Rólunk

Köszöntő

Az Ön által talált oldalon megismerheti a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ által ellátott feladatokat, a kapcsolódó dokumentumokat, melyek reményeink szerint segítik az orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus képzés és továbbképzés útvesztőiben az eligazodását.

A nemzeti egészségügyi feladatok megvalósítása nem képzelhető el egy versenyképes és színvonalas szakorvosképzési rendszer nélkül. A képzés sokrétű és szerteágazó feladatrendszerének színvonalas működtetése jelentős erőfeszítéseket igényel minden szereplő részéről. A képzést szervező internetes bemutatkozási lehetősége a kapcsolattartása fontos eszköze lehet, mely segíti a rezidensek tájékoztatását, és egyben a képzőhelyek számára is kellő információt nyújt.

Az egészségügyi betegellátó tevékenységet folytató orvosok számára a folyamatos továbbképzés kötelező rendeleti előírás, melynek teljesítéséhez ugyancsak információs támogatást kínál az oldal.

Minden kedves látogatónknak kívánjuk, hogy érdemi tájékoztatást találjon az oldalon és látogasson ide rendszeresen vissza, használjuk ki minél jobban az elektronikus tér adta lehetőséget!

Szak-és Továbbképző Központ munkatársai

Küldetésnyilatkozat

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ legfőbb célkitűzésének a graduális képzésben frissen végzett valamint már praktizáló orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológusok és gyógyszerészek eurokonform szak- és továbbképzésének elősegítésén keresztül a dunántúli régió minőségi betegellátásához és hosszútávon egészségügyi helyzetének javításához aktívan hozzájáruljon.

A Központ kiemelten foglalkozik a régió egészségügyi intézményeiben kezdeményezett orvostudományi és egészségtudományi továbbképző kurzusokkal; gyakorlatiasan, az ügyfelek igényeit szem előtt tartva kezeli a hozzáforduló szak- és továbbképzés iránt érdeklődő egészségügyben dolgozó szakemberek problémáit, kéréseit.

A Központ a munkáját a hatályos Felsőoktatási és Egészségügyi Törvények, valamint az Európai Szakorvostársaságok Egyesülete (UEMS) irányelveinek megfelelően szervezi és végzi.

Feladataink

A Szak- és Továbbképző Központ feladata, hogy - a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és kidolgozza az egyetem továbbképzési célkitűzéseit az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus gyógyszerész diplomával rendelkező szakemberek számára a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó Dunántúli régióban (Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Zala megyék).

Ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész diplomával rendelkezők esetében.

Részt vesz a külső szakképző helyek akkreditációjának előkészítésében, megteremti az akkreditációs eljáráshoz szükséges feltételeket és eljár az akkreditációs kérelmek opponálása során.

Összegyűjti és meghirdeti a régió társintézményeiben kezdeményezett orvostudományi és gyógyszerésztudományi továbbképző kurzusokat, továbbítja a megfelelő Szakmai Kollégiumok felé.

Nyilvántartást vezet a szakképzésben és továbbképzésekben résztvevőkről.

Kapcsolatot tart az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal mind a szakképzés, mind pedig a továbbképzés vonatkozásában.

Folyamatosan kapcsolatot tart az orvostudományi egyetemekkel, a Szakmai Kollégiumokkal, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, különösen annak az Egészségügyért Felelős Államtitkárságával és beépíti munkájába a tapasztalatokat, észrevételeket.

Az egyetem gazdasági igazgatásával együttműködve gondozza és intézi a Szak- és Továbbképző Központ gazdasági ügyeit.

Előkészíti, gondozza és ellenőrzi a külső szakképző helyekkel történő szerződéskötéseket.

A szakképzés befejezésekor a szakterületi grémiumvezető javaslatára abszolutóriumot állít ki.

A szak-, tovább-, licenszképzéssel illetve szakirányú továbbkéPzéssel kapcsolatos részletes információkkal látogassa meg honlapunkat:

szti.pte.hu