Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 28 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-O1E-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek module
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-G2E-T teljesített , OGG-O1G-T egyidejű felvétel , OGA-SGE-T > 0 teljesített

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 1. félévében az általános ismeretek tárgyalására kerül sor.

Lectures

 • 1. Tantárgykövetelmények ismertetése. A Farmakognózia fogalma, tárgya. Természetes vegyületek jelentősége a gyógyszerkutatásban. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Gyógynövény-alapú készítmények: (hagyományos) növényi gyógyszer, gyógytermék, étrend-kiegészítő. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. Vadon-termő, védendő és termesztett gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. Teadrogok, primér feldolgozás, kivonatok. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. Szénhidrátok jellemzése. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. Szénhidrát-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. Terpenoidok bioszintézise és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. Monoterpéneket tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Illóolajok kémiai jellemzése. Gyógyszerkönyvben hivatalos illóolajok jellemzése. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Illóolajok kémiai jellemzése. Gyógyszerkönyvben hivatalos illóolajok jellemzése. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. Fitoterápia. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. Aromaterápia. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Iridoidok jellemzése. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Iridoid-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Szeszkviterpén-, diterpén- és floroglucin-származékok jellemzése. Szeszkviterpén-, diterpén- és floroglucin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Szeszkviterpén-, diterpén- és floroglucin-származékok jellemzése. Szeszkviterpén-, diterpén- és floroglucin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Előadás ZH - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Előadás ZH - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. Triterpének. Triterpén-, szteroid-, szaponin-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 20. Triterpének. Triterpén-, szteroid-, szaponin-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 21. Lipidek képződése. Zsírok, zsíros olajok, viaszok. Zsírosolaj-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 22. Lipidek képződése. Zsírok, zsíros olajok, viaszok. Zsírosolaj-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 23. Speciális aminosav-származékok. Kardenolid- és bufadienolid-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 24. Speciális aminosav-származékok. Kardenolid- és bufadienolid-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 25. Növényi biotechnológia. Cianogén-glikozidokat tartalmazó drogok. Glikozinolátokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 26. Növényi biotechnológia. Cianogén-glikozidokat tartalmazó drogok. Glikozinolátokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 27. Növényi alapanyagokat felhasználó egyéb terápiás területek. Gomba- és állati eredetű drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 28. Növényi alapanyagokat felhasználó egyéb terápiás területek. Gomba- és állati eredetű drogok. - Dr. Horváth Györgyi

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Szendrei Kálmán, Csupor Dezső (szerk.) Gyógynövénytár. Medicina Könyvkiadó, Budapest 2009 (1. kiadás), 2012 (2. kiadás)

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
Papp Nóra: Gyógynövények hatóanyagai és szerkezeti képletei. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2011
Az oktatók által készített PowerPoint prezentációk.

Notes

Az előadások és gyakorlatok anyagait a Neptun rendszeren keresztül töltjük fel a hallgatók számára.

Recommended literature

Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest, 2012
Tóth László: Gyógynövények, Drogok, Fitoterápia. I. és II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009
Csupor Dezső: Fitoterápia. Növényi szerek a gyógyászatban. JATE Press, Szeged, 2007
Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában. Galenus Kiadó, Budapest, 2006
Dános Béla: Farmakobotanika, gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006
ESCOP Monographs. The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products. 2nd edition. Thieme, Exeter, Stuttgart, New York, 2003

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Az előadások anyagából 1 db ZH elfogadható szintű (min. 60%) megírása. Elégtelen eredmény esetén 1 javítási lehetőség.
Ha valaki a Farmakognózia 1. és 2. tantárgyaknál a gyakorlatok során megírandó 4 db drogbeszámolót min. 90%-ra teljesíti (4 x 90%), felmentést kap a szigorlaton a drogbeugró alól.

Making up for missed classes

Pótlásra nincs lehetőség.

Exam topics/questions

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy). A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
- Elégtelen gyakorlati jeggyel szóbeli vizsga nem lehetséges.
- Szóbeli vizsga: 2 tétel
- Szóbeli vizsgaeredmény: szóbeli felelet + előadás ZH + gyakorlati jegy
Vizsgakérdések: Megegyeznek az előadástematikával.

Examiners

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Horváth Györgyi

Instructor / tutor of practices and seminars