Gyógyszerészi Biológiai Tanszék

TDK témák

A fraktalkin és a haptoglobin hatása throphoblast és endometrium sejtekben az implantációt befolyásoló gének kifejeződésére

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Pap Ramóna, egyetemi tanársegéd

A vasanyagcsere változásainak vizsgálata a D-vitamin hatására humán neuroblasztóma sejtek esetében

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

Társtémavezető: Jánosa Gergely, egyetemi tanársegéd

A vasanyagcserében szerepet játszó gének expressziós változásai perifériális humán makrofágokban

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

Karotinoidok hatása tumoros és nem tumoros sejtvonalak túlélésére és vasanyagcseréjére

Témavezető: Dr. Sipos Katalin, egyetemi docens

Társtémavezető: Pap Ramóna, egyetemi tanársegéd