Korábbi tanulmányok elismertetése

KORÁBBI TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

(KÁB)

Előzetesen folytatott tanulmányok elismerése

 

Időpontfoglalás kreditátvitellel kapcsolatos ügyintézéshez a Tanulmányi Csoportnál ITT.

 

A PTE GYTK hallgatói (kreditátvitel) és pályázói (előzetes kreditátvitel) számára lehetőség van egyes kötelező és/vagy választható tárgyakat teljesítettként elismertetni. Alapvető követelmény, hogy az elismertetés során megnevezett előzetes tanulmányok érdemjeggyel záruljanak.

1. Kérjük vizsgálja meg a karon elfogadott kötelező és választható tárgyak listáját és tartalmát honlapunkon. Válassza ki, hogy korábbi tanulmányai alapján mely GyTK-s tárgyakra kíván kreditátviteli kérelmet beadni!

2. Töltse ki a Jelentkezési lapot a kiválasztott szakra (egy példányban), melyhez csatolja az Önre vonatkozó hitelesített ajánlott tantervet!

3. Minden egyes kreditáltatásra kiválasztott PTE GYTK-s tantárgyhoz, melyet korábbi tanulmányai alapján szeretne elismertetni, töltsön ki egy Szakvélemény nyomtatványt! 

4. Minden szakvélemény nyomtatványhoz mellékelnie kell a leckekönyvkivonatot és az elismertetni kívánt korábban teljesített kurzus(ok)ról szóló részletes leírás(oka)t,melyek tartalmazzák a következő adatokat: mikor és hol végezte a tárgyat, vizsgaforma, jegy, hallgatott óraszám (előadás, gyakorlat, szeminárium), részletes tematika, az anyaintézmény kompetens ügyintézőjének elérhetősége.

5. Csak hitelesített (minden oldalon lepecsételt és aláírt) leckekönyvkivonatot, ajánlott tantervet és kurzusleírást áll módunkban befogadni és csak hiánytalan kérelmek kerülnek feldolgozásra.

6.  Kérjük, a kérelme/ket a következő email címre, felhő alapú tárhely (cloud drive) linkjének megosztásával juttassa el őszi félév esetén legkésőbb augusztus 1-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb január 1-igkreditatvitel@aok.pte.hu  

A külföldi felsőoktatási intézményben végzett tanulmányok elismertetése esetén 7000 Ft./tantárgy eljárási díj megfizetése szükséges - kivéve a Kar hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok esetén - az alábbi bankszámlaszámon:

Egyetem bankszámlaszáma:11731001-23135378

(IBAN: HU88117310012313537800000000)

A már jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kreditátviteli eljárás díját a Neptunon keresztül tudják kiírni és befizetni (Neptun / Pénzügyeik / Befizetések / Kiírás készítése: Szolgáltatás jogcíme - Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében 7000 Ft).

 

A kreditátviteli jelentkezési lap gyógyszerész hallgatók részére

 

További információkat az átvételi eljárásról a TVSZ-ben és a Kar Kreditátviteli eljárásrendjében olvashat. A Kreditátviteli Bizottságról további információk a Bizottság honlapján érhetők el.