Történet

Történet

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészerésztudományi Szakán a Gyógyszertechnológiai Intézet 2002-ben jött létre. Az intézet alapítója Dr. Dévay Attila habilitált egyetemi docens. A Gyógyszertechnológia mellett a Biofarmáciát, mint önálló gyógyszerészeti szaktárgyat vezettük be a gyógyszerész-képzésbe. Korábban az Egyetemen ilyen jellegű képzés nem folyt. Az egyetem Orvostudományi Karának szenátusa 2007-ben támogatta azt a kérésünket, hogy a nemzetközi tapasztalatoknak, intézetünk oktatási és kutatási tevékenységének és célkítűzéseinek megfelelően az intézet neve „Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet” névre változtozzon.

Az intézet az Általános Orvostudományi Kar főépületétől nem messze a gyógyszerész-tudományi szak alapítására kijelölt, Rókus utca 2. szám alatti épület I. emeletén nyert elhelyezést. Az intézet feladatainak, célkitűzéseinek megfelelően laboratóriumok, szeminárium helyiségek, irodák létrehozásával megkezdődött az intézet építészeti kialakítása, a megfelelő közműellátás, telefon és internet hálózat kiépítése, a korszerű és biztonságos tevékenységet biztosító elszívó és klimatizációs rendszerek telepítése.

Az intézet alapításával egyidőben indult meg az intézet oktatási és a kutatási tevékenységét szolgáló műszerek, berendezések beszerzése is. Az ehhez szükséges költségek egy részét az egyetem finanszírozta, de külső cégek, támogatók segítsége is igen jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy ma már olyan korszerű berendezésekkel, műszerparkkal rendelkezünk, amely lehetővé teszi a színvonalas oktatási és tudományos feladatok elvégzését.

A gyógyszerkutatás, fejlesztés, innováció továbbá és az egyetemi oktatás, továbbá a szak-és továbbképzés szorosabb összekapcsolására törekszünk. Az oktatási és tudományos munkában jó együttműködést alakítunk ki a Pécsi Tudományegyetem intézeteivel, a magyar és a külföldi társintézetekkel, gyógyszeripari cégekkel, gyógyszertárakkal.

A 2005. évben induló 3 évre szóló Déldunántúli Regionális Tudásközpont (RET) létrehozását célzó nyertes pályázat Pázmány Péter programjának részvevőjeként szintén jelentős műszerfejlesztést hajthattunk végre.

2017/18-ban részben a Modern Városok Program (MVP) támogatásával, valamint ECRIN pályázati tőke bevonásávalkb. 100 millió forintos fejlesztés történt, melynek keretében két új - a gyógyszerfejlesztés, valamint gyógyszer / étrendkiegészítő / kozmetikum prototípus gyártását lehetővé tevő technológiai fejlesztő laborok jöhettek létre.

Fő profilunk, a szilárd gyógyszerformák mellet az alkalmazott gyógyszerészi nanotechnológia az elmúlt években kiemelt fontosságú, a hallgatók számára igen vonzó szakterületté vált, mely mára már külön intézeti kutatócsoportként működik.

Új lehetőségeket nyithat elsősorban az egyénre szabott gyógyszeres terápia területén a 3D gyógyszernyomtatás, mellyel kapcsolatban a legújabb kutatási vonalunk a PTE 3D központ munkatársaival való együttműködésünknek köszönhetően jöhetett létre.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk ipari (gyógyszergyárak, valamint étrendkiegészítő és kozmetikum gyártók) kapcsolatoknak, közös kutatási témák kialakításának, melynek sikerességét néhány sikeresen lezárt projektis fémjelzi.

Intézetünk története során jelentős szerepet játszó támogatóink:

 • Egis Gyógyszergyár Nyrt.
 • Richter Gedeon Rt.
 • PannonMedicina Zrt.
 • Hungaropharma Zrt.
 • Medi-Galen Kft.
 • Auri Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft
 • HC Pointer Kft.
 • Novodata számítástechnikai Részvénytársaság
 • Arany Sas Patika Bt.
 • Aranyszarvas Pharmacia Bt.
 • Beck Bt.
 • Bermenta Bt.
 • Blazsó Bt.
 • Boróka Patika
 • Csótó Mihaly Dr.
 • Dosis Alfa Gyógysz.Bt.
 • Dr. U.D. Patika
 • Füleki-Csótó Gyogyszertar Bt.
 • Gold-Serpens Patika Bt.
 • Human-Med Pharma Kft.
 • K&B Kristály Patika
 • Kristálykehely Patika
 • Nádaskay Patika Bt
 • Ormánság Gyógyszertári Bt.
 • Paksi Galenus Gyógyszerker.
 • Patikus Ugynoki Bt.
 • PB Pharma Bt.
 • Pesti Patika Bt.
 • Pharma-Hunyad Bt.
 • Pharma-Men Gyógyszerker
 • Rózsa es Társai Bt.
 • Spatula Patikárius Bt.
 • Stark Ervin
 • Szigetvari Boróka Bt.
 • Taar es Társa Gyógyszerész Bt.
 • Ten-Med Bt. /Nagy Gyula
 • Zengő-Pharma