Oktatás

Intézetünk fő, kötelező tárgyai a Gyógyszertechnológia (4 féléven keresztül), a Biofarmácia, valamint a Gyógyszerészi Propedeutika (1-1 félévben) tárgyak a III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók számára. A tárgyak oktatása szorosan kapcsolódik a gyógyszertári munka, betegellátás, és az ipari gyógyszergyártás kutatási és fejlesztési lehetőségeihez, azok elméleti és gyakorlati alapjaira épülve egészíti ki a korszerű gyógyszerészeti tudásanyagot, ezért a záróvizsgán is fontos szerepet töltenek be.

A képzés során, a hallgatóknak a gyógyszerészi szaktudás, és kellő gyakorlati jártasság, készség, szakmai önállóság megszerzéséhez el kell sajátítaniuk a korszerű gyógyszerterápia kialakításához szükséges ismereteket, amelyek megalapozzák a gyógyszerfejlesztési feladatok megoldását, a gyógyszertári a receptúrai munkát, a gyógyszertervezés és -ellenőrzés, a középüzemi és az ipari gyógyszertechnológiai feladatok végzését.

Alapvető szempontnak tartjuk, hogy hallgatóink felkészülését korszerű oktatási módszerekkel, tematikával, elméleti és gyakorlati képzéssel, megfelelő felszereléssel segítsük. Tanáraink rendszeres konzultációs és irodalmazási lehetőségeket biztosítanak. Intézetünk közel 600 kötetes könyvtárral rendelkezik, és az internetes irodalmazás hallgatóink számára is hozzáférhetőek, ami segíti a tudományos diákköri munkát és a szakdolgozatok elkészítését is.

A képzés fontos pillére a kölcsönös bizalom és együttműködés alapján a megfelelő a hallgató-oktatói kapcsolat kialakítása. Arra törekszünk, hogy jól felkészült, hivatását szerető gyógyszerészeket neveljünk, akik elismert és sikeres szakemberként, gyógyszertárban, iparban, gyógyszerellátásban, tudományos életben egyaránt megállják helyüket.

Örömünkre szolgált az elismerés, hogy munkatársunk Dr. Mayer Klára címzetes egyetemi docens 2008-ban és 2018-ban is a hallgatók szavazatai alapján a Patronus Alumnorum Pharmaciae címet nyerte el.

A kötelező tárgyakon túl számos választható tárggyal járul hozzá a gyógyszerészhallgatók tudásának szélesítéséhez, szemléletmódjuk korszerűsítéséhez, mint pl. a "Gyógyszerkészítés története", a "Módosított hatóanyag-leadású készítmények gyógyszertechnológiája" vagy a "Gyógyszerészi nanotechnológia".

  • A Gyógyszertechnológia tárgy oktatási tematikája

Bevezető modul. Általános elvek, fogalmak a gyógyszertechnológiában

• A gyógyszer, gyógyszerforma fogalma. A gyógyszerkészítés története. A gyógyszertechnológia tárgya és feladata. Gyógyszertechnológiai alapfogalmak

A-modul. Folyékony gyógyszerformák előállítása és vizsgálata

• Oldás elmélete, oldékonyság, oldódás elősegítéseFolyékony gyógyszerformák segédanyagai
• Oldatkészítés, oldószerek. Csomagolás, expediálás, eltartás. Vizes oldatot, szirupok, ízjavítók, gyógyszeres elixírek, mixtúrák
• Diluendumok, aromás vizek, toroköblítők. Alkoholos oldatok, olajos oldatok, gyógyszeres kivonatok, tinktúrák, főzetek, forrázatok
• Csepek (bevételre szánt, orrcsepek, fülcseppek)

B-modul. Aszeptikus és steril gyógyszerkészítés

• Szemcseppek
• Steril gyógyszerkészítmények, sterilezés, pirogénmentesítés
• Injekciók és infúziók, fontosabb injekciós készítmények
• Injekciók előállításának általános szempontjai (hatóanyag, segédanyagok, oldószerek, tartályok, töltés, zárás) Injekciók vizsgálata
• Infúziós készítmények, fontosabb infúziók (vér és volumenpótlás, ozmoterápia, speciális oldatok, keverékinfúziók)
• A gyógyszerkészítményekkel szemben támasztott minőségi követelmények. Gyógyszerkészítmények, mint többkomponensű anyagrendszerek, interakciók, inkompatibilitások

C-modul. Folyékony és félszilárd gyógyszerformák ipari előállításának elméleti alapjai

• Keverés, diszpergálás, hőközlés, bepárlás, desztillálás
• Szűrés, ülepítés, centrifugálás, kivonás, préselés

D-modul. Diszperz rendszerek

• Diszperz rendszerek elméleti alapjai, alkalmazott segédanyagok
• Emulziók előállítása, vizsgálata, stabilizálása, fontosabb emulziós készítmények
• Szuszpenziók előállítása, vizsgálata, stabilizálása, fontosabb szuszpenziós készítmények
• Diszperz rendszerek vizsgálata

E-modul. Félszilárd gyógyszerformák

• Elméleti alapok
• Kenőcsök szerkezeti jellemzői, alapanyagok
• Kenőcsök készítése
• Kenőcsök vizsgálata
• Végbélkúpok előállítása és vizsgálata
• Hüvelykúpok, -golyók, -hengerek, pilulák, bóluszok
• A magisztrális gyógyszerkészítés szempontjai

F -modul. Szilárd gyógyszerformák ipari előállításának elméleti alapjai

• Aprítás, szitálás, porok, porkeverékek, hintőporok, granulátumok
• Szárítás, liofilizálás
• Kristályosítás, a polimorfia gyógyszertechnológiai jelentősége
• Fluidizáció és gyógyszertechnológiai alkalmazása

G -modul. Szilárd gyógyszerformák előállítása és vizsgálata

• Granulátumok előállítása
• Tabletták előállítása
• Granulálás és tablettázás segédanyagai
• Granulátumok és tabletták vizsgálata
• Drazsék, bevonatos tabletták előállítása és vizsgálata
• Gyógyszeres kapszulák

H -modul. A gyógyszerkészítés és –gyártás feltételei és irányelvei

• Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, helyes gyógyszergyártási gyakorlat
• Validálás, reprodukálhatóság, statisztikai folyamatellenőrzés
• Hatósági engedélyezés gyógyszertechnológiai vonatkozásai (törzskönyvezés és forgalomba hozatal)

I -modul. Mikrorendszerek

• Multipartikuláris hatóanyagleadó rendszerek
• Mikrokapszulák,
• Mikropelletek

J -modul. Nanororendszerek

• A nanotechnológia főbb jellemzői
• Molekuláris diszperziók, zárvány komplexek
• Liposzómák, nioszómák, kohleátok
• Dendrimerek, kvantum dotok
• Fullerének, nanocsövek

K- modul. Gyógyszerkészítmények tervezésének elméleti alapjai

• Gyógyszerek stabilitása
• Késleltetett és nyújtott hatóanyag-leadás
• Lokális és célzott hatóanyag-leadás

L -modul. Egyéb gyógyszerformák

• Transzdermális gyógyszerformák
• Aeroszolok és inhalaszolok előállítása
• Aeroszolok és inhalaszolok segédanyagainak és vizsgálata

M- modul. Segédeszközök, állatgyógyászat, csomagolás

• Gyógyászati segédeszközök és sebészeti kötözőszerek
• Állatgyógyászati készítmények
• Gyógyszerkészítmények csomagolása

  • A Biofarmácia tárgy oktatási tematikája

A- modul. Általános elvek, fogalmak a biofarmáciában
• A biofarmáciai szemlélet kialakulása és jelentősége
• A gyógyszerforma tervezés biofarmáciai vonatkozásai

B- modul. A biofarmácia farmakokinetikai alapjai
• Transzport folyamatok, membránok
• Biofarmáciai osztályozási rendszer
• Farmakokinetikai modellek
• Kompartment modellek

C- modul. LADME rendszer I.
• A liberáció jelentősége
• Hatóanyagok felszabadulásának kinetikai jellemzői

D- modul. LADME rendszer II.
• A szervezet főbb abszorpciós helyei
• Abszorpciós folyamatok

E- modul. LADME rendszer III.
• A szervezet folyadékterei
• Disztribúció a szervezetben

F- modul. LADME rendszer IV.
• Metabolizmus
• Kiválasztási folyamatok

G- modul. Gyógyszertervezés
• Biológiai hasznosíthatóság meghatározása és befolyásoló tényezői
• Bioekvivalencia
• Egyszeri és többszöri adagolás farmakokinetikája
• Adagolási rend tervezése számítógépes szimuláció alapján
• Biokompatibilis hatóanyagleadó rendszerek

  • Szakképzés

Intézetünk 2005 óta tevékeny résztvevője a szakgyógyszerész-jelöltek képzésének. Az oktatás célja az alapképzésben szerzett technológiai ismeretek szélesebb alapra helyezése, elmélyítése, új ismeretek átadása. Fontosnak tartjuk a helyes, biofarmáciai alapú gyógyszerészi szemlélet elsajátítását.
A szakképzés grémiumvezetői posztját 2005-2007 között Dr. Dévay Attila töltötte be. Intézeti koordinátora 2005-2006 között Bodor Attila volt, 2007-2009 között Pál Szilárd látta el a megbízást.

  • Továbbképzés

Intézetünk oktatói előadásaikkal, közleményeikkel rendszeresen részt vesznek a gyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek ismereteit frissítésére hivatott továbbképzésében.

Gyógyszerész