Kutatás

Tanszékünk kutatási tevékenysége a vasanyagcsere zavaraihoz köthető betegségek okainak vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. Kutatásaink legnagyobb részét immortalizált sejtvonalakon, illetve primér sejteken végezzük. Ezek közül a legfontosabbak az SHSY-5Y humán neuroblasztóma sejtvonal, a WRL68 hepatocita sejtvonal, a HepG2 hepatocelluláris karcinóma sejtvonal és a HeLa cervix karcinóma sejtvonal. A primér sejteket laborunkban, egerekből nyerjük: mikroglia, asztrocita, hepatocita.

Ezeken kívül izolálunk még monocita/makrofág sejteket is humán vérből. A kísérleteink során ezen sejtek vasanyagcseréjének változásait vizsgáljuk mRNS és fehérje szinten molekuláris biológiai technikákkal (real time PCR, Western blot, siRNA, klónozások stb.) különböző kezelések hatására (vas, vaskelátor, cuprizone, LPS, LTA). Kutatásaink másik részében egér és patkány szövetek vizsgálatát is végezzük. Első esetben egy Sclerosis multiplex modell feldolgozása zajlik, második esetben az öregedés hatását vizsgáljuk a vasanyagcsere megváltozásával összefüggésben.

Ezeken kívül kooperációs munkában klinikai minták prohepcidin és hepcidin szintjeit határozzuk meg ELISA technikával, illetve összefüggéseket keresünk más labor paraméterekkel.