Szakdolgozati témák

 Gyógyszerész:

 1. Az agy vasanyagcseréje: a vas szerepe a neurodegeneratív betegségekben - Témavezető: Dr. Pandur Edina

 2. Vasfelhalmozódással járó betegségek (hemokromatózis) molekuláris biológiai háttere és terápiás lehetőségei - Témavezető: Dr. Pandur Edina

 3. A vasanyagcserét irányító hepcidin szintézisének szabályozó mechanizmusa - Témavezető: Dr. Pandur Edina

 4. Vasanyagcseréhez kapcsolódó mitokondriális betegségek - Témavezető: Dr. Sipos Katalin

 5. A fraktalkin szerepe az egészséges szervezetben és betegségekben - Témavezető: Dr. Pandur Edina

 6. A kapszantin biológiai aktivitása, biológiai hozzáférhetősége és egészségügyi előnyei az emberben - Témavezető: Dr. Pap Ramóna

Biotechnology BSc:

 1. The role of fractalkine in health and disease - Leader: Dr. Edina Pandur

 2. Biotechnological approaches of iron chelators - Leader: Dr. Edina Pandur

 3. Grapevine in biotechnology - Leader: Dr. Katalin Sipos

 4. Plant cell culture in biotechnology - Leader: Dr. Katalin Sipos

 5. The functions of mitochondria - Leader: Dr. Katalin Sipos

 6. Importance of enzymes in food biotechnology - Leader: Dr. Katalin Sipos

 7. The role of lutein in the central nervous system - Leader: Dr. Ramóna Pap

 8. Exploring the role of Vitamin D in the biotechnology of fortified foods - Leader: Dr. Katalin Sipos, Gergely Jánosa

 9. The anti-inflammatory effects of various essential oils  – Leader: Ramóna Pap - OCCUPIED

 10. Neuroinflammation and neurotoxic processes in brain cells – Leader: Ramóna Pap - OCCUPIED