia. Levélállás. Levélerezet. A levél szövettana. - Dr. Purger Dragica
 • 11. Virágmorfológia. Virágzattípusok. - Dr. Purger Dragica
 • 12. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. Terméstípusok. - Dr. Purger Dragica
 • 13. 2. zárthelyi dolgozat - Dr. Purger Dragica
 • 14. Rendszertani kategóriák, kemotaxonómiai összefüggések, a nevezéktan szabályai. - Dr. Purger Dragica

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Haraszty Árpád (szerk.): Növényszervezettan és növényélettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 (mindenkori legújabb kiadás).
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során két alkalommal az előző előadások anyagának elsajátításáról zárthelyi dolgozat formájában kell számot adni. A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időponton felül legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget.

Making up for missed classes

Az előadások PowerPoint anyaga elérhető az MS Teams felületén. Továbbá, a megadott szakirodalmak tanulmányozásával pótolhatja a hallgató a távolmaradást.

Exam topics/questions

1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások.
6. Trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek.
8. Nyalábtípusok.
9. Valódi alapszövetek.
10. Szilárdító alapszövetek.
11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
12. Gyökérmorfológia.
13. Módosult gyökerek.
14. A gyökér szövettana.
15. Hajtásmorfológia.
16. A hajtás szöveti szerkezete.
17. Hajtástípusok.
18. Levélmorfológia.
19. Levélállás. Levélerezet.
20. A levél szövettana.
21. Virágmorfológia.
22. Virágzattípusok.
23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok.
25. Húsos termések, terméságazatok.
26. Rendszertani kategóriák.
27. A nevezéktan szabályai.

Examiners

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Purger Dragica

Instructor / tutor of practices and seminars