Átvétel

ÁTVÉTEL

 

Más felsőoktatási intézmény hallgatója kérelmezheti átvételét a PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerész szakára, amennyiben a hallgató:

 • az átvétel időpontjában azonos szakon érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában;
 • legalább 2 teljesített félévvel rendelkezik;
 • félévenként átlagosan legalább 15 kreditnyi kötelező és kötelezően választható tárgyat elvégzett szemeszterenként;
 • nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Karon nem áll rendelkezésre betölthető állami ösztöndíjjal támogatott hely vagy már nem rendelkezik a jogszabály szerinti támogatási idővel, úgy vállalja-e az önköltséges finanszírozású képzés feltételeit
 • az anyaintézményben ajánlott tantervének hatvan százalékát nem haladta meg;
 • a megadott határidőig benyújtja az alábbi dokumentumokat:

 

 1. Átvételi jelentkezési lap, kitöltve és aláírva
 2. Hallgatói jogviszony igazolás (eredetiben)
 3. A hallgató indexének másolata vagy részletes kivonata (hiteles másolatban)
 4. Érettségi bizonyítvány (hiteles másolatban)
 5. Személyi igazolvány vagy útlevél (hiteles másolatban)
 6. Motivációs levél
 7. Önéletrajz
 8. Adatkezelési nyilatkozat

 

A magyar nyelvű képzésekre az átvételi eljárás ingyenes.

 

Kérjük, a kérelmet a következő postacímre juttassa el az őszi félév esetén legkésőbb augusztus 1-ig.

PTE-GYTK Tanulmányi Csoport, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

 

Átvételi jelentkezési lap

 

FONTOS: korábbi tanulmányai elismertetése egy külön folyamat, melyre külön jelentkeznie kell. Itt olvashat többet a kreditátviteli eljárásról: https://gytk.pte.hu/hu/egyseg/3030/index/almenu/362 

További információk az átvételi eljárásról a TVSZ-ben találhatók.