Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 14 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-HCS-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív module
 • Őszi
Prerequisites:

haven't

Course headcount limitations

min. 3 people – max. 20 people

Available as Campus course for 5 for people.

Topic

A tanulásmódszertani kurzus során olyan tanulási módszerek és szemléletmódok kerülnek bemutatásra, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásakor használhatók, és segítenek a vizsgák sikeres teljesítésében. Célja olyan tanulási részképességek, készségek, attitűdök fejlesztése, gyakoroltatása, mint például a figyelem, olvasás, szövegértés, lényegkiemelés, memória, gondolkodás. Fontos, hogy a hallgató elemezze saját tanulási szokásait, stratégiáit, és ha kell, a tanultak alapján képessé váljon változtatni a hatékonyabb, örömteli tanulás érdekében. Az előadásokon történő elméleti alapozás után a szemináriumok keretében a hallgatóknak lehetőségük lesz az egyes technikák kipróbálására, begyakorlására.

Lectures

 • 1. A felsőoktatási képzés általános jellemzői. Óratípusok, beszámolók, vizsgák. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási motiváció - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stílus - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stratégiák - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Tanulási szokások alakítása: optimális külső és belső feltételek - Dr. Farkas Ágnes
 • 6. Tanulási szokások alakítása: időgazdálkodás - Dr. Farkas Ágnes
 • 7. Tanulási technikák, módszerek: olvasás - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. Tanulási technikák, módszerek: tanulás tankönyvből - Dr. Farkas Ágnes
 • 9. Tanulási technikák, módszerek: jegyzetelés, vázlatkészítés - Dr. Farkas Ágnes
 • 10. Forrásalapú tanulás: könyvtárhasználat - Dr. Farkas Ágnes
 • 11. Forrásalapú tanulás: internet használat - Dr. Farkas Ágnes
 • 12. Dolgozatírás, kérdéstípusok - Dr. Farkas Ágnes
 • 13. Vizsgákra készülés, vizsgák teljesítése - Dr. Farkas Ágnes
 • 14. Kiselőadások, prezentációk - Dr. Farkas Ágnes

Practices

Seminars

 • 1. Motivációs leltár
 • 2. Tanulási stílus diagnózis
 • 3. Szövegértési gyakorlatok
 • 4. Figyelemjavító gyakorlatok
 • 5. Képemlékek-emlékképek
 • 6. Koncentrációs gyakorlatok
 • 7. Problémamegoldó feladatok
 • 8. Kombinációs készséget fejlesztő logikai feladatok
 • 9. Perifériás látás fejlesztése
 • 10. A fixációszélesség növelés
 • 11. Ritmikus szemmozgás
 • 12. Gyakorlat a tanulási szokások megfigyelésére, tudatosítására
 • 13. Új tanulási szokások kialakítása
 • 14. Tapasztalatok összegzése, feedback.

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Az előadások Power Point anyagai és a szemináriumokon kiadott segédanyagok elérhetőek az MS Teams felületén.

Notes

Recommended literature

Rétallérné dr. Görbe Éva: Tanulás felsőfokon. Tanulásmódszertan. Kísérleti jegyzet. Általános Vállalkozási Főiskola, 2009
Olaw Schewe: Szuper diák. Ötletek a hatékony tanuláshoz és a sikeres vizsgázáshoz. HVG könyvek, 2020

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Az elméleti alapok elsajátítását és sikeres gyakorlati alkalmazását órai egyéni vagy kiscsoportos tevékenységekkel, vagy beadandó feladatokkal ellenőrizzük.

Making up for missed classes

Az adott heti órai feladatokat önállóan elkészített beadandó feladatokkal vagy kiselőadás tartásával tudják pótolni a hallgatók.

Exam topics/questions

1. A felsőoktatási képzés általános jellemzői. Óratípusok, beszámolók, vizsgák.
2. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási motiváció
3. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stílus
4. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stratégiák
5. Tanulási technikák, módszerek: olvasás
6. Tanulási technikák, módszerek: tanulás tankönyvből
7. Tanulási technikák, módszerek: jegyzetelés, vázlatkészítés
8. Forrásalapú tanulás: könyvtárhasználat
9. Forrásalapú tanulás: internet használat
10. Dolgozatírás, kérdéstípusok
11. Vizsgákra készülés, vizsgák teljesítése
12. Kiselőadások, prezentációk
13. Tanulási szokások alakítása: optimális külső és belső feltételek
14. Tanulási szokások alakítása: időgazdálkodás

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Pap Ramóna