Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 0 hours

Practices: 42 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 42 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-O1G-T
 • 3 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek module
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-G2E-T teljesített , OGG-O1E-T egyidejű felvétel

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 50 people

Topic

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 1. félévében a gyakorlati foglalkozásokon a makroszkópos és mikroszkópos drogfelismerés gyakorlására kerül sor.

Lectures

Practices

 • 1. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 2. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 3. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 4. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 5. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 6. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 7. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 8. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 9. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 10. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 11. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 12. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 13. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 14. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 15. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 16. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 17. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 18. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 19. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 20. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 21. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 22. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 23. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 24. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 25. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 26. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 27. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 28. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 29. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 30. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 31. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 32. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 33. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 34. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 35. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 36. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 37. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 38. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 39. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 40. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.
 • 41. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.
 • 42. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Horváth Gy., Ács K., Bencsik T., Farkas Á., Molnár P., Papp N.: Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálatai - gyakorlatos jegyzet.

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

A gyakorlati foglalkozásokon hiányzást csak igazolt esetben (pl. betegség) tudunk elfogadni.

Mid-term exams

A félév során a gyakorlati tananyagból 2 db drogbeszámolót, 1 db fitokémiai Zh-t és demo kérdésekből összeállított dolgozatokat (min. 4 db) kell a hallgatóknak teljesíteni, minden egyes beszámolót min. 60%-ra. Jegyzőkönyv vezetése kötelező. A félév során egy kiselőadás tartása kötelező. Gyakorlati jegy: beszámolók, jegyzőkönyv.

Making up for missed classes

Előre egyeztetett időpontban.

Exam topics/questions

Nem releváns gyakorlat esetében.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Balázs Viktória Lilla
 • Dr. Csikós Eszter