Tájékoztatás időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatról - 2024 tavasz

Tisztelt Hallgatók!

 

A Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (továbbiakban: FMK) a tavaszi szemeszter során, 2024. január 27. és március 31. között végzi el
azon hallgatók számára az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, akiknek jelenlegi alkalmasságuk érvényessége lejár még a tavaszi félév során
(legkésőbb a 2023/24 tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig bezárólag, azaz 2024. június 28-ig) vagy már korábban lejárt/hiányzik.

 

Alkalmassági eredményük jelenlegi érvényességi dátumát (az FMK-tól a korábbiakban megkapott hivatalos adatok alapján) itt tudják ellenőrizni:
Neptun/Tanulmányok/Képzés adatok/Eü. alkalmasság érvényességi határidő mező).

 

A jelentkezéshez szükséges linket megtalálják a Tanulmányi Hivatal honlapján, amelyen keresztül a felület megnyitásától kezdve tudnak majd regisztrálni az FMK által megadott időpontokra.

  • A jelentkezés megnyitása: 2024. január 23.
  • A vizsgálatok időszaka: 2024. január 27.-március 31.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a meg nem jelenés, „nem alkalmas” vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítés esetén a hallgató nem működhet közre egészségügyi tevékenység végzésében,
továbbá a tavaszi szemeszter vizsgaidőszakára vonatkozóan nem fog tudni vizsgára jelentkezni.

 

Az FMK által megadott időpontok korlátozott számára figyelemmel nem garantálható, hogy az elmulasztott időpont pótolható, így kérjük, hogy a lefoglalt időpontokra szíveskedjenek
megjelenni a tanulmányi előrehaladásuk későbbi akadályoztatásának elkerülése érdekében és legkésőbb március 31-ig a vizsgálaton részt venni.

 

Javasoljuk, hogy a vizsgálatra való jelentkezésüket ne halasszák az utolsó hetekre, mert nem garantálható, hogy akkor lesznek még szabad helyek. Az FMK a Kar által megadott hallgatói
létszám többszörösének megfelelő helyeket biztosít a teljes vizsgálati időszakra, így a késői jelentkezés miatti helyhiány nem tekinthető méltányolható indoknak a vizsgaidőszakban való részvételről való letiltás alóli mentesüléshez.

 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 51.§ (12) bekezdése értelmében az a hallgató, aki az előzetesen lefoglalt időpontra nem jelenik meg,
egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontmulasztási díjat köteles megfizetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek majd érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal a tavaszi szemeszter vizsgajelentkezési időszakának kezdetére,
a vizsgajelentkezésről letiltásra fognak kerülni
. Így kérjük, hogy szíveskedjenek a vizsgálatra mielőbb jelentkezni és azon megjelenni.    

Üdvözlettel:

 

Tanulmányi Csoport