Rólunk

A Gyógyszerhatástani Tanszék 2003-ban alakult meg Pécsett, 2016 óta a PTE GYTK önálló szervezeti egysége.

A Tanszék feladata a Gyógyszerész Kar graduális képzésében a GyógyszerhatástanToxikológia és Problémamegoldó Gyógyszerészet című kötelező tantárgyak oktatása negyed- és ötödéves gyógyszerészhallgatóknak. A Gyógyszerhatástan és a Problémamegoldó Gyógyszerészet tantárgyak keretében a hallgatók megtanulják a farmakodinámia és farmakokinetika alapfogalmait, továbbá a gyógyszerek hatásmechanizmusait, terápiás indikációit, kinetikai tulajdonságait, valamint főbb mellékhatásait és interakcióit. A Toxikológia tantárgy kapcsán a gyógyszerészhallgatók megismerkednek a fontosabb toxikus mechanizmusokkal, ami során egyes gyógyszerek, oldószerek, gázok, fémek, peszticidek és egyéb xenobiotikumok káros hatásait taglaljuk, beleértve a lényegesebb diagnosztikai és terápiás lehetőségeket.

Emellett a Tanszékünkön futó kutatási projektek közül számos témát kínálunk TDK- és PhD-hallgatók részére.