PhD témák

A PTE ÁOK/GYTK Gyógyszertudományok Doktori Iskola „Gyógyszerészi Kémia” (B-1/2014) programja keretében (Programvezető: Prof. Dr. Perjési Pál) a Gyógyszerészi Kémiai Intézet által meghirdetett Ph.D. témák

  • Prof. Dr. Perjési Pál, Dr. Almási Attila
A glutation-konjugáció szerepe a kalkonok és kalkon-analógok biológiai hatásaiban
 
  • Dr. Rozmer Zsuzsanna, Prof. Dr. Perjési Pál
Kalkonok és kalkon analógok citotoxikus és citoprotektív hatása szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
 
  • Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Almási Attila
C5-kurkuminoidok fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése, a biológiai hatás hátterében álló mechanizmusok vizsgálata